Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplo brané ze země

Problematika správného výběru tepelného čerpadla pro novostavbu je dnes, v době ne zrovna nízkých cen energií, doslova žhavým tématem. A není divu, neboť dobře zvolený typ i systém tepelného čerpadla může zásadně ovlivnit budoucí rodinný rozpočet. Na zajímavě řešení jsme narazili v novém rodinném domě v malé obci poblíž Orlíku nad Vltavou. Hlavní roli zde hrálo tepelné čerpadlo typu země – voda značky De Dietrich.

Majitel nového krásného rodinného domu o zastavěné ploše 200 m2 stál při jeho projektování před nelehkým úkolem, a to zvolit nejefektivnější způsob vytápění domu včetně ohřevu teplé vody. V případě zasíťování pozemku plynovou přípojkou by jistě z mnoha důvodů padla volba na plynový kondenzační kotel, ale při dodávce výhradně elektrické energie bylo tepelné čerpadlo na tomto místě ideální řešením. Velmi často se v těchto případech využívá typ čerpadla vzduch-voda s ohledem na jednodušší instalaci a celkově příznivé pořizovací náklady.

I to má však své úskalí, neboť konstrukčně se toto čerpadlo skládá z vnitřní a vnější jednotky produkující byť minimální akustický hluk. Při větším počtu domů v lokalitě tak může nastat problém při žádosti o stavební povolení právě z akustických důvodů. To byl také případ majitele zmíněně novostavby, a proto zvolil čerpadlo typu země – voda, které venkovní jednotku nemá. Jelikož nechtěl být limitován omezeným využitím pozemku okolo svého domu, což vyžaduje kombinace čerpadla s plošnými kolektory, padla nakonec finální volba na tepelné čerpadlo De Dietrich GSHP 5 typu země – voda s výkonem 5 kW doplněné geotermálním vrtem.


Z pohledu tepelných ztrát domu okolo 6,5 až 7 kW to bylo ideálně zvolené řešení, protože tepelné čerpadlo by mělo být dimenzováno na hodnotu okolo 80–90 % tepelných ztrát domu. Geotermální vrt o hloubce 110 m, podléhající schválení Českého báňského úřadu, realizovala specializovaná firma během jediného dne, přičemž prvních 15 m bylo v jílovém podloží a zbytek ve skále. „V době přípravy projektové dokumentace, která je pro volbu typu a výkonu čerpadla zcela nezbytná, jsem sledoval trendy v tomto oboru a technické vlastnosti jednotlivých tepelných čerpadel. Zvolil jsem nakonec technologii De Dietrich, která nabízí jednoduchou montáž a také intuitivní prostředí pro celkové nastavení funkce. Zpočátku jsme se snažil regulovat jeho chod a pracovat s ním v týdenním režimu, ale získaná zkušenost ukázala, že ekonomicky nejvýhodnější je stálé nastavení bez útlumů pracující s hodnotami venkovního tepelného čidla umístěného na severní straně domu,“ potvrzuje dnes po zkušenostech spokojený investor.

Za situace, kdy toto čerpadlo pracuje s teplotou vody ve vrtu okolo 6 °C a s účinností přibližně 1:6, jsou poté náklady na vytápění v nejnižší možné výši. Mezi obrovské přednosti patří u tohoto zařízení bezchybná funkce regulace s neustálým optimalizováním svého vlastního provozního režimu, celoročně minimální údržba a jeho chod s téměř nulovým akustickým projevem.

Součástí instalace tohoto tepelného čerpadla De Dietrich, vybaveného také integrovaným elektrokotlem pro případ dosažení bivalentního bodu nebo nárazově zvýšené potřeby tepla, je také zásobník na teplou vodu o objemu 220 l. Zájemcům o ovládání na dálku je toto umožněno přes nový systém inteligentního prostorového regulátoru s vlastní mobilní aplikací pod označením SMART TC°. A pokud každým rokem necháte odborným technikem provést servisní prohlídku tepelného čerpadla čítající např. kontroly tlaků ve vrtech, v otopném systému a expanzní nádobě, čeká vás stejně jako majitele zmíněné novostavby jedno jediné – špičkový tepelný komfort v novém rodinném domě, a to v každém okamžiku celoročního provozu.