Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

„European Quality Label for Heat Pumps“ – systém pro objektivní hodnocení tepelných čerpadel

Článek se zabývá problematikou hodnocení kvality tepelných čerpadel. Popisuje současný stav na českém trhu, kdy se v důsledku dotačního programu Zelená úsporám objevilo nepřeberné množství zařízení problematické kvality. Východisko autor vidí v zavedení objektivního hodnocení kvality výrobků, díky kterému získá zákazník seriózní informaci o nabízeném zboží.

O tom, že na našem trhu s tepelnými čerpadly je - slušně řečeno - nepřehled, se všeobecně ví, bylo na toto téma řadu diskusí, ale nenašla se zatím metoda, která by rozdělila kvalitní tepelná čerpadla od nekvalitních a těch, která se jako tepelná čerpadla jen tváří. Na tomto stavu vydělávají především různí obchodníci, dealeři a výrobci, kteří s příslibem nízké ceny nabízejí různá zařízení s parametry, o kterých by se dalo s úspěchem pochybovat. Korunu tomuto nepřehledu dal program "Zelená úsporám", když do seznamu výrobků a technologií zapsal kdejaký výrobek, byť s nějakými doklady, které mnohdy byly v rozporu se skutečností, I přes upozorňování na tento stav se mávalo různými protokoly, které měly potvrdit parametry zařízení, které vystavovaly instituce nemající jednak odpovídající technické vybavení a co hlavně, neměly k tomu příslušnou kompetenci.

Úředníci na SFŽP i přes varování pilně zapisovali do SVT tepelná čerpadla, na která bylo a je možno žádat dotaci, aniž by ve skutečnosti tato splňovala stanovená hodnotící kriteria. Tím bylo s úspěchem dosaženo toho, že zásluhou citovaného seznamu, který obsahuje více než 1400 zapsaných čerpadel nejrůznějšího provedení a výkonu, se obecně soudí, že všechna tato zařízení jsou kvalitní, protože je to vlastně na oficiálních webových stránkách, tak to přece musí být pravda.

Bohužel opak je pravdou. Je již dost nahněvaných majitelů tepelných čerpadel, kteří podlehli slibům některých prodejců, že si pořizují dobré, rozumějme DOTOVANÉ čerpadlo, které přece nemůže být špatné. Tento stav trvá velmi krátce, prakticky od loňského podzimu, kdy se skutečně rozjel program Zelená úsporám v oblasti tepelných čerpadel, ale teprve letošní topná sezóna prověří větší množství instalovaných zařízení. Už dnes je slyšet hlasy, že některá tepelná čerpadla mají spotřebu elektřiny zhruba jako elektrokotel, že na zakoupené a instalované tepelné čerpadlo nikdo nechce držet záruční opravy, že tepelné čerpadlo je tak hlučné, že si stěžují sousedé, že původní dodavatel už neexistuje a kde se pak domáhat záruk a servisu nebo případně náhradních dílů... Bohužel v mnoha případech mají tito stěžovatelé plnou pravdu, ale pomoc jim je problematická. Ale to zdaleka není konec, protože ten, kdo obdržel dotaci, se zavázal, že bude tepelné čerpadlo řádně řadu let používat. Ale co v případě, že po dvou, třech, letech vypoví tepelné čerpadlo službu, stane se neopravitelné, nebo se cena opravy bude rovnat ceně nového zařízení? Zcela vážně se obávám, že to není žádné strašení a že taková situace nastane.

Ve své podstatě se není čemu divit, když nabídka je tak velká. Běžný zájemce se v tom skutečně nemůže orientovat a v drtivé většině vybírá podle ceny a to je právě to neštěstí, protože kvalitní tepelné čerpadlo prostě nemůže být levné vzhledem k tomu, že bývá sestaveno z těch nejkvalitnějších (ale také nejdražších) komponentů, aby mohlo úspěšně pracovat po dobu alespoň 20 let, což je doba, po kterou ty různé upravené klimatizace, případně i s invertorovým řízením, těžko mohou vydržet. Nechci být poslem špatných zpráv, ale nejspíš tomu tak bude.

S vědomím toho, že nejen u nás jsou problémy s objektivním hodnocením kvality tepelných čerpadel, byl z iniciativy Evropské asociace tepelných čerpadel zaveden systém měření parametrů a jejich vyhodnocení. V současné době můžeme naší veřejnosti sdělit, že i u nás byla nominována jako součást evropského systému odborná komise, která je oprávněna na základě přísně stanovených kriterií zkoumat kvalitu výrobků. Při svém hodnocení bude vycházet z výsledků měření provedených ve specializovaných zkušebnách a zohlední i další podmínky z hlediska zajištění spolehlivého servisu a garance dostupnosti náhradních dílů po dobu minimálně 10 let.

V dohledné době, vzhledem k tomu, že tato komise pro přidělování "Pečetě kvality" tepelným čerpadlům s oficiálním mezinárodním názvem "European Qulality Label for Heat Pumps" a označením Q již zahájila svou činnost, se budeme moci na našem trhu setkat s výrobky s tímto označením. Tím dojde k zásadnímu oddělení mezi kvalitními tepelnými čerpadly a čerpadly, o kterých prakticky nikdo nic neví a napraví se škody způsobené tím, že v rámci programu Zelená úsporám se daly "do jednoho pytle" kvalitní výrobky s nekvalitními.

Mimo výkonového hodnocení parametrů podle mezinárodní metodiky je také jedním z hodnotících kriterií hlučnost, která často bývá nemalým problémem u některých tepelných čerpadel vzduch-voda, což mnohdy zjistí nový majitel až po nainstalování doma, a pak se nestačí divit. I toto kriterium napomůže zájemcům v rozhodování.

Za zmínku jistě stojí i tepelná čerpadla s frekvenčními měniči nazývaná také invertorová. Pro hodnocení jejich parametrů neexistuje dosud žádná metodika, jak se mají měřit a také žádný předpis nestanoví, jak se mají hodnotit. Proto je na trhu takový halas o tom, jaké fantastické parametry dosahují proti klasickým tepelným čerpadlům. Samozřejmě, když si kdokoli uvede své vlastní představy o tom, jaké parametry má jím nabízené zařízení a dokonce některé nekompetentní zkušebny mu to potvrdí, protože "byznys je byznys", pak se může klidně tvrdit, že tato zařízení jsou mnohem dokonalejší než klasické tepelné čerpadlo i když to vůbec není pravda a jedná se v mnoha případech jen o marketinkový tah, který mate zákazníky, aby si tuto převratnou technologii, jak se často uvádí, pořídili. Takže, když někdo uvádí, že měření parametrů frekvenčně řízených tepelných čerpadel je podle normy EN 14511, která platí obecně pro tepelná čerpadla, pak nemá pravdu, protože tato norma o tom, jak se mají měřit a posuzovat tato zařízení prozatím nic neříká. Přeloženo do češtiny, parametry u těchto tepelných čerpadel uváděná nejsou právě pro absenci metodiky měření porovnatelná s hodnotami klasických tepelných čerpadel, přičemž zpravidla dosahují podstatně nižších hodnot než je na prospektech, ale i v programu Zelená úsporám deklarováno. Bohužel ne vše, co je na papíře nebo i na webu, je pravdivé a to je právě důvod, proč se zavádí nestranné a objektivní hodnocení tepelných čerpadel, které zcela jistě může zásadně usnadnit orientaci zájemcům o pořízení tepelných čerpadel.

Tento systém hodnocení kvality již funguje v Německu, Rakousku, Švédsku a Švýcarsku, přičemž teď již také v České republice a je předpoklad, že do konce letošního roku budou již první držitelé tohoto prestižního ocenění zveřejnění také u nás.


Recenze článku předloženého k publikaci do portálu http://www.tzb-info.cz.

Autor článku: Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Název článku: "European Quality Label for Heat Pumps" - systém pro objektivní hodnocení tepelných čerpadel
Recenzent: prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

V článku je věrohodně a se znalostí problematiky analyzován současný stav nabídky tepelných čerpadel na českém trhu. Kriticky je hodnocena zejména kvalita některých čerpadel uváděných v seznamu SFŽP. Pokud zapsaná tepelná čerpadla nesplňují požadovaná kritéria, je klamán zákazník a uváděn v pochybnost celý dotační program Zelená úsporám. Autor jako předseda AVTČ v ČR vidí relevantní řešení v zavedení objektivního hodnocení kvality tepelných čerpadel, včetně spolehlivosti servisu a udělování "Pečetě kvality" v rámci evropské komise "European Heat Pump Association".

S ohledem na závažnost analyzované problematiky a nutnost řešení situace doporučuji článek k publikaci v plném znění.

English Synopsis

The article deals with the evaluation of the quality of heat pumps. It describes the current situation on the Czech market, which is due to the subsidy program Green discovered a large amount of savings in equipment quality problems. The author sees a solution in the introduction of an objective evaluation of product quality, thanks to which the customer receives reliable information about the offered goods.