Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Centrum tepelných čerpadel Panasonic v Praze-Chodov otevřeno a situace na trhu

Nové školicí centrum v Praze, propan jako chladivo a zásadní rozšíření výroby v Plzni, to jsou pevné body pro další činnost značky Panasonic v Česku.

V roce 2018 přišel počátek výroby tepelných čerpadel Panasonic v průmyslové zóně Plzni souběžně s výrobou blu-ray přehrávačů, rekordérů a televizí. V současnosti již na místě původního objektu stojí skelet nové výrobní budovy. Na jaře 2025 přijde okamžik, kdy zde bude Panasonic disponovat výrobní kapacitou až 1 miliónů kusů tepelných čerpadel ročně. Jejich technicky správné uplatnění se neobejde bez školení českých profesionálů, a proto Panasonic otevřel nové prezentační a školicí centrum v business parku v Praze-Chodově a představil je i zástupcům médií.

Obr. Nový třípodlažní výrobní objekt Panasonic počátkem června 2024
Obr. Nový třípodlažní výrobní objekt Panasonic počátkem června 2024

Budované výrobní kapacity jsou vysoké, protože počítáme s vysokou poptávkou,“ vysvětluje Petr Horký, obchodní ředitel Panasonic pro ČR, a pokračuje: „V období následujících osmi až deseti let by se mělo v ČR nainstalovat více než milion jednotek tepelných čerpadel včetně čerpadel typu vzduch-vzduch. A když se podíváme na prognózy evropského trhu, čísla jsou ještě vyšší. V období 2030 až 2033 se má podle Evropské asociace tepelných čerpadel pohybovat zájem o tepelná čerpadla na evropském trhu v řádu šesti milionu kusů za rok, takže potenciál je skutečně obrovský.

Obr. Petr Horký zdůraznil skutečnost, že plány Panasonic jsou dlouhodobé. Přitom se nejedná jen o tepelná čerpadla vzduch-voda, ale i vzduch-vzduch.
Obr. Petr Horký zdůraznil skutečnost, že plány Panasonic jsou dlouhodobé. Přitom se nejedná jen o tepelná čerpadla vzduch-voda, ale i vzduch-vzduch. (Foto a copy: autor)

Panasonic sází na chladivo R290 a výrobu v Plzni

V únoru letošního roku byla zveřejněna Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech a (EU) 2024/590 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. Tato nařízení již v době jejich přípravy ovlivnila strategické úvahy a v segmentu zařízení s chladivy budou muset výrobci přejít na přírodní chladiva s nižším potenciálem tvorby skleníkového efektu GWP, jako je například R290 s GWP = 3. S tímto chladivem pracují i nová tepelná čerpadla a chillery Panasonic.

Obr. Rok 2024 by se měl stát bodem zlomu, po kterém se negativní vývoj na trhu s teplovodními tepelnými čerpadly otočí.
Obr. Rok 2024 by se měl stát bodem zlomu, po kterém se negativní vývoj na trhu s teplovodními tepelnými čerpadly otočí.

Současný pokles dodávek TČ na trh sledovaný na úrovni výrobců proti extrémnímu roku 2022 nebude mít trvalý charakter. Podle odhadů Panasonic se vývoj postupně vrátí k plynule rostoucí trajektorii. Jedním z důvodů poklesu je i potřeba vyprodat zásoby u velkoobchodů a dodavatelských firem, které vznikly v souvislosti s narušením globálních dodavatelských řetězců a války na Ukrajině. Je nutné doplnit, že v dodávkách na trh není zohledněna situace trhu s tepelnými čerpadly vzduch-vzduch.

ESG a tepelná čerpadla

V EU od roku 2024 pro podniky platí směrnice (EU) 2022/2464 o podávání zpráv o udržitelnosti jejich činnosti, ESG. Zprvu jen pro podniky velké, ale v dalších letech se působnost rozšíří i na podniky menší. „Registrujeme v Evropě větší legislativní tlak na udržitelnost systémů a chladiv. Ale v dlouhodobějším horizontu i na výrobní kapacity, protože ač poptávka aktuálně není nejvyšší, vše nasvědčuje tomu, že v budoucnu poroste. A na tento moment musíme být připraveni. Proto mimo jiné rozšiřujeme portfolio produktů s přírodním chladivem R290, které má jedno z nejnižších GWP na trhu,“ říká Tamás Kozák, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Panasonic, a dodal: „Rozšiřujeme naše výrobní kapacity v Evropě. Především pak v Plzni, a také jsme rozšířili naše portfolio o produkty divize chlazení společnosti Systemair.“ S akvizicí divize chlazení od Systemair je spojena investice ve výši 100 mil. euro a na trh byly uvedeny první chillery pod značkou Panasonic, s chladivem R290.

Obr. Diskuze s médii se zúčastnili, mimo jiné, (zprava) Tamás Kozák, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu, Yoshiharu Ishimura, ředitel strategického plánování Panasonic továrny v Plzni a Radek Vach, ředitel obchodního plánování závodu v Plzni.
Obr. Diskuze s médii se zúčastnili, mimo jiné, (zprava) Tamás Kozák, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu, Yoshiharu Ishimura, ředitel strategického plánování Panasonic továrny v Plzni a Radek Vach, ředitel obchodního plánování závodu v Plzni. (Foto a copy: autor)

ESG představuje tři faktory vlivu podniku na životní prostředí (Environmental), sociální oblast (Social) a na správu a řízení podniku (Governance). Na jejich základě se posuzuje, jak odpovědně a udržitelně se firma chová. V podstatě to lze považovat za formu sociálního kreditu podniku. „Ve společnosti Panasonic se v současné době stále více setkáváme s konkrétními požadavky z oblasti ESG, a to zejména v segmentu veřejných zakázek,“ prozrazuje Radek Vanduch, hlavní technik Panasonic.

Čím dál častěji se vyžaduje určitá forma ESG certifikace či důkazu o společenské odpovědnosti poskytovatelů služeb. Nedodržování ESG, respektive negativní ukazatele mohou totiž zkomplikovat situaci nejen samotné společnosti, která je dostatečně nedodržuje, ale též ostatním organizacím, s nimiž je v obchodním styku. „ESG reporty sledují investoři, regulátoři, banky a finanční instituce nebo firmy hodnotící trh na základě ESG Reportu jako Bloomberg ESG Data Services atd.,“ doplňuje Vanduch.

ESG tedy ovlivňuje například i týmy facility managementu, pokud jde o ekologickou stopu společnosti v oblastech jako uhlíková stopa, environmentální udržitelnost, energetická diverzita i odpovědné investice. To v oblasti HVAC zvýší i poptávku po preventivní údržbě. Tuto oblast řeší technologie Panasonic Service Cloud, Health Check atd. „Systémy vytápění a chlazení budou brzy schopny automaticky optimalizovat provoz na základě preferencí a chování zákazníka samy. Důkazem tohoto trendu je mimo jiné vývoj různých typů autonomní diagnostiky, které budou využívat umělou inteligenci,“ říká Radek Vanduch.

Ve střednědobém horizontu lze očekávat, že se problematikou ESG budou muset zabývat i malé firmy ještě dříve, než jim to přikáže legislativa. Aby mohly s většími spolupracovat.

Dekarbonizace budov

Finálním cílem Evropské unie je uhlíková neutralita v roce 2050. V praxi to v nejbližších letech znamená snížit průměrnou spotřebu primární energie celého fondu rezidenčních budov do roku 2030 o 16 % proti roku 2020 a do roku 2035 pokles spotřeby energií bude muset dosahovat 20 až 22 % ve srovnání s rokem 2020.

U novostaveb směrnice pokrývá i vytápění fosilními palivy, pro který bude klíčový rok 2040. Do tohoto roku by měly členské státy Evropské unie zavést legislativu, jež zásadně omezí instalace systémů využívajících fosilní paliva.

Portfolio tepelných čerpadel Panasonic sahá od 5 do 640 kW.

Panasonic a Česko

Pro úspěch značky Panasonic je zásadní co největší lokalizace aktivit v Evropě. Pro Česko je proto velkým přínosem, že v rámci nového provozu se plánuje využívat více než 65 % subdodávek z Evropy, z toho cca 50 % z ČR, z důvodu rychlejší a snazší logistiky i nižší ekologické zátěže přepravy. Toto lze považovat i za jeden z pozitivních dopadů legislativy o ESG.

 
 
Reklama