Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na Evropský certifikační kurz EU-CERT.HP

Asociace pro využití tepelných čerpadel pořádá ve spolupráci s Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA) "Evropský certifikační kurz". V termínu 8.4. až 10.4.2010 a pokračování 13.5. až 15.5.2010 v Brně.

Kurs je 6-ti denní ve dvou částech a je určen zejména pro pracovníky, kteří tepelná čerpadla montují, projektují nebo provádějí servis. Je přínosný také pro vedoucí pracovníky v oboru tepelných čerpadel.

Absolvent kurzu získá solidní vědomosti o principu činnosti tepelného čerpadla a všech jeho komponentů. Do hloubky je také probrána problematika zdrojů tepla pro tepelná čerpadla, připojení na otopnou soustavu a regulace tepelného čerpadla i celého objektu, chlazení, ohřev teplé vody a rekuperace tepla. Účastníci si také osvojí nezbytné znalosti z příbuzných oborů, jako je marketing, ekonomické podmínky, vztah k životnímu prostředí a konstrukce energeticky efektivních budov.

Zkušení lektoři předávají na kurzu svoje praktické zkušenosti při volbě montážního místa, připojení na elektrickou síť, servisu a řešení záruky tepelných čerpadel.

Velký důraz je kladen na praktickou část, při které si účastník kurzu vyzkouší odstraňování poruch na tepelných čerpadlech v provozu.

Na kurzu přednášejí špičkoví odborníci. Ke kurzu je vydán více než dvěstěstránkový sborník, který je každoročně doplňován novými informacemi z oboru.

Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.

část 1
čtvrtek 8. dubna 2010
pátek 9. dubna 2010
sobota 10 dubna 2010

část 2
čtvrtek 13. května 2010
pátek 14. května 2010
sobota 15. května 2010

Zahájení: první i druhé části vždy ve čtvrtek v 10.00 hod.
Ukončení: vždy v sobotu odpoledne.

Přednášená témata ( podle doporučené předlohy Evropské asociace TČ - EHPA):

 1. Marketing
 2. Náklady na TČ
 3. TČ a životní prostředí
 4. Primární okruhy a geologie
 5. Energeticky efektivní budovy
 6. Technické detaily
 7. Distribuce tepla
 8. Zdroje tepla
 9. Regulace
 10. Montážní místo
 11. Instalace
 12. Elektrozařízení
 13. Záruční podmínky
 14. Údržba a servis
 15. Poruchy

Kurz trvá šest dní výuky a jeden zkušební den. Výuka se koná ve Střední polytechnické škole Brno, kde je velmi dobré zázemí pro teoretickou i praktickou část výuky. Zkoušky se konají v Praze na Elektrotechnické fakultě. Zkušební komise je pětičlenná. Úspěšní absolventi obdrží certifikát EU - CERT.HP, který je opravňuje k instanci tepelných čerpadel v celé Evropské unii.

Cena kurzu včetně skript a stravy je:
9 000,- Kč pro členy AVTČ
13 000,- Kč pro nečleny Asociace

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co nejdříve jednou z možností:

 • Na adresu Asociace pro využití TČ, Slavíkova 26, 130 00 Praha 3
 • Elektronicky : info@avtc.cz
 • Faxem: 222 711 327

 • Pozvánka ve formátu PDF ke stažení
  Přihláška ve formátu DOC ke stažení

  Asociace pro využití tepelných čerpadel
  logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

  Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...