Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nová generace geotermálních sond RAUGEO PE-Xa green

Současné nastavení environmentálního uvažování jednoznačně směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Využití tepla z půdy se v ČR realizuje většinou pomocí hloubkových vrtů osazených geotermálními sondami. REHAU se jejich výrobou zabývá už nějakou dobu, nové poznatky a především zkušenosti z realizace vedly v posledních letech k výrazným vylepšením. Odměnou je prodloužení životnosti a zajištění bezporuchovosti sond. Poškozená nebo dokonce nefunkční sonda znamená nejen nákup nové, ale především opětovné provedení nákladného hloubkového vrtu. Na co je tedy při realizaci dát pozor? A v čem nová generace sond RAUGEO PE-Xa green exceluje?

Princip fungování je jednoduchý – do provedeného hloubkového vrtu se zavede sonda (potrubí). Médiem pro přenos tepla je kapalina uvnitř, která získanou energii přemění pomocí tepleného čerpadla poháněného elektromotorem nebo plynovým motorem na energii tepelnou. Protože potřebujeme dostat sondu do takové hloubky, kde je teplota stálá a neovlivňují ji žádné vnější vlivy (pro ČR přibližně hloubka pod 18 m), většina sond je v našich geologických podmínkách vedena do cca 100 m a její výkon se tak pohybuje okolo 4,5–5 kW. Náklady na provedení takového vrtu a následné osazení sondy jsou značné a mnohonásobně převyšují cenu vlastního materiálu (pohybujeme se okolo 1 000 Kč/metr). Přitom při poškození samotné sondy a tím pádem snížení efektivity nebo úplném znehodnocení není možné pouze vyměnit kus za kus – vždy je nutné provést nový vrt a nové osazení.

Kvalitní materiál sondy a dlouhodobá přilnavost

Geotermální sonda
Geotermální sonda

Mikroskopickému poškození povrchu sondy se nedá vyhnout už při samotném zavádění. Přestože se osazování řídí přísnými předpisy, v praxi není možné eliminovat všechna rizika. Standardní sondy na českém trhu se vyrábějí z materiálu PE100, který proti postupné degradaci a rozšiřování těchto mikroskopických trhlin není odolný, nebo z odolnějšího PE-RC. REHAU tento nedostatek řešil už dříve použitím polyetylénu s prostorovým zesítěním (PE-Xa), tedy materiálu s vynikající pevností i při vyšších teplotách, odolnému proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilního s odolností proti stárnutí a velmi dobrou rázovou a vrubovou houževnatostí.

Odolnost při vyšších teplotách je velmi důležitá, pokud se vrt používá v létě na chlazení, tzn. do něho jde voda s vyšší teplotou, která se protažením sondy ochlazuje. Rozvinutou formou RAUGEO PE-Xa sond je nová green sonda, jejíž povrch (vnější opláštění) je navíc ještě zdrsněný a v kombinaci s novým výplňovým materiálem RAUGEO fill rot zajišťuje dokonalou dlouhodobou přilnavost po celém povrchu.

Inovovaná pata sondy bez poruchových svarů

Nová generace sond RAUGEO PE-Xa green se podívala na zoubek také u nejnamáhavější části sondy – její patě, která se obvykle připevňuje k potrubí dvěma až čtyřmi svary – to vnáší do systému zbytečný rizikový faktor. Přívodní a vratné potrubí RAUGEO PE-Xa green sondy je průběžné, bez svarů (včetně paty). Na základě komunikace s realizačními firmami došlo navíc ke zmenšení sondové hlavice, protože stávající rozměry se do maloprůměrových vrtů, používaných v praxi, usazovaly obtížně. Nové pojetí green sondy (zdrsněný povrch + výplňový materiál + bezesvaré řešení) tak zajišťuje 100% přilnavost po celém povrchu sondy a dokonale vyplňuje celý vrt. Je tak znemožněn přechod mezi jednotlivými vrstvami, který u tradičního řešení často vzniká časem, jak se smršťuje výplňový materiál vrtu – vzniklá vzduchová vrstva umožní nejen přechod mezi vrstvami půdní vody (a tím pádem zhoršení její kvality), ale má negativní vliv i na přechod tepla (a tím pádem snížení výkonu).

REHAU na svůj systém poskytuje záruku 10 let. Přestože jsou investiční náklady na pořízení sondy větší (zhruba o 40 % oproti běžnému systému), ve finále se taková investice rozhodně vyplatí – při poškození sondy a z toho vyplývající nutnosti provést nový vrt a osazení se pohybujeme v řádu stovek tisíc.

Více na rehau.cz

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...