Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Krajská investice do tepelných čerpadel se za sedm let vrátí zpátky

Na topnou sezónu se křivoklátská škola těší

Dá se očekávat, že nadcházející topná sezóna bude na křivoklátské škole ve znamení úsměvů. Smát se budou žáci, kterým nebude zima, radost bude mít paní ředitelka, neboť náklady na vytápění budou letos o hodně nižší. Důvod k veselí může mít i starosta Milan Naď, protože městys Křivoklát jako majitel školy ušetří peníze z rozpočtu. Ptáte se, jak se to možné?

Vysvětlení je prosté. Od září je škola vytápěna pomocí čtyř tepelných čerpadel (TČ). Dodavatelem technologie je rakovnická firma SOLAREX, která zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném krajským úřadem. Hodnota krajské investice je 2,9 milionu korun. Předpokládaná návratnost je 7 let. „Veřejnost má tepelná čerpadla většinou spojena s vytápěním rodinných domů. Křivoklátská škola je názorným příkladem, že technologií tepelných čerpadel je možné vytápět i velké objekty, jako jsou školy, administrativní budovy nebo bytové domy,“ vysvětluje spolumajitel Solarexu Ladislav Polívka. Na křivoklátské škole byly osazeny celkem 4 tepelné agregáty německé firmy Alpha-InnoTec o celkovém výkonu 132 kW. Jejich životnost je při běžné kontrole až 25 let.

Ekologie i úspora


Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil i křivoklátský starosta Milan Naď a náměstek hejtmana Marcel Chládek

Kromě dlouhé životnosti mají TČ i další výhody. „Jedná se o moderní, bezproblémovou technologii, která nevyžaduje žádný zásah obsluhy. Prostřednictvím internetu můžete čerpadla ovládat i z jiného místa, než je škola,“ upřesňuje spolumajitel firmy Jaroslav Vostrý. Podle něj mají čerpadla optimální výkon při venkovních teplotách okolo 0 oC. „Při extrémních teplotách pod 20 oC bude automaticky spínán záložní systém, což je původní vytápění na LTO.

Kromě ekologického provozu jsou hlavní výhodou TČ nízké náklady na provoz. „Úspora oproti původnímu systému vytápění školy se bude pohybovat přes 40 %. Vezmeme-li v úvahu, že roční náklady z minulých let se pohybovaly okolo 600 tisíc, uspoří městys významnou částku. Pokud bude investována třeba do dalšího zateplení školy, bude úspora ještě vyšší,“ uvažuje Jaroslav Vostrý.

Čerpadlo na střechu

Rakovnická firma Solarex sídlí v Grillově ulici má s dodávkou a montáží tepelných čerpadel téměř desetiletou zkušenost. „Během naší praxe jsme namontovali bezmála 300 čerpadel s minimem reklamací. Zvláště vzduchová čerpadla se parametry a účinností hodně přiblížila čerpadlům, u kterých se převádí teplo ze země nebo hlubinného vrtu,“ přibližuje Ladislav Polívka.

Dobrou zprávou podle Solarexu je, že zákazníci upouštějí od vytápění bytů pomocí čerpadel vyráběných na upravené bázi klimatizace. „Lidé sázejí na kvalitu. Zákazníci pochopili, že tepelná čerpadla nejsou vhodná jen pro vytápění rodinných domů, ale i bytových domů, kde se nechají instalovat i přímo na střechu a svým provozem nikoho neruší,“ doplňuje Ladislav Polívka.

Za zmínku stojí, že firma Solarex se nespecializuje jen na tepelná čerpadla, ale montuje i další topné systémy (plyn, elektro, uhlí, solární zdroje) včetně kompletních rozvodů. Zájem je i o moderní rekuperační systémy, kde je k ohřevu využíváno teplo odcházející z obytného domu.


Staveniště před křivoklátskou školou

Nová TČ Alpha-InnoTec

SOLAREX s. r. o.,
Grillova 142, 269 01 Rakovník
Tel.: 603 919 324, 737 323 259
www.solarex.cz


alpha innotec
logo alpha innotec

ait-česko je výhradním distributorem tepelných čerpadel alpha innotec na českém a slovenském trhu a zároveň největším distributorem klimatizací a tepelných čerpadel značky Samsung. Odborné know-how a rozsáhlé portfolio produktů nám dovolují řešit vytápění ...