Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Žádný zákaz tepelných čerpadel nebyl vydán!

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že tepelná čerpadla, protože obsahují chladiva, budou zakázána. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců a ovlivní nabídku. Provozovatelé se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí.

Generováno Adobe Firefly AI
Generováno Adobe Firefly AI

Je až neuvěřitelné, jak dokonale funguje šeptanda v moderní formě sociálních sítí. Jako děti jsme hráli hru zvanou Tichá pošta. Její princip spočívá v tom, že odesílatel si vymyslí krátkou větu a tu rychle pošeptá do ucha druhému. Druhý třetímu, třetí čtvrtému atd. až ke konečnému příjemci. Příjemce pak sdělení, tak jak mu porozuměl, řekne nahlas a následně se porovná s odeslanou zprávou. Tím, jak každý zprávu co nejrychleji pošeptal dalšímu, docházelo k různým chybám, přesmyčkám a doručená zpráva skoro nikdy neodpovídala zprávě odeslané. Inu, užili jsme si přitom hodně legrace. Zkreslení informace o tepelných čerpadlech však za legraci nepovažuji.

Odhaduji, že na principu Tiché pošty vznikla a dále se šíří zpráva o tom, že tepelná čerpadla budou v blízké budoucnosti zakázána, protože obsahují škodlivá chladiva. Jeden aktivista někde něco zaslechl o omezování některých chladiv, odvodil z toho zákaz tepelných čerpadel a okamžitě to sdělil veřejnému prostoru na sociálních sítích. Samozřejmě se hned našli další, kteří tuto zprávu rádi převzali, aktivně mírně vylepšili a poslali dál, aby si zvýšili sledovanost svých profilů, účtů atd. Přitom informace o údajném zákazu provozu tepelných čerpadel je velmi vzdálená pravdě.

Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech nezakazuje provoz TČ

Skutečností je, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, mezi které patří většina v současnosti používaných chladiv v tepelných čerpadlech (nepatří tam amoniak, oxid uhličitý a propan), byl přijat jako Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2024/573 dne 7. února 2024. Schválení nařízení však neznamená, že se vše okamžitě, den ze dne změní a že dojde k nějakému zákazu provozovat tepelná čerpadla.

Zásadní je princip omezování výskytu škodlivých chladiv založený na snižování výroby tepelných čerpadel, která s takovými chladivy pracují. To znamená, že omezení budou platit pro výrobce, ale nikoliv pro provozovatele TČ. Po určitém datu nebudou moci výrobci a nebo dovozci uvádět na trh v EU tepelná čerpadla, která nesplní povinnost uloženou nařízením.

Zájemce o tepelné čerpadlo proto nebude mít ani možnost si tepelné čerpadlo s nevyhovujícím chladivem koupit. Provozovat své stávající tepelné čerpadlo s méně ekologickým chladivem však bude moci klidně dál. Žádný zákaz ve smyslu povinnosti ukončit provoz stávajících tepelných čerpadel v nařízení není.

Přečtěte si také Proč tepelná čerpadla potřebují chladivo? Přečíst článek

Zájemce o TČ by se měl primárně orientovat podle energetické efektivity

Primárním výběrovým kritériem zájemce o tepelná čerpadla by vždy měly být technické vlastnosti. A to schopnost TČ celoročně pokrývat potřebu tepla v domě, případně i potřebu chladit interiér v létě s vysokou energetickou efektivitou. Pokud technické schopnosti tepelného čerpadla odpovídají potřebám, tak použité chladivo není a nebude pro jeho provoz omezujícím limitem.

Přečtěte si také Hořlavých chladiv není třeba se bát Přečíst článek

Pokles výroby chladiv nahradí jejich regenerace

V šeptandě se vyskytuje i názor, že když se nebudou vyrábět tepelná čerpadla s určitým chladivem, tak toto chladivo přestane být dostupné a nepřímo tak dojde sice nikoliv k zákazu, ale k vyloučení opravy tepelného čerpadla po poruše. U většiny tepelných čerpadel tento stav nehrozí.

Chladiva jsou velmi přísně sledované látky. Je pravda, že výroba chladiv obsahujících fluor má klesat, ale nulové výroby by mělo být dosaženo po roce 2050.

Chladiva se nesmí vypouštět do přírodního prostředí. Proto je při případném servisu tepelného čerpadla musí specializované firmy z pracovních okruhů TČ odsávat a předávat k řízené likvidaci, recyklaci nebo k regeneraci. Takové cirkulární chladivové hospodářství je již funkční. I při plánovaném poklesu výroby omezovaných chladiv se cirkulací zajistí jejich dostatek pro dále provozovaná tepelná čerpadla. Konkrétně o tom v nařízení hovoří článek č. 8, Znovuzískávání a zneškodnění: „1. Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v jiné než pěnové formě, zajistí, aby tyto látky byly znovuzískány a po vyřazení zařízení z provozu recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny.

Přečtěte si také S plynovými kotli se počítá Přečíst článek

Není čeho se bát

Jako provozovatelé domácích ledniček či mrazicích boxů, domácích klimatizací i těch v autech, případně i tepelných čerpadel, prakticky nevnímáme, které chladivo je v nich použito. Servisní technik se nás na to ani neptá. A stejně tak to bude pokračovat dál. Drobná omezení vyplývají z použití přírodního hořlavého chladiva propanu z hlediska umístění venkovní jednotky vůči oknům, dveřím. Možná je i vnitřní instalace, se kterou si poradí projektant.

Pokud vás tento článek nezbavil strachu ze zákazu provozu některých tepelných čerpadel, tak vám nic nebrání, abyste již dnes upřednostnili variantu, které se nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech netýká.


Zdroje:

  1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech upřednostní přírodní chladiva. J Hodboď. TZB-info. Dostupné zde.
  2. Fluorované plyny jako chladiva: Rada EU schválila nová pravidla. Dostupné zde.
  3. Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024. Dostupné zde.
 
 
Reklama