Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dlouhodobá spolupráce IVT a BOSCH v oblasti tepelných čerpadel

Společnost BOSCH Thermoteknik AB uzavřela v říjnu 2012 se společností Tepelná čerpadla IVT s.r.o. novou dlouhodobou smlouvu o distribuci švédských tepelných čerpadel IVT v České republice. Tato smlouva navázala na dosavadní velmi úspěšnou spolupráci obou společností a připravila prostor pro její další rozvoj.

Společnost Tepelná čerpadla IVT s.r.o. je největším dodavatelem tepelných čerpadel v České republice a zároveň patří k největším a nejzkušenějším distributorům tepelných čerpadel v rámci koncernu BOSCH. V České republice působí IVT aktivně od roku 1991 a za tu dobu dodalo tepelná čerpadla do skoro osmi tisíc budov, přičemž první instalovaná tepelná čerpadla mají za sebou více než dvacet let spolehlivého provozu. Kromě instalací v rodinných domech jsou tepelná čerpadla IVT využívána i pro vytápění a chlazení komerčních budov a rekuperaci energie v průmyslových provozech. Příkladem mohou být tepelná čerpadla IVT o výkonu 492 kW, instalovaná v nově postavené výrobní hale BOSCH v Českých Budějovicích, nebo vytápění areálu Vysoké školy báňské v Ostravě s instalovaným výkonem tepelných čerpadel IVT 1 400 kW.

Kotelna s tepelnými čerpadly IVT o výkonu 82 kW a dotopovými plynovými kotli.
Kotelna s tepelnými čerpadly IVT o výkonu 82 kW a dotopovými plynovými kotli.

V roce 2004 se společnost BOSCH stala vlastníkem výrobního závodu IVT a následně výrazně modernizovala výrobu tepelných čerpadel a reorganizovala prodejní kanály ve většině evropských zemí.
Ve skandinávských zemích a v České republice, kde má IVT vedoucí pozici na trhu, zůstává tato značka i nadále hlavním prodejním kanálem. Spojení know-how vývojového centra ve švédském Tranasu a výrobních postupů BOSCH se pozitivně projevilo v technologické vyspělosti současné řady vyráběných tepelných čerpadel IVT PremiumLine EQ, která patří z hlediska použitých technologií mezi nejlepší na trhu a jsou velmi atraktivní pro koncové zákazníky.

Nová dlouhodobá smlouva umožní značce IVT další růst na českém trhu s cílem udržet dosaženou pozici největšího dodavatele tepelných čerpadel. Hlavní strategií IVT zůstane i v příštích letech důraz na kvalitu návrhu a instalace tepelných čerpadel, které garantuje síť specializovaných instalačních firem IVT Centrum.

GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...