Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozhovor: kompresorová plynová tepelná čerpadla, jejich přednosti, možnost uplatnění

Tepelná čerpadla s kompresorem poháněným plynovým motorem využívají výhodu nižšího faktoru neobnovitelné primární energie zemního plynu oproti elektřině. Jsou zdrojem chladu a tepla i s vyšší teplotou a řeší inedostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku.

Na první pohled se zdá, že tepelná čerpadla poháněná plynovým motorem jsou investičně a provozně méně výhodná než poháněná motorem elektrickým. Zkušenosti společnosti GT Energy však ukazují, že pokud je investor ochoten uvažovat komplexně, tak plynová tepelná čerpadla najdou uplatnění. Nejde o malé výkony, ale přibližně od hranice 50 kW až v řádu stovek kW.

Jedním z příznivých faktorů je existence plynové přípojky, ale současně poddimenzovaná přípojka elektřiny nebo nemožnost získat její posílení. Pak jedinou jinou možnost nabízí plynové tepelné čerpadlo.

Jiným faktorem může být požadavek k plynové kotelně zabezpečující vytápění doplnit chlazení. V takovém případě lze plynovou kotelnu převést na doplňkový zdroj tepla k plynem poháněnému tepelnému čerpadlu. Využitelnou výhodou tohoto postupu je, že plynové tepelné čerpadlo je zdrojem tepla nejen na nižší teplotní úrovni běžné u tepelných čerpadel, ale že teplo z chlazení motoru má teplotu vyšší a lze jej použít pro přípravu teplé vody v režimu chlazení.

Z pohledu hodnocení ekologie vyplývá přednost zemního plynu v tom, že do hodnocení energetické náročnosti budov vstupuje plyn s faktorem neobnovitelné energie 1,0, zatímco elektřina s faktorem 2,6.

Uplatnění tepelného čerpadla poháněného plynovým motorem neklade na projektanta žádné zvýšené požadavky. Jako u každého spalovacího zdroje se vypořádává s odvodem spalin. Musí řešit instalaci s ohledem na bezproblémový přísun vzduchu, neboť ten je primárním zdrojem tepla. S činností samozřejmě souvisí i nutnost řešit hygienické požadavky na hluk. Návrh přívodu plynu je rovněž standardní úlohou projekce. Základní pomoc lze nalézt na webu www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz.