Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jaký je přijatelný počet startů tepelného čerpadla vzduch-voda?

Pečlivý provozovatel tepelného čerpadla mimo jiné sleduje i počet startů kompresoru. Jaký počet je přijatelný? Na tuto otázku jsme mu z TZB-info s využitím informací od výrobce odpověděli.

Obr. 1 Snímek displeje TČ Panasonic Aquarea zaslaný čtenářem
Obr. 1 Snímek displeje TČ Panasonic Aquarea zaslaný čtenářem

Do redakce TZB-info přišla tato otázka: „Dobrý den velmi mě zaujal Váš článek ohledně startů kompresoru (on-off) u tepelných čerpadel. Sám jedno vlastním (Panasonic Aquarea) velmi krátce. Proto by mě zajímal Váš názor na dobu jeho provozu a počet startů kompresoru. Moc Vám děkuji za Vaši odpověď.“ K otázce byl připojen snímek displeje, viz obr. 1.

Autora dotazu jsem požádal o upřesnění celkové doby provozu TČ od uvedení do provozu. Upřesnění přišlo obratem: „Upřesním, TČ jelo půl roku, pak bylo vypnuté kvůli dostavbě domu, a poté pět zapnuté. Takže cca rok provozu soustavně.“

Technickým specialistou na tepelná čerpadla Panasonic Aquarea je Radek Vanduch. Proto jsem mu dotaz po doplnění přeposlal. Jeho redakčně doplněná odpověď je níže.

O jaké roční období jde?

Na vyhodnocení provozního stavu TČ potřebujeme znát více informací. Především za jaké roční období je tento časový interval sledován. Zde jsou příklady, o jak rozdílné podmínky může jít:

 1. 3001 hodin provozu = 125 dnů (provoz TČ 24 hodin/den), cca 1/3 roku
 2. 3001 hodin provozu = 250 dnů (provoz TČ 12 hodin/den), cca 2/3 roku
 3. 3001 hodin provozu = 360 dnů (provoz TČ 8,2 hodin/den), cca 1 rok

Obecně řečeno bude mít TČ během zimních měsíců minimální počet startů ve srovnání s jarními nebo podzimními měsíci.

Odpovídá skutečný výkon TČ a požadovanému?

Je třeba říci, že na počet startů může mít velký vliv špatně dimenzovaný výkon TČ. Předimenzovaný výkon bude způsobovat cyklování a velký počet startů, který může dosáhnout dvojnásobku až čtyřnásobku provozních hodin.

Poddimenzovaný výkon bude mít za následek minimální počet startů, kdy kompresor běží neustále. Po velkou část provozní doby TČ dokonce potřebuje pro dosažení požadované teploty výstupní vody velké množství elektrické energie na bivalentní přímotopnou elektrickou spirálu. Toto si lze zkontrolovat v monitoringu RC.

Odpovídají hydraulické parametry požadavkům TČ?

Špatné zaregulování hydraulické soustavy má vliv na časté spínání TČ. Pakliže není splněna podmínka minimálního doporučeného objemu otopné vody v systému, nebo v důsledku škrcení průtoku na radiátorových tělesech prostřednictvím osazených termostatických ventilů bude docházet k rychlému dosažení regulací žádané výstupní teploty otopné vody (například ekvitermně řízené), kterému nezabrání ani snížení otáček kompresoru, a tedy snížení tepelného výkonu, bude kompresor odstavován z provozu a TČ bude tedy ve zvýšené míře cyklovat.

Je průtok otopné vody přes TČ dostatečný?

V neposlední řadě by pro detailní ověření přípustného počtu startů TČ bylo třeba ověřit, zda je dodržen doporučený průtok otopné vody tepelným čerpadlem. Velmi často je toto opomíjeno při zprovoznění TČ. V konečném důsledku to má vliv na spotřebu elektrické energie.

Jak je nastaven teplotní spád na TČ?

S požadovaným průtokem otopné vody souvisí udržování optimálního teplotního spádu, ΔT otopné vody. Výkon oběhového čerpadla v TČ Aquarea je řízen frekvenčním měničem, tudíž se bude v průběhu provozu měnit.

Jaká regulace teploty vzduchu v místnosti je použita?

Instalovaný termostatický regulátor může mít také vliv na počet startů. Čím přesněji bude teplotu udržovat, a čím více ostatních chyb v instalaci TČ bude, tím bude cyklování častější. Regulátor tak svou přesností, velikostí hystereze, může ovlivňovat celkový počet provozních hodin i startů. Přitom chyba nemusí být v něm.

Pro vyhodnocení kondice TČ a jeho provozu je zapotřebí tedy znát následující informace:

 1. Tepelné ztráty RD
 2. Instalovaný výkon TČ
 3. Provozní hodiny + počet startů
 4. Sledované roční období
 5. Spotřeba elektrické energie
 6. Nominální průtok
 7. Nastavení teplotního spádu ΔT otopné vody
 8. Hydraulické parametry soustavy.

Je třeba mít na paměti, že TČ a otopná soustava jsou spojité nádoby a vzájemně se buď pozitivně, nebo negativně ovlivňují. Praxe potvrzuje, že za více než 50 % případů údajně špatné funkce tepelného čerpadla stojí nevhodné hydraulické parametry otopné soustavy.

A jaké je závěrečné vyjádření?

Jestliže se počet cyklů Zap-Vyp kompresoru přibližně rovná počtu jeho provozních hodin, nejde o stav, který by měl okamžitě znepokojit provozovatele.

Vysvětlení a řešení

Pokud počet cyklů kompresoru přibližně odpovídá počtu jeho provozních hodin, jde v průměru o jeden cyklus za hodinu. Vzhledem k nutným provozním pauzám kompresoru (ustálení chladiva, mazacího oleje aj.) jde maximálně o cca tři až čtyři krátké cykly za hodinu. Ty však budou v jiném ročním období nebo jiném provozním režimu (vytápění nebo přípravy teplé vody) kompenzovány cykly delšími jak hodina, aby se udržel zjištěný průměr.

Vzhledem ke skutečnosti, že pro detailní posouzení chybí další údaje, bylo by vhodné, aby servisní technik při nejbližší kontrole prověřil vše, co mu servisní mód řízení chodu TČ nabízí, včetně záznamu historických dat. Pokud je TČ připojeno na vzdálenou správu, může být tato kontrola provedena prakticky obratem bez výjezdu technika i na speciální žádost provozovatele.

Některé z potřebných údajů mohou být dostupné i provozovateli TČ v jeho uživatelském menu. Je však téměř jisté, že jen málokterý laik je dokáže správně vyhodnotit. Navíc mu nebude přístupný záznam vývoje kritických parametrů pro zdraví TČ, na jejichž základě lze předejít případným havarijním situacím s výrazně vysokými náklady na opravy.

 
 
Reklama