Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řídicí modul SCMI-03

Řídicí modul SCMI-03 slouží jako ovládací prvek pro venkovní jednotky GSH a komponenty hydroboxu. Je proto efektivním řešením pro aplikace tepelných čerpadel vzduch/voda určených pro vytápění rezidenčních objektů.

Hlavní součástí modulu je Microchip PIC, díky kterému lze ovládat oběhové čerpadlo řízené PWM, průtokoměr nebo třícestný ventil s pohonem typu SPDT sloužící pro přepínání mezi topným okruhem a nádrží na teplou vodu. Využitím svorek 3 až 8, které spínají celkem 3 pomocná relé, lze ovládat např. pomocný elektrický ohřívač topení, pomocný elektrický ohřívač nádrže teplé vody nebo již zmíněný třícestný ventil podle uživatelem zvolených podmínek. V neposlední řadě lze k modulu připojit rozpoznání nízkého tarifu HDO, díky čemuž může být jednotka využívána ekonomičtěji. Samotný modul lze ovládat díky zabudovanému LCD displeji a klávesnici nebo jednoduše pomocí počítače a programu USBcommunicator, který se k modulu SCMI připojuje přes rozhraní USB mini-B.

Uživatelské nastavení obsahuje řadu možností tak, aby uspokojilo všechny zákazníky bez rozdílu používaného způsobu vytápění. Regulace teploty vody je provedena na základě ekvitermní křivky, tzn. čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší je teplota vody, nebo je k regulaci využito teplotní čidlo místnosti, které dokáže v případě potřeby zvýšit nebo snížit polohu křivky. Poslední možností je využití režimu fixní teploty, kdy jednotka stále topí na nastavenou hodnotu.


V případě zapojení trojcestného ventilu dokáže jednotka natápět nádrž TUV, a to jak v zimě v režimu topení + TUV, tak v létě, kdy lze využít chlazení + TUV. Maximální teplota TUV je stanovena na 60 °C v případě, že je použita vhodná nádrž pro provoz s nízkoteplotním zdrojem tepla. Pro účel dezinfekce lze ovládat elektrický ohřívač nádrže a ohřívat vodu až na 75 °C.

V režimech topení/chlazení i TUV lze nastavit denní nebo týdenní časovač, který může v režimu topení utlumovat nastavenou teplotu nebo otáčky kompresoru pro dosažení úspornějšího a tichého chodu během noci. V režimu TUV lze vybrat, v jakém časovém úseku/dnu v týdnu má být natopena nádrž TUV.

V servisním nastavení lze kromě určování limitních teplot na výstupu z čerpadla a regulování topného okruhu pomocí PID regulace především upravovat podmínky pro odtávání a přizpůsobit se tak daným podmínkám. Hlavním nastavením je zde posouvání odtávací plochy směrem nahoru nebo dolů. Odtávací cyklus začíná při určitém rozdílu mezi venkovní teplotou a teplotou na výparníku, který se mění v závislosti na otáčkách kompresoru a venkovní teplotě. Posun funguje tak, že tento rozdíl buď zvyšuje nebo snižuje o požadovanou hodnotu. Kromě posunu lze nastavit i perioda odtávání, maximální délka a teplota, které má být dosaženo na výparníku (v době odtávání kondenzátoru) pro ukončení odtávání. Nechybí ani nastavení pro minimální teplotu vody, pod kterou je při odtávání sepnut pomocný elektrický ohřívač, anebo celý cyklus ukončen.


Modul SCMI-03 je k dispozici buď jako samostatná jednotka a ostatní komponenty hydroboxu si můžete vybrat do určité míry sami, nebo lze použít hydrobox GSH-IRADA, který již obsahuje trojcestný ventil, oběhové čerpadlo, průtokoměr, pomocný elektrický ohřívač i pojistný ventil.

SINCLAIR Global Group, s.r.o.
logo SINCLAIR Global Group, s.r.o.

SINCLAIR Global Group, s.r.o. se soustřeďuje na produktovou oblast klimatizační techniky, tepelných čerpadel a LED osvětlení. Hlavním cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí.