Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Letní využití tepelného čerpadla S-Therm+

Pomocí tepelného čerpadla S-Therm+ lze v letních měsících nejen ohřívat TUV, ale i chladit pomocí velkoplošných systémů bez potřeby dokupování přídavných výměníků tepla. Pokud je v zimě k vytápění používán například podlahový systém, lze jej využít i v létě pro chlazení a tím výrazně urychlit návratnost tepelného čerpadla.

Tento fakt lze demonstrovat na naměřených datech skutečného rodinného domu, ve kterém je většina obytné plochy vytápěna právě podlahovým vodním systémem. Z grafů lze vidět, že nastavená teplota 23 °C v referenční místnosti ani během horkého letního dne výrazně nestoupala a pohybovala se s odchylkou ±1 °C. Tepelné čerpadlo zároveň ohřívalo TUV na teplotu 55 °C. Výsledků v režimu chlazení bylo dosaženo 18°C vodou na vstupu do podlahového systému.

Mezi výhody velkoplošného chlazení patří především zamezení pocitu průvanu z důvodu absence ventilátorů a nepotřebnost přídavných výměníků tepla (fan-coilů). Díky velké ploše je docíleno rovnoměrného rozložení teplot a možnost nastavení vyšší teploty chladicí vody oproti fan-coilům.




SINCLAIR CORPORATION LTD.
logo SINCLAIR CORPORATION LTD.

Distributor v ČR: SINCLAIR Global Group s.r.o. Tepelná čerpadla vzduch-voda, bytová a kancelářská klimatizační technika, VRV systémy. LED osvětlení SINCLAIR LED lighting. Air-water heat pumps, home and office air conditioning solutions, VRV systems. ...