Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Význam akumulační/ taktovací nádoby u tepelného čerpadla vzduch-voda

Nedávno jsem četl článek, který se zabýval tímto tématem. Po přečtení článku jsem byl zklamán úrovní a také metodami, jak udělat instalaci tepelného čerpadla co nejlevněji i za cenu – svým způsobem – nekorektní instalace. Vzhledem k tomu, že některé firmy chtějí svou práci dělat poctivě, při těchto praktikách je to velmi nesnadné. Je třeba si uvědomit, že někdy není nutno využívat moderních technologií za každou cenu pouze proto, že prostě existují. A také – ne vždy je vhodnost jejich použití v souladu s prioritní snahou uživatele pořídit si kvalitní a trvanlivý systém vytápění. Každý výrobce technologie by měl sledovat způsob, jakým probíhá návrh systémů a instalace zařízení. Ovšem i zde panují rozdíly, dané zkušeností, ochotou řešit návrh komplexně a snahou školit a hlídat projektanty a montážní firmy, aby odváděli kvalitní práci v rámci know-how výrobce. Řekněme si tedy to, co zde ještě nebylo řečeno.

Akumulační, nebo chcete-li taktovací, zásobníky jsou velmi častým tématem k diskuzi. Vždy zde jsou firmy, které Vám funkci těchto zásobníků zhatí a negují poctivý návrh s poznámkou, že pouze taháme lidem peníze z kapes. Opak je však naprostou pravdou. Instalace se zásobníkem sice může snad být o něco dražší (pokud budeme srovnávat cenu, pak ani inverter není zdarma), ovšem v konečném důsledku…, posuďte sami, zde jsou argumenty, proč tepelné čerpadlo OCHSNER typu vzduch/voda vždy nabízíme se zásobníkem.

OCHSNER
Akumulační nádrž OCHSNER SP 300

První myšlenka, která mi proběhla hlavou, když jsem si četl článek o „zbytečnosti“ zásobníků, se týkala řešení odmrazování výparníků. Odmrazování výparníků probíhá většinou buďto prostřednictvím elektrické energie, anebo prostřednictvím reverzace systému. Jestliže mám výparník odmrazovat elektricky, vyvolává to ve mně silné pochybnosti o kvalitě zařízení. Při odmrazování pomocí reverzace systému, tedy tepelné čerpadlo otočí okruh a odebere energii ze systému a odmrazí výparník. Musíme si ale uvědomit, že odebráním tepla z radiátorů může klientovi vytvořit za určitých podmínek diskomfort. Prostě pocítíte, že se v domě bez příčiny ochladí. OCHSNER dimenzuje zásobníky tak, aby při odmrazování diskomfort zákazníka nevznikal a to ani v extrémních teplotních podmínkách, které panují kolem nuly stupňů venkovní teploty. Vzhledem k tomu, že systém za tohoto počasí odmrazuje i několikrát do hodiny, určitě to není zanedbatelný čas, kdy je tepelné čerpadlo pro topení nepoužitelné a navíc odebírá energii ze systému topení.

Vzhledem k tomu, že odmrazovat potřebuje každé tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, musíme počítat s energií, kterou pro tento účel použijeme. Víme, že způsob, jakým je vyřešeno odmrazení výparníků podstatně ovlivňuje jeho provozuschopnost a topný faktor. Proto OCHSNER věnuje této funkci maximální pozornost.

Správná dimenze zásobníků zaručuje omezení počtu startů kompresoru. V tomto bodě obvykle začíná povídání o skvělé technologii, která spočívá v plynulé regulaci otáček kompresoru, tedy inverter. Inverterová technologie se vlivem marketingu častokrát tváří jako ideální možnost. Znáte však princip? Jak to tedy s inverterovou technologii vypadá doopravdy? Je opravdu lepší?

OCHSNER
Akumulační nádrž OCHSNER Uni 800

Z pohledu renomovaných výrobců tepelných čerpadel nikoli. Inverterová technologie byla vyvinuta výrobci trakčních systémů. Tam také má své opodstatnění. Snížení počtu startů je pouze jejich zdánlivou předností. Velkou nevýhodou inverterových systémů je skutečnost, že při nízkých otáčkách kompresoru je nasáváno malé množství suchých par chladiva a tím i malé množství oleje, který je s chladivem smíchán. Kompresor není dostatečně mazán. U klimatizací se tato skutečnost neprojeví hned, protože systémy klimatizace pracují cca 200–500 motohodin ročně. Tepelná čerpadla, respektive jejich kompresory však potřebují pracovat cca 1800–2400 provozních hodin ročně, což je podstatný rozdíl. Pokud použijeme inverter, pak se počet provozních hodin může i zdvojnásobit. K opotřebení a tudíž i ke snížení životnosti dochází mnohem dříve než u motorů bez této technologie. Opotřebení kompresoru nepoznáte hned, neodhadnete, jak dlouho má kompresor běžet, protože inverter zkresluje potřebnou dobu chodu. Kompresor ztrácí těsnost a nedosahuje potřebných výkonů. Následně dlouho jede v méně ekonomickém režimu, kdy zvyšuje spotřebu elektrické energie a snižuje úspory. Oprava této závady se řádově pohybuje v desítkách tisíc korun.

Kdybychom opomenuli všechny záležitosti související s tepelnými čerpadly, je zde další problém. Cirkulační čerpadlo musí zajistit požadovaný průtok přes kondenzační výměník tepelného čerpadla. Bez hydraulického rozdělovače je dimenzování topného systému obtížnější. Celkový průtok systémem musí být minimálně tak velký, jaký má být průtok kondenzačním výměníkem dle doporučení výrobce.

Zásobník slouží současně jako hydraulické rozdělení systému (zejména pro dvou- a víceokruhové systémy) a nevidím žádný racionální důvod, proč navrhovat tepelné čerpadlo tak, abychom úmyslně zkracovali jeho životnost a ještě z toho dělali přednost.

OCHSNER
Tepelné čerpadlo OCHSNER Golf

OCHSNER klade velký důraz na životnost zařízení. Když už klient investuje nemalé peníze do technologie, určitě má zájem na tom, aby byla spolehlivá a funkční po mnoho let. OCHSNER uvádí plánovanou životnost až 20 let. Toho by nebylo možné dosáhnout, kdyby byl použit inverter. Jako každé elektronické zařízení, které je takto namáhané silovými proudy, je jeho životnost omezena na několik málo let, v každém případě se ani zdaleka neblíží dvaceti letům, které jsou plánované pro životnost stroje. Proto je inverter naprosto nevhodný pro takové tepelné čerpadlo, které chce být kvalitním výrobkem s dlouhou životností.

Dalším argumentem proti použití inverteru je jeho hlučnost. Standardní tepelné čerpadlo „fix-speed“ OCHSNER typu Golf má minimální hlučnost, která se pohybuje mezi 30–40 dB, vesměs v kmitočtovém pásmu 50/100 Hz. Tento hluk neobsahuje škodlivé vysoké harmonické kmitočty. Naproti tomu inverter často vydává nepříjemné pískání, které se obtížněji eliminuje a může působit rušivě nejen pro lidi, ale také pro zvířata, která slyší vyšší kmitočty daleko lépe než člověk. Komfort provozu stroje se takto radikálně snižuje, nemluvě o tom, že pokud hluky překročí meze dané příslušnou normou, takové zařízení pak v určitých aplikacích není možno použít.

Chápu, že ve většině z Vás vzniká otázka, komu věřit. Každý tvrdí něco jiného a vždy to „nejlepší“. Pravdu nejefektivněji poznáte, když se zaměříte na sortiment výrobce, zejména tedy na technická data. Při srovnávání technických dat zejména topných faktorů, výkonů a příkonů, zjistíte, které tepelné čerpadlo se řadí mezi kvalitní a úsporná tepelná čerpadla.

Důležité ovšem je, všimnout si dle jaké normy a v jakém bodě jsou hodnoty udávané. Asociace pro využití tepelných čerpadel předepisuje následující kritérium „Výkon a topný faktor bude vždy uváděn viditelně při podmínkách: u tepelných čerpadel vzduch/voda: A2/W35 dle normy EN 14 511“ viz etický kodex výrobce a dovozce tepelných čerpadel, AVTČ.

Proto reklamní materiály s jinými údaji, zejména v odlišných pracovních bodech a dle jiné normy, jsou neetickým způsobem, jak Vás nalákat na zkreslené údaje.

Je více než důležité srovnávat za stejných podmínek, při koupi vozu, také nesrovnáváte spotřebu paliva prvního vozu v městském provozu se spotřebou druhého vozu v provozu mimo město.

Obraťte se tedy na skutečné odborníky, kteří umějí vyrobit tepelné čerpadlo špičkových kvalit, jen tímto způsobem můžete začít opravdově zúročit své peníze a šetřit své náklady.

OCHSNER
OCHSNER Millenium

Ján Kaleta, Aleš Kisza

V případě zájmu o poradenství, jsme Vám k dispozici:
Skype:
ochsner-cs
Tel: 597 070 743 / 597 070 747
E-mail: info@ochsnercz.cz
Web: www.ochsnerpartner.cz

Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla
logo Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla

Premium Power s.r.o je výhradním dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER pro Českou republiku a Slovensko. Síla tradiceOCHSNER se již více než 36 let specializuje na vývoj tepelných čerpadel a dnes patří v mezinárodním měřítku k předním firmám v oboru. ...