Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová verze simulačního programu GeoT * SOL pro tepelná čerpadla přizpůsobená vývoji a směrnicím

Aktualizovanou verzí softwaru GeoT * SOL z roku 2019 Valentin Software rozšiřuje rozsah svého návrhového programu pro systémy tepelných čerpadel. Stejně jako dříve lze vypočítat a simulovat vzduchová tepelná čerpadla a rovněž i ty s geotermálními sondami, které získávají teplo z hloubek i přes 100 metrů.

Rovněž umožňuje navrhnout systémy tepelných čerpadel, které využívají jako zdroj tepla podzemní kolektory uložené v zemi horizontálně. Vedle topného faktoru program vypočítává roční energetické výnosy a vydává prohlášení o nákladové efektivitě a snížení emisí ve srovnání s konvenčními systémy. Software graficky zobrazuje všechny výsledky. Mezi ně patří roční průběh příslušných teplot, vyrobené užitečné teplo a spotřebovaná elektrická energie, jakož i týdenní topný faktor.

Nové bivalentní systémy s tepelným čerpadlem a jinými zdroji tepla

Při návrhu systému může uživatel vybrat mezi různými předdefinovanými konfiguracemi systému, které se osvědčily v praxi. Vedle monovalentních a monoenergetických systémů s tepelným čerpadlem, případně se solárním tepelným systémem, byly přidány bivalentní systémy s dalšími zdroji tepla. Je tak možné simulovat provoz stávajících systémů s kondenzačními kotli, kompaktními vytápěcími systémy a jinými kotli v součinnosti s tepelným čerpadlem. Analyzovat a optimalizovat lze i návrh nových zdrojů tepla, ve který je použit konvenční zdroj jako provozní záloha.

Výběr tepelných čerpadel včetně všech ostatních zdrojů tepla lze provést z komplexní a aktuální databáze téměř 1600 výrobků. Unikátní šíře databáze umožňuje simulovat a parametrizovat provozní režim velkého počtu možných kombinací monovalentních, monoenergetických a bivalentních systémů s paralelním, částečně paralelním nebo alternativním provozem.

Zcela přepracovaný model VDI 4650 (2016)

Stejně jako předchozí verze, i nová verze GeoT * SOL 2019 určuje sezónního topný faktor s využitím extrémně krátkého, minutového kroku. Sezónního topný faktor udává podíl vyrobeného tepla a spotřeby elektrické energie. Vedle výsledku simulace software vypočítává i sezónní topný faktor v souladu se směrnicí VDI 4650, jejíž využití požaduje německý Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA) pro schválení žádostí o granty.

Nový systém VDI 4650 (2016) je založen především na projektech terénních provozních monitoringů Fraunhofer ISE a zobrazuje systémy tepelných čerpadel realističtěji. Stejně jako dříve GeoT * SOL, také obsahuje tepelně čerpadla s řízenou účinností a tepelná čerpadla s podporou solárních tepelných systémů. Od 16. března 2019 se nová VDI 4650 (2016) vztahuje na všechny nové žádosti o financování z BAFA. GeoT * SOL 2019 tedy splňuje aktuálně všechny požadavky na uznání grantových žádostí.

Kombinace s PV * SOL určuje vlastní spotřebu elektrické energie z FV systému

Následně po simulaci a návrhu systému tepelného čerpadla s GeoT * SOL lze použít rozhraní pro PV * SOL, simulační program pro solární fotovoltaické elektrárny, a to pro určení výkonu dodaného fotovoltaickým systémem přímo do systému tepelného čerpadla. To se provádí simulací fotovoltaického systému v PV * SOL jako zdroje elektrické energie spolu s tepelným čerpadlem jako spotřebitelem. Tento postup umožňuje přesně určit stupeň soběstačnosti stávajícího zásobování energií jak pro napájení, tak pro dodávku tepla budovy.

Další informace o produktu GeoT * SOL 2019 naleznete na adrese:
https://www.valentin-software.com/produkte/geothermie/33/geotsol

O společnosti Valentin Software

Společnost Valentin Software GmbH působí v oboru TZB již 30 let. Díky značkám PV * SOL, T * SOL a GeoT * SOL pro prognózy dynamické simulace, návrhu, výnosu a ziskovosti pro systémy fotovoltaických, solárních tepelných a tepelných čerpadel získala tato softwarová společnost v Berlíně pro sebe zařazení mezi světovou špičku poskytovatelů inovačního designového softwaru pro udržitelné zásobování energií. Mezi její zákazníky patří inženýři, projektanti systémů, architekti, inženýři, obchodníci a výrobní společnosti v oblasti elektrotechniky, topení a technologie budov.

Obr. 1. Bivalentní systém se zemním kolektorem v GeoT * SOL
Obr. 1. Bivalentní systém se zemním kolektorem v GeoT * SOL
Obr. 2. Výsledky. Grafika v GeoT * SOL
Obr. 2. Výsledky. Grafika v GeoT * SOL