Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavé instalace tepelných čerpadel v komerčních objektech

V roce 2019 se v České republice nainstalovalo více než 23 000 tepelných čerpadel. V programu kotlíkových dotací tepelná čerpadla zájmem žadatelů drtivě porážejí jak automatické kotle na uhlí, tak i kondenzační plynové kotle.

Polyfunkční budova LIDERA – plynové tepelné čerpadlo YANMAR GHP 710
Polyfunkční budova LIDERA – plynové tepelné čerpadlo YANMAR GHP 710

Tepelná čerpadla se ale neinstalují jen do rodinných domů, mnoho zajímavých projektů vzniká i v komerčním sektoru, kde tepelná čerpadla mohou dosahovat ještě mnohem zajímavějších úspor než v rodinných domech. Zde je několik výjimečně úsporných řešení s tepelnými čerpadly, prezentovaných na novém webu www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz.

Pasivní administrativní budova Svatopetrská 7

V rámci rekonstrukce brownfieldu s nadstavbou o podlahové ploše 6 500 m2 na pasivní budovu, byla pro vytápění, chlazení a rekuperaci odpadního tepla instalována tepelná čerpadla s vrty. Zdrojem tepla a chladu jsou čtyři tepelná čerpadla IVT GEO G 280 o celkovém výkonu 320 kW. Tepelná čerpadla jsou z důvodu úspory místa instalována na sobě.

Primárním zdrojem energie jsou vrty o celkové délce 3 650 m, které využívají geologicky příznivé zvodnělé vrstvy v blízkosti říčky Ponávka. Systém energii získává i z okruhu chlazení serverů a je tak schopen produkovat souběžně a s velice nízkými náklady teplo i chlad. Tepelná čerpadla využívají i elektřinu z FVE umístěné na střeše budovy.

Pasivní administrativní budova Svatopetrská 7 – tepelná čerpadla IVT GEO G 280
Pasivní administrativní budova Svatopetrská 7 – tepelná čerpadla IVT GEO G 280
Pasivní administrativní budova Svatopetrská 7 – tepelná čerpadla IVT GEO G 280

Pasivní administrativní budova Svatopetrská 7 – tepelná čerpadla IVT GEO G 280

Výrobní hala firmy PESTER

Pro vytápění haly byla vybrána kombinace tepelného čerpadla země/voda a podlahového vytápění. Zdrojem tepla a chladu je IVT GEO G254 o výkonu 55 kW se sedmi vrty. Teplotní spád topné vody je pro celou budovu 40/30 °C. Chlazení je pasivní přímo z vrtů a to chladicí vodou o teplotě 18 °C.

Ve výrobní části je použito průmyslové podlahové vytápění a chlazení LoWaTec, které umožňuje vytápět velké plochy s menším počtem rozdělovačů a umožňuje kotvení regálů a strojů přímo do podlahy. V administrativní budově je instalováno standardní podlahové vytápění.

Výrobní hala firmy PESTER – průmyslové podlahové vytápění a chlazení LoWaTec
Výrobní hala firmy PESTER – průmyslové podlahové vytápění a chlazení LoWaTec

Plynové tepelné čerpadlo

Pro vytápění polyfunkční budovy LIDERA, jsou využita dvě plynová tepelná čerpadla YANMAR GHP 710. Topný výkon 160 kW, chladicí výkon 140 kW. Tepelná čerpadla potřebují pro topení i chlazení příkon pouze 3 kW elektřiny.

Investiční náklady jsou srovnatelné s pořízením plynové kotelny a elektrické klimatizace. Spotřeba zemního plynu je zhruba o 25 % nižší než u kondenzačních kotlů. Výhodou jsou i minimální požadavky na prostor, kdy není nutné budovat kotelnu a technologie zabírá jen 5,5 m2 prostoru střechy. Distribuce tepla a chladu v budově je řešena pomocí VZT a jednotek FANCOIL.

Více zajímavých projektů a technickou dokumentaci k tepelným čerpadlům naleznete na webu www.protc.cz.

GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...