Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotlíková dotace na nové topení

Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. I v rámci této výzvy kotlíkové dotace, která umožní výměnu až 30 000 starých kotlů, můžete žádat o dotaci až ve výši až 127 500 Kč na nový zdroj.

Aktuálně je vyhlášena pro kraje a ty mají čas do konce března, aby připravily výzvy pro obyvatele a stanovily termíny příjmu žádostí. Letošní výzva, stejně jako předchozí je určena fyzickým osobám, která v rodinném domě vymění stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva za nový podporovaný zdroj tepla.

Novinky v podmínkách

Nově již obyvatelé nebudou moci zažádat o dotaci na kotle spalující uhlí nebo na kombinované kotle spalující vedle uhlí i biomasu. Podporovány jsou výměny za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. Tepelná čerpadla mají největší podporu a to 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 127.500 Kč.

Nové možnosti financování

Vzhledem k tomu, že se o poslední výzvu kotlíkové dotace. Stát chce tuto výzvu podpořit maximálním možným způsobem, a to tak, aby na nový kotel dosáhlo co nejvíce zájemců. Státní fond životního prostředí připravuje speciální pilotní projekt podpory pro obce v krajích zařazených do státního programu RESTART. Jedná se o obce v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském. V uvedených krajích pak umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na pořízení nového zdroje. Poskytne jim peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu.

Lidé si budou moci zažádat o bezúročnou půjčku tzv. kotlíkovou půjčku na nový kotel. Administrace a vyřizování bezúročné půjčky bude plně v kompetenci jednotlivých měst a obcí v daném kraji. Pokud se některé k programu nepřipojí, mohou občané požádat o půjčku přímo Státní fond životního prostředí. Musí pouze doložit trvalý pobyt v dané obci či městě příslušného kraje. Stát připraví pro obce celkem 740 mil. Kč, tedy prostředky na bezúročnou půjčku až pro 7000 domácností.

Není na co čekat

Obce v uvedených krajích, již zjišťují zájem o půjčku z řad obyvatelstva. Je možné tedy svůj zájem nahlásit na obci již nyní. Kompletní program včetně podmínek představí SFŽP v průběhu února.

Obyvatelé domů, kteří stále ještě používají kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by měli letošní výzvu využít a výměnu neodkládat. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, a nebude možné využít výhodných podmínek na jejich výměnu, jako je právě tento rok.

Máte zájem o tepelné čerpadlo s dotací? Neváhejte a kontaktujte nás. S vyřízením dotace vám pomůžeme.
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...