Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Software pro návrh a vyhodnocení provozu tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou

Dohady okolo velikosti přínosu kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému odstraňuje nová verze profesionálního software. Základ pracuje s minutovým krokem a výsledky se zobrazují s rozlišením hodina až měsíc.

GeoT*SOL je profesionální nástroj pro projektování a navrhování soustav s tepelnými čerpadly. Program nabízí výběr mezi různými zdroji tepla, provozními režimy a četnými konfiguracemi pro konkrétní lokalitu. Na základě dynamické simulace s časovým krokem 1 minuta lze vypočítat spotřebu elektřiny, roční výkonnostní faktory, provozní náklady a další systémové údaje s přihlédnutím k tarifním cenám elektřiny včetně termínů blokace odběru.

Obr. Zvýšenou záruku za návrh úspor z provozu soustavy tvořené tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem lze získat s využitím software GeoT*SOL 2023
Obr. Zvýšenou záruku za návrh úspor z provozu soustavy tvořené tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem lze získat s využitím software GeoT*SOL 2023

V nově vydané verzi programu GeoT*SOL 2023 je zahrnut trend k propojení s fotovoltaickým systémem. Roční simulace FV systému vychází z výpočtového jádra sesterského programu PV*SOL a poskytuje podrobné přehledy o vlastní spotřebě a míře soběstačnosti. Jako elektrospotřebiče pro vyrobenou energii FV systému lze zvolit tepelné čerpadlo, topnou tyč, čerpadla na straně zdroje a čerpadla solárního okruhu. Optimalizace vlastní spotřeby je možná volitelným zvýšením a snížením teplot akumulace teplé vody.

Obr. Software umožňuje výběr z mnoha konfigurací tepelného čerpadlo a FV systému
Obr. Software umožňuje výběr z mnoha konfigurací tepelného čerpadlo a FV systému

Simulace provozu tepelného čerpadla a FV systému poskytuje desítky výsledků simulací (datových řad) na hodinové bázi. V GeoT*SOL 2023 je nyní lze zobrazovat a vyhodnocovat jako dynamické, konfigurovatelné diagramy. Diagramy lze konfigurovat: od rozsahu zobrazení (1 den až 1 rok) a rozlišení (hodiny až měsíce) diagram, včetně změn barvy a tvaru (sloupce, čáry, body) jednotlivých datových řad. Konfigurace lze uložit jako profil a znovu použít pro další projekty. Vybrané diagramy lze pohodlně integrovat do projektové zprávy pro klienta.

Obr. Výsledný diagram v GeoT*SOL 2023, příklad pro kombinaci tepelné čerpadlo a fotovoltaika. Zde tepelné čerpadlo země-voda 6 kW se zemním kolektorem v kombinaci s FV systémem 4 kWp.
Obr. Výsledný diagram v GeoT*SOL 2023, příklad pro kombinaci tepelné čerpadlo a fotovoltaika. Zde tepelné čerpadlo země-voda 6 kW se zemním kolektorem v kombinaci s FV systémem 4 kWp.

V GeoT*SOL 2023 byla změněna funkce interní nápovědy programu na online nápovědu, která umožňuje rychlejší aktualizaci a přizpůsobení dotazům uživatelů.

Pro ty, kteří mají vážnější zájem o využití uvedeného návrhového a konfiguračního software nebo pro ty, kteří jej chtějí jednorázově využít, je příznivou informací, že je k dispozici bezplatná 30denní zkušební verze.