Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Instalace tepelných čerpadel vysokých výkonů

Společnost Tepelná čerpadla IVT se kromě dodávek tepelných čerpadel pro rodinné domy a středně velké objekty specializuje i na instalace tepelných čerpadel s vysokými výkony. V letošním roce se IVT podílelo na realizaci několika mimořádných instalací tepelných čerpadel, u kterých se výkon zdroje tepla pohyboval v řádu stovek kilowatt.

Vysoká škola báňská Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)

Budova je vytápěna pomocí deseti tepelných čerpadel IVT Greenline D70, o celkovém výkonu 700 kW. Zdrojem tepla je vrtné pole se 110 vrty o hloubce 130 m.

Objekt FEI sousedí s budovou Auly, ve které byl stejný způsob vytápění o stejném výkonu instalován již v roce 2006. Celkově jsou tak nyní v areálu technické univerzity instalována tepelná čerpadla o výkonu přesahujícím 1,4 MW, odebírající teplo ze skoro 30 000 m vrtů. Díky tomu se tato instalace z hlediska dosahovaného výkonu řadí na přední místa i v evropském měřítku.

Vrtné pole umožňuje získat nejen dostatek tepelné energie pro vytápění objektu, ale slouží také jako zdroj chladu pro klimatizaci objektu v letním období. Zkušenosti z provozu první budovy Auly ukazují, že teplota ve vrtech se po šesti letech i v zimním období pohybuje okolo 5 °C. Tepelná čerpadla IVT během prvních šesti let pracovala spolehlivě a bez poruch.

Vizualizace nové budovy FEI Technické univerzity
Vizualizace nové budovy FEI Technické univerzity
Strojovna s tepelnými čerpadly IVT 700 kW
Strojovna s tepelnými čerpadly IVT 700 kW

Výrobní hala BOSCH České Budějovice

V nově postavené výrobní hale s plochou 9 000 m², je využito devět tepelných čerpadel IVT Greenline HE43 o celkovém výkonu 492 kW. Zdrojem energie je v tomto případě odpadní teplo z technologie o teplotě 25 °C. Tepelná čerpadla zde fungují jako rekuperátor, který odpadní teplo převede na vyšší teplotu až 65 °C, která je již bez problému využitelná pro vytápění výrobní haly.

Nová výrobní hala BOSCH
Nová výrobní hala BOSCH
Strojovna s tepelnými čerpadly IVT 492 kW
Strojovna s tepelnými čerpadly IVT 492 kW

Mendelova Univerzita Brno

Pro vytápění nového Biotechnologického pavilonu je použito deset tepelných čerpadel IVT Greenline HE43 s celkovým výkonem 430 kW. Zdrojem tepla je 60 vrtů o hloubce 100 m. Celý systém funguje v letním období také jako zdroj chladu o výkonu 400 kW. Odpadní teplo vzniklé při výrobě chladu se ukládá do země a může být částečně znovu použito pro vytápění objektu.

Kromě zmíněných instalací se společnost IVT v minulých letech podílela na několika desítkách velkých instalací tepelných čerpadel. Příkladem může být využití odpadního tepla ve společnosti D Plast Zlín, kde je instalována technologie pro vytápění o výkonu 420 kW, nebo vůbec největší instalace v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, kde jsou instalována tepelná čerpadla IVT o výkonu 950 kW, odebírající teplo z 515 m hlubokého geotermálního vrtu. U většiny zmíněných instalací se IVT podílí nejenom na dodávce samotných tepelných čerpadel ale i na návrhu technického řešení.

U velkých instalací IVT používá kaskádu tepelných čerpadel IVT Greenline HE, která umožňuje plynulejší regulaci zdroje tepla a snadnou zálohovatelnost v případě poruchy. Tepelná čerpadla jsou již ve standardu vybavena nízkoenergetickými oběhovými čerpadly a ekvitermním kaskádním regulátorem. Obsah chladiva je u tepelných čerpadel IVT Greenline HE nižší než 6 kg, a nejsou tedy nutné pravidelné roční revize chladivového okruhu.


GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...