Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zhotovit podzemní propojení venkovní a vnitřní jednotky tepelného čerpadla?

Odborné podzemní propojení venkovní a vnitřní jednotky tepelného čerpadla s tepelnou izolací chrání stavební konstrukce a umožňuje pro vnitřní jednotku volit umístění i uprostřed domu. Inspirujte se.

Obliba tepelných čerpadel vzduch-voda roste. Aktuálně nemám k dispozici data za rok 2023, nicméně podle předběžných odhadů se jich v České republice prodá okolo 70 tisíc kusů, možná i více. Menší část z nich bude splitový typ, ve kterém je venkovní jednotka s vnitřní spojena dvěma relativně tenkými trubkami a dvěma kabely. Jedna trubka přivádí zkapalněné chladivo z vnitřní jednotky do venkovní jednotky a druhá trubka vede odpařené chladivo z venkovní jednotky zpět do vnitřní. Kromě toho je k venkovní jednotce nutné přivést kabel pro její napájení a také kabel signální, minimálně pro řízení činnosti ventilátoru.

Zdroj: Sinclair, SHP-140ICA+SHP-140ECA
Obr. Příklad konstrukce splitového tepelného čerpadla, jehož venkovní jednotka obsahuje jen výparník a ventilátor. Trubky v příkladu vedoucí chladivo mají průměry 12/20 mm (kapalné chladivo/odpařené chladivo) (Zdroj: Sinclair, SHP-140ICA+SHP-140ECA)
Zdroj: Sinclair, SHP-140ICA+SHP-140ECA
Obr. I při splitové konstrukci tepelného čerpadla může být propojení venkovní části s vnitřní řešeno podzemním prostupem zdi domu, jak naznačuje červeně zbarvená chránička vedená ve štěrkovém zásypu pod venkovní částí. Výrobce v tomto případě doporučuje chráničku DN100 mm (Zdroj: Sinclair, SHP-140ICA+SHP-140ECA)

Větší část z instalovaných tepelných čerpadel vzduch-voda je kompaktní, monobloková. To znamená, že venkovní jednotka tepelného čerpadla obsahuje kompletně všechny prvky pracovního okruhu. S vnitřní jednotkou, která zajišťuje již jen hydraulické propojení s otopnou soustavou, případně i přípravu teplé vody, je propojena rovněž dvěma kabely a dvěma trubkami. Trubky mají však větší dimenze než trubky vedoucí chladivo, neboť transport tepla zajišťuje otopná voda nebo její směs s nízkotuhnoucí tekutinou. Obě s nižší schopností přenosu tepla než má chladivo. Tyto trubky mívají nejčastěji dimenzi DN32, případně DN40. Takto řešených tepelných čerpadel navíc přibývá, jak se množí instalace tepelných čerpadel s chladivem R290 (propan). V závislosti na konkrétních poměrech se i u těchto tepelných čerpadel množí instalace, ve kterých je venkovní jednotka s vnitřní propojena podzemním prostupem zdi do suterénu domu, do technické místnosti.

Jak v případě dělené splitové konstrukce tepelného čerpadla, tak monoblokové, vedou trubky teplonosnou látku. Proto je třeba trubky opatřit „poctivou“ tepelnou izolací, protože úniky tepla snižují výsledný topný faktor a zvyšují provozní náklady. Trubky a jejich tepelnou izolaci je však třeba chránit i před nepříznivými vlivy, které mohou způsobovat korozi potrubí a znehodnocení izolace. Podzemní prostup zdí, který narušuje svislou nebo i vodorovnou hydroizolační vrstvu chránící stavební konstrukce, má být také profesionálně utěsněn tak, aby do něj nemohla zatékat voda a okolní konstrukce znehodnocovat. K tomu určitě nestačí do volných míst nastříkat stavební pěnu! Bohužel toto je častý nešvar. Instalační firma prostup proto rychle zasype a zákazník nic nevidí.

Použití chráničky, pokud je profesionálně utěsněn její prostup zdí a kterou se protáhnou obě trubky a oba kabely, lze považovat za technické minimum. Nicméně otázkou zůstává, jak při tomto postupu okolo trubek uvnitř chráničky zajistit rovnoměrnou vrstvu tepelné izolace? Přitom propojovací délka mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla nebude například jen 1 metr, ale zpravidla 3 až 5 metrů a někdy i více.

Ideálním a profesionálním řešením je použít profesionálně zhotovené řešení propojení, které je opatřeno i konstrukčními prvky pro utěsnění propojení ve zdi.

Příklad řešení podzemního propojení venkovní a vnitřní části tepelného čerpadla
Obr. Příklad řešení podzemního propojení venkovní a vnitřní části tepelného čerpadla včetně kabelů odpovídajícího nejlepšímu stavu techniky. Prostup zdí je zhotoven přesným jádrovým vrtem. Utěsnění spáry mezi trubkou a zdí a fixaci trubky ve zdi zajistí manžety, která se stahují šrouby. (Zdroj: Doyma GmbH. & Co)

Pokud o takovém řešení uvažujete nebo se chcete inspirovat, můžete zhlédnout instruktážní video (2:34 minuty), kliknutím na obrázek níže. Je v něm i ukázka variantního řešení od venkovní jednotky dolů do země, v podzemí až pod technickou místnost a nahoru do ní skrz podlahu. Ideální pro novostavbu. Tedy řešení bez nutnosti vést propojení interiérem skrz jiné místnosti.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama