Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Potvrzeno měřením: tepelná čerpadla s chladivem CO2 dosahují mimořádných topných faktorů

Tepelná čerpadla s chladivem CO2, jsou stále v Evropě novinkou. V roce 2016 bylo v ČR instalováno první CO2 čerpadlo určené speciálně pro přípravu teplé vody o výkonu 30 kW. Dlouhodobé měření parametrů potvrdilo předpokládané hodnoty a ukázalo, že tato technologie dosahuje výrazně vyšších úspor než jakákoliv jiná tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda MITSUBISHI HEAVY Q-ton o výkonu 30 kW, je určeno pro ohřev velkého množství teplé vody v obytných budovách a  průmyslových objektech. Díky chladivu CO2 je výstupní teplota vody nastavitelná v rozmezí 60°C až 90°C. Minimální provozní teplota je - 25°C, při které tepelné čerpadlo stále umí dosáhnout výstupní teploty 90°C a to při relativně nízkém poklesu výkonu. Na rozdíl od běžných tepelných čerpadel, tak může být Q-ton celoročně jediným zdrojem teplé vody, aniž by v extrémně nízkých venkovních teplotách docházelo ke snížení vyrobeného množství a teploty vody. Regulátor umožňuje kaskádní zapojení až 16 tepelných čerpadel s celkovým výkonem 480 kW.

Tepelné čerpadlo Q ton, instalované v Domově mládeže v Táboře, dosáhlo průměrného ročního topného faktoru 3,27 a to při konstantní výstupní teplotě vody 65°C. Nejvyšší topný faktor 4,1 byl naměřen v srpnu a nejnižší 2,32 v lednu 2017 (při průměrné měsíční venkovní teplotě - 7°C). Nejvyšší denní produkce teplé vody byla 7 800 l o teplotě 65°C.

Technologie je osazena měřícím systémem Landis+Gyr s dálkovým přenosem do internetové aplikace ePointweb s vyhodnocením dat a také on-line monitoringem výrobce. V průběhu měření nastal jen jeden poruchový stav, který byl výrobcem v Japonsku zaznamenán a informace okamžitě předána servisní firmě. Ta následně zjistila, že kdosi z legrace uzavřel přívodní ventil na potrubí studené vody a napsal fixou na tepelné čerpadlo několik „vtipných“ nápisů.

Q ton tepelné čerpadlo
Q ton tepelné čerpadlo

Dosažené hodnoty topného faktoru vyzní až v porovnání s nejlepšími tepelnými čerpadly s běžnými chladivy R407c a R410a, která v režimu ohřevu teplé vody dosahují topných faktorů 2,6 až 2,9 a to při výrazně nižší teplotě vody v zásobnících (46 až 55°C). Q ton může udržovat v zásobnících celoročně konstantní teplotu nad 60°C.

Kromě přímé spotřeby elektrické energie šetří Q ton i vedlejší provozní náklady:

  • Elektřinu pro sanitaci zásobníků
  • Elektřinu pro dotopový zdroj
  • Paušální poplatky za větší jističe pro dotopový elektrokotel
  • Poplatky za revize chladícího okruhu, které nejsou u chladiva CO2 povinné

Tepelná čerpadla s chladivem CO2 eliminují prakticky všechny slabiny, které mají běžná tepelná čerpadla při přípravě teplé vody: nižší topný faktor, pokles výkonu a výstupní teploty v zimním období nebo zkrácenou životnost kompresorů, které nejsou na trvalou zátěž při vysokých teplotách vody konstruované. Celkové provozní náklady (spotřeba elektřiny, paušály za jističe, revize) jsou při přípravě teplé vody v součtu o 25 % až 35 % nižší než u běžných tepelných čerpadel.


GT Energy s.r.o.
logo GT Energy s.r.o.

Společnost GT ENERGY s.r.o. se zabývá zpracováním energetických koncepcí a dále návrhem a dodávkami úsporných technologií pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a zpětné využití odpadního tepla. Pro nové budovy zabezpečuje návrhy energetické koncepce ...