Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chladiva

předchozí text

Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá tepelnou energii ve výparníku při nízké teplotě a předává teplo v kondenzátoru při teplotě vysoké. Chladivo mění své skupenství z kapalného na plynné ve výparníku a opět na kapalné v kondenzátoru. V minulosti byla používána chladiva na bázi plně halogenovaných uhlovodíků (CFC), přechodně to byly částečně halogenované uhlovodíky (HCFC) a v současné době jsou to fluorované uhlovodíky a jejich směsi. Tato chladiva jsou již bezchlorová a nenarušují tedy ozónovou vrstvu.


ilustrační foto © Enky - Fotolia.com

Rozdělení chladiv

 • plně halogenované uhlovodíky (CFC)
  R 11, R 12, R 113, R 114, R 115, R 13; veškeré použití k údržbě zakázáno
 • částečně halogenované uhlovodíky (HCFC)
  R 22, R 123, R 124, R 142 možné použít k údržbě zařízení do 31. 12. 2014
 • fluorované uhlovodíky a jejich směsi
  R 23, R 32, R 125, R 134a, R 152a, R 143a, R 227ea, R 236fa
 • Směsi:
  R 407C (R32/R125/R134a; 23%/25%/52%)
  R 410A (R32/R125; 50%/50%)
  R 417A (R125/R134a/R600; 46,6%/50%/3,4%)
  R 507 (R125/R134a; 50%/50%)

Články k tématu
Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

Srovnání nejpoužívanějších chladiv

Mezi nejpoužívanější chladiva patří v této době R407C, R410A a R134A. Každé z uvedených chladiv má své výhody a nevýhody. Pokud budeme uvažovat stejný výkon, liší se například velikostí kompresoru. Dále je rozdíl v provozních tlacích chladícího okruhu. Tyto tlaky rozhodují o pevnostním návrhu jednotlivých částí zařízení. Také se liší topný faktor a to dokonce i v závislosti na vypařovací teplotě. Pro jedno chladivo může být v chladném období nižší a naopak pro teplé období vyšší. V souvislosti s rozdílnými tlaky se jednotlivé komponenty odlišují i cenou.

Články k tématu
Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

Ekologická chladiva

Mezi ekologická chladiva se řadí vzduch, voda, čpavek, CO2 a uhlovodíky (například butan či propan). V důsledku možných klimatických změn a potřeby snížit emise skleníkových plynů vznikla snaha vyvinout a vylepšit technologie používající přírodní chladiva, jakými jsou například čpavek a CO2. Závazky vyplývající z Kjótského protokolu, které se týkají snížení emisí skleníkových plynů, podporují tento vývoj. V současné době se již objevují na trhu tepelná čerpadla s těmito chladivy, jsou to však zatím spíše ojedinělé aplikace.

Články k tématu
Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl I
Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl II
Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku
Chladiva používaná v tepelných čerpadlech

předchozí text
 
 
Reklama