Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Profesionální prostup zdí pro potrubí a kabely k venkovní jednotce tepelného čerpadla

K profesionální instalaci tepelného čerpadla patří i profesionální prostup venkovní zdí. Řešení musí prostup utěsnit, mít dlouhou životnost, tlumit hluk a být i hezké.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda i po odečtení dotace stojí minimálně dvě stě tisíc korun, ale může to být i čtyři sta a více tisíců korun. Ani napojená otopná soustava není zadarmo. A přesto, spojení mezi venkovní jednotkou tepelného čerpadla a vnitřní jednotkou realizuje instalační firma v lepším případě skrz otvor zhotovený jádrovým vrtáním, v horším případě příklepovým kladivem a volná místa mezi otvorem a procházejícím potrubím, napájecím a signálním kabelem vyplní běžnou stavební pěnou. Velmi často není prostup zdí ani zakryt víčkem s přesně vyřezanými otvory pro potrubí a kabely, a z povrchu prostupu čouhá expandovaná pěna.

Dva příklady propojení venkovní a vnitřní jednotky TČ
Dva příklady propojení venkovní a vnitřní jednotky TČ

Obr. Dva příklady propojení venkovní a vnitřní jednotky TČ, které nesvědčí o dodržení technických standardů. Skutečnost, že se jedná o splitová řešení TČ a potrubím proudí chladivo, není omluvou. A ani takovou maličkostí, jako je stejné natočení betonových tvárnic, se řemeslník při vytváření základu na jednom z příkladů nezabýval. (Foto a copy: J. Hodboď)
Obr. Toto je příklad ještě technicky „lichotivého“ řešení prostupů pro potrubí. Kudy budou vedeny kabely? Dalšími prostupy?
Obr. Toto je příklad ještě technicky „lichotivého“ řešení prostupů pro potrubí. Kudy budou vedeny kabely? Dalšími prostupy?

Velmi často se prostup venkovní zdí provádí v její nadzemní části. Z toho se odvozuje, že takový prostup není třeba řešit profesionálně, vodovzdorně. Stavební pěna však není difuzně těsná vůči průniku vodních par a není ani odolná vůči povětrnostním vlivům. Ventilátor ve venkovní jednotce nasává vzduch z meziprostoru mezi zdí a zadní stranou jednotky a to zvyšuje riziko pronikání vlhkosti do zdi. Profesionální řešení sice není zadarmo, ale k dokonalé instalaci tepelného čerpadla patří. Je nejen těsné vůči vlhkosti, ale například i vůči pronikání hluku.


Příkladem profesionální řešení nadzemního prostupu stěnou pro moderní kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda je DOYMAfix HP/O s DN 200. Je použitelné se všemi běžně používanými fasádními povrchy. V základní verzi pro zdi do tloušťky 500 mm, s nástavci i více.Prostup je určen pro průchod dvou potrubí s dimenzemi 22, 28 nebo 35 mm, kterými cirkuluje otopná voda nebo nemrznoucí směs. Dále dvou až čtyř kabelů. Cena se na německém trhu pohybuje okolo 600 euro, což opravdu není málo. Nicméně ten, kdo chce mít vše provedeno na nejvyšší technické úrovni, by měl takové nebo technicky obdobné řešení použít.

Není divu, že toto profesionální řešení prostupu zdí bylo na období 2023/2024 oceněno cenou PLUS X AWARD.

Představu o tom, jak se takový prostup zdí realizuje, co obnáší, si lze udělat z krátkého videa (2:02 minuty):

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Zdroj:
www.doyma.de/aktuelles/neuheiten-informationen/doymafix

 
 
Reklama