Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chladiva

předchozí text

Chladivo cirkuluje v pracovním okruhu chladicího stroje, tepelného čerpadla, klimatizace. Z primárního teplonosiče (vzduch, voda, země aj.) odebírá tepelnou energii ve výparníku při nízké teplotě. Teplo předává do sekundárního teplonosiče (vzduch, voda) v kondenzátoru při teplotě vysoké. Předávání tepla ja založeno na změně skupenství z kapalného na plynné ve výparníku a z plynu na kapalné v kondenzátoru při různých tlacích. V minulosti byla používána chladiva obsahující chlór, který poškozuje ozónou vrstvu okolo Země. Jednalo se o látky na bázi halogenovaných uhlovodíků obsahující chlor a fluor. V současné době se používají fluorované uhlovodíky a jejich směsi. Z přírodních chladiv, tedy látek vyskytujících se v přírodě, má silné zastoupení amoniak (čpavek). Zatím okrajově se využívá oxid uhličitý. V oblasti tepelných čerpadel prožívá silný rozmach propan.


ilustrační foto © Enky - Fotolia.com

Rozdělení chladiv

Níže jen výběr, nejsou zde uvedena všechna chladiva.

 • plně halogenované uhlovodíky (CFC)
  R 11, R 12, R 113, R 114, R 115, R 13; veškeré použití k údržbě zakázáno
 • částečně halogenované uhlovodíky (HCFC)
  R 22, R 123, R 124, R 142 možné použít k údržbě zařízení do 31. 12. 2014
 • fluorované uhlovodíky a jejich směsi
  R 23, R 32, R 125, R 134a, R 152a, R 143a, R 227ea, R 236fa
 • Směsi:
  R 407C (R32/R125/R134a; 23%/25%/52%)
  R 410A (R32/R125; 50%/50%)
  R 417A (R125/R134a/R600; 46,6%/50%/3,4%)
  R 507 (R125/R134a; 50%/50%)

Články k tématu
Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

Srovnání nejpoužívanějších chladiv

Mezi nejpoužívanější chladiva patří v této době R407C, R410A, R134A, R454C, R32, R290. Každé má své výhody a nevýhody. Pokud budeme uvažovat stejný výkon, liší se například velikostí kompresoru. Dále je rozdíl v provozních tlacích chladícího okruhu. Tyto tlaky rozhodují o pevnostním návrhu jednotlivých částí zařízení. Také se liší výší dosažitelného topného nebo chladicího faktoru i v závislosti na provozních teplotách. V souvislosti s rozdílnými tlaky se jednotlivé komponenty odlišují i cenou.

Články k tématu
Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

Ekologická chladiva

Mezi ekologická chladiva se řadí vzduch, voda, čpavek, CO2 a uhlovodíky (například butan či propan). V důsledku klimatických změn a potřeby snížit emise skleníkových plynů působí snaha co nejvíce přejít na technologie používající přírodní chladiva. Závazky vyplývající z Kjótského protokolu a následných opatření na straně EU a členských států tento vývoj podporují.

Články k tématu
Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl I
Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl II
Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

předchozí text
 
 
Reklama