Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplo z vrtů pro jízdárnu

8 vrtů po 100 metrech a tepelné čerpadlo země-voda vytápí od roku 2023 Národní kulturní památku Jízdárna Světce u Tachova.

Největší česká jízdárna a druhá největší jízdárna ve střední Evropě (hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni) se nachází ve Světcích, 3 km západně od města Tachova. Tuto českou Národní kulturní památku zachránila velká rekonstrukce po roce 2000.

Obr. Čelní pohled na jízdárnu
Obr. Čelní pohled na jízdárnu

Novorománská stavba budova světecké jízdárny v sobě spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Jízdárna je opatřena velmi pozoruhodným krovem s tzv. lucernou – hranolovým světlíkem, kterým do jízdárenské haly přichází nejvíce osvětlení.

V roce 1861, kdy byla dokončena, se jednalo o unikátní řešení. To bylo plně podřízené účelu. Přitom byl využit svažitý charakter pozemku. V suterénu byla kovárna, sklady, uhelna pro vytápění, byt kováře. Odvoz hnoje byl vyřešen tak, aby se hnůj shozem dal nakládat přímo na vozy. V nadzemních podlažích byly lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami. Jízdárna tak poskytovala maximální komfort nejen návštěvníkům, ale i jezdcům a maximálně usnadňovala péči o koně, kterých mohlo být až 24. Nejkrásnější místností je knížecí lóže, odkud je, mimo jiné, jeden z nejhezčích výhledů do jízdárenské haly.

Obr. Pole vrtů pro tepelné čerpadlo je umístěno po boku jízdárny ve svahu. S tím se musela realizační firma vypořádat. Na obrázku je vidět i rozložení podlaží jízdárny, kdy architekt využil svažitost pozemku nejen pro estetiku, ale i užitečnost.
Obr. Pole vrtů pro tepelné čerpadlo je umístěno po boku jízdárny ve svahu. S tím se musela realizační firma vypořádat. Na obrázku je vidět i rozložení podlaží jízdárny, kdy architekt využil svažitost pozemku nejen pro estetiku, ale i užitečnost.

Rok 2023 – nový systém vytápění

V roce 2023 se jízdárna, jejíž opravy postupně probíhají přibližně 20 let, dočkala nového systému vytápění. Primárním zdrojem tepla je 8 zemních vrtů o celkové hloubce 800 m. Teplo z nich odebírá cirkulující nízko tuhnoucí tekutina a pomocí tepelného čerpadla je z vrtů získané teplo předáváno na vyšší teplotní úrovni do podlahového vytápění a případně i ohřívané vody.

Obr. Pole 8 vrtů je po boku jízdárny. 4trubkové sondy pomocí redukce přechází na 2trubkový primární okruh. Svislá pátá trubka je injektážní, po vyplnění prostoru vrtu okolo trubek je následně bez funkce.
Obr. Pole 8 vrtů je po boku jízdárny. 4trubkové sondy pomocí redukce přechází na 2trubkový primární okruh. Svislá pátá trubka je injektážní, po vyplnění prostoru vrtu okolo trubek je následně bez funkce.

Obr. Pole 8 vrtů je po boku jízdárny. 4trubkové sondy pomocí redukce přechází na 2trubkový primární okruh. Svislá pátá trubka je injektážní, po vyplnění prostoru vrtu okolo trubek je následně bez funkce.

Tepelná ztráta hlavního sálu a okružních chodeb při venkovní teplotě 0 °C a vnitřní teplotě +15 °C činí 108 kW. Tyto prostory jsou vytápěny elektrickými konvektory, ale jen po dobu konání akcí.

Tepelná bilance (bez hlavního sálu a okružních chodeb) zahrnuje teplovodní vytápění otopnými tělesy s výkonem 47,3 kW a podlahové vytápění s výkonem 9,7 kW. Celkový výkon teplovodního vytápění 57,0 kW pokrývá tepelné čerpadlo.

Na zdroj tepla je napojen uzavřený otopný systém s nuceným oběhem vody s maximálním tepelným spádem 60/45 °C pro otopná tělesa a 30/22 °C pro podlahové vytápění při venkovní oblastní výpočtové teplotě −15 °C. Otopná tělesa jsou ocelová desková s integrovaným radiátorovým ventilem s termostatickými hlavicemi, případně ručními hlavicemi pro otopná tělesa v krytech.

Obr. Pohled na tepelné čerpadlo s napojenou vyrovnávací akumulační nádobou (HVDT) v technické místnosti v 1.PP jízdárny. Vpravo difúzně těsnou izolací opatřené potrubí primárního okruhu (černě) chráněné proti kondenzaci vzdušné vlhkosti na chladném povrchu potrubí.
Obr. Pohled na tepelné čerpadlo s napojenou vyrovnávací akumulační nádobou (HVDT) v technické místnosti v 1.PP jízdárny. Vpravo difúzně těsnou izolací opatřené potrubí primárního okruhu (černě) chráněné proti kondenzaci vzdušné vlhkosti na chladném povrchu potrubí.

Teplota otopné vody ve vyrovnávací akumulační nádrži je ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě a časovém režimu. Na vyrovnávací nádobu je napojena jedna sekundární topná větev pro vytápění budovy. V jedné z místnosti byl na tuto větev napojen okruh podlahového teplovodního vytápění, které bylo instalováno v předchozí etapě rekonstrukce, a to přes 6-ti cestný rozdělovač pro jednotlivé topné smyčky v podlaze

Obr. Podlahové vytápění bylo instalováno jen v některých prostorech v předchozí etapě rekonstrukce.
Obr. Podlahové vytápění bylo instalováno jen v některých prostorech v předchozí etapě rekonstrukce.

Příprava teplé vody

Vzhledem k provoznímu režimu byl jako optimální zvolen systém přípravy teplé vody lokálními elektrickými ohřívači v místě spotřeby.

Fakta

Projekt: Ing. Pavel Košař, TEPLO-PROJEKT, Plzeň
Realizace: Tepadla s.r.o.
Projekt primárního okruhu s vrty: GEROtop spol. s r.o.
Vrtné práce: Geotermie Klapáč s.r.o., IČO: 17959179.
Tepelné čerpadlo: IVT GEO G248.
Výstroj vrtů: Dvouokruhová sonda GEROtherm, dimenze 4 × ø32 × 3,0 mm SDR 11, PN16, délka sondy 100 m, s redukcí 4× D32 na jeden okruh 2× D40.
Sběrná jímka: PAK CUBE, 8 okruhů, výstupy d40 PE 100
Náplň primárního okruhu: Nízkotuhnoucí kapalina GEROfrost na bázi ethylalkoholu v koncentraci pro nezámrznou teplotu −15 °C.
Prostup stěnou suterénu: Pažnice FE/F 150/200 s návazností na hydroizolaci stavby a 2× těsnící vložky DD pro páteřní potrubí D90 primárního okruhu mezi sběrnou jímkou a tepelným čerpadlem
Hydraulické vyvážení vrtů: V rámci rozdělovače/sběrače ve sběrné jímce kulovými kohouty při nominálním průtoku 3 l/s v primárném okruhu měly všechny vrty shodný průtok.

Zdroje:

  1. JÍZDÁRNA SVĚTCE, TACHOV, dostupné: www.jizdarna-svetce.cz/architektura-jizdarny-informace-o-jizdarne.html
  2. Městské kulturní středisko Tachov, dostupné: Městské kulturní středisko Tachov
  3. Podklady firmy Tepadla s.r.o.
 
 
Reklama