Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

16 kilometrů vrtů pro tepelná čerpadla k vytápění koncertní haly v Ostravě

Vynikající akustiku nové koncertní haly v Ostravě podpoří i moderní technika výroby tepla na bázi tepelných čerpadel země-voda se 125 vrty hlubokými 130 metrů.

Celkový pohled. Zdroj: Zdravice Stevena Holla na: www.koncertnisal.cz
Celkový pohled. Zdroj: Zdravice Stevena Holla na: www.koncertnisal.cz

Aktualizační poznámka autora, 29.1.2024:
V článku byla opravena chyba: Rozsáhlý projekt tepelných čerpadel s vrty v rámci VŠB TUO se netýkal Auly, ale budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky, viz níže v textu. Doplněna byla informace o dalším projektu - Černá kostka.

Novou koncertní halu v Ostravě, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2027, budou vytápět tepelná čerpadla země-voda. Zdrojem primárního tepla bude 125 vrtů o hloubce 130 metrů. Celková délka vrtů 16 250 metrů tak přesáhne rekordní hloubku jednoho vrtu zapsanou do Guinnessovy knihy rekordů. Ten se nachází v Murmanské oblasti na území geologického Baltského štítu, a jeho hloubka se uvádí jako 12 261 metrů.

Výhled za haly do vodní zahrady. (Zdroj: Zdravice Stevena Holla na: https://www.koncertnisal.cz/)
Výhled za haly do vodní zahrady. (Zdroj: Zdravice Stevena Holla na: www.koncertnisal.cz)

První jednání o zdroji tepla v podobě vrtů s tepelnými čerpadly začala v roce 2019. Velmi rychle se provedly průzkumy a nyní již probíhá stavba s vrtným polem o 125 vrtech hloubky 130 m.

Z průběhu prací na vrtech. (Zdroj: Gerotop s.r.o.)
Z průběhu prací na vrtech. (Zdroj: Gerotop s.r.o.)

Autorem architektonického návrhu je Steven Holl, který patří k nejznámějším americkým architektům současnosti. V roce 1976 založil Studio Steven Holl Architects, které si vydobylo mezinárodní uznání řadou svých realizací, ať už se jedná o muzea, rezidenční komplexy či studentské koleje. Hollovy budovy jsou ovlivněny poetikou prostoru i materiálu a odráží se v nich jeho představa spojení člověka s výdobytky moderní doby. Jsou výsledkem jeho zájmu o historii architektury a vědecký pokrok. Sám věří, že by architektura měla odrážet dobu, ve které vznikla, protože je jedním z nejtrvalejších důkazů vývoje lidské kultury. Projekt vznikal i ve spolupráci s Architecture Acts, Praha.

Společnost Gerotop je autorem projektu geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla. Celý projekt vytápění a chlazení započal návrhem vrtného pole. Vlastnosti zemního podloží a tedy i vrtů byly změřeny a ověřeny metodou TRT (thermal response test). Touto metodou se ověřuje dlouhodobá schopnost vrtů poskytovat zaručené množství tepla pro činnost tepelných čerpadel.

V Ostravě se tepelným čerpadlům země-voda s vrty daří. Jsou uplatněna například pro multifunkční budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky a dislokované těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, kde je pole 110 vrtů po 140 metrech, celkem tedy 15400 metrů. Tedy jen o něco málo méně než pro novou koncertní halu. Tehdy instalovaný systém s deseti tepelnými čerpadly o výkonu 700 kW patřil mezi největší v České republice a ve střední Evropě.

Koncertní hala není v Ostravě poslední velký projekt využití tepla ze zemního masivu. Na rok 2027 je odsouhlaseno zahájení výstavby moderní informační a vzdělávací instituce, vědecké knihovny pojmenované Černá kostka. Podle aktuálního sdělení zástupců radnice města Ostravy na nedávné výstavě Infotherma 2024 bude tento projekt s ohledem na tepelná čerpadla s vrty zřejmě ještě rozsáhlejší.

(Zdroj: IVT)
(Zdroj: IVT)

 
 
Reklama