Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda

Trvalý růst cen energií v mnoha z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Největší úspory nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Princip

Tepelné čerpadlo pracuje podobně jako chladicí zařízení. Jeho hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí v tzv. výparníku teplo z okolního prostředí (ze vzduchu, země nebo z vody) a pomocí elektrické energie ho předává v tzv. kondenzátoru například do topné vody. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Tepelná energie produkovaná tepelným čerpadlem je daná součtem obou vložených energií, a je tedy vždy větší než energie hnací.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 °C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25 °C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda. K výhodám patří i to, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívány i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu. Systémy země voda naopak vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezony pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke snižování jejich výkonu.

Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.

Počítejte s námi!

Mám domek s tepelnou ztrátou 12 kW...

Když si pořídím tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo HP3AW08SC (pro topení a teplou vodu) 224 000 Kč
Příslušenství 28 000 Kč
Montáž 34 000 Kč
Zaplatím celkem 286 000 Kč

Když odečtu cenu plynové kotelny

Náklady na plynovou kotelnu (přípojka, komín, kotel, montáž...) 110 000 Kč
Tak to dělá 176 000 Kč

Kdy se mi to vrátí

Ročně potřebuji (energie pro topení, TUV a domácnost) 42 000 kWh
Za plyn a elektřinu bych zaplatil 66 000 Kč
S tepelným čerpadlem ušetřím 24 000 kWh
Takže zaplatím 37 000 Kč
A tak ušetřím 29 000 Kč

Za 6 let je to doma!!!

Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady a podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od 3 do 8 let.

Tepelná čerpadla od PZP KOMPLET

Firma PZP KOMPLET, a. s., je největší český výrobce tepelných čerpadel. Úspěšně vyvíjí a vyrábí kompletní sortiment tepelných čerpadel již více než 10 let. Tepelná čerpadla PZP patří v České republice k nejprodávanějším a jejich uživatelé na nich oceňují především vysokou kvalitu, užitnou hodnotu a spolehlivost.

Na tepelná čerpadla PZP je poskytován 24 hodinový servis prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů. Servisní technici jsou pravidelně odborně školeni, vybaveni speciálními měřicími a zkušebními přístroji, náhradními díly a znalostmi, jak mohou v případě problému v co nejkratší době pomoci. K dokonalé spokojenosti zákazníků je k dispozici možnost a doporučení preventivních prohlídek, například před zahájením topného období.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...