Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bazénové odvlhčovací a větrací jednotky WPLE s rekuperací tepla a integrovaným tepelným čerpadlem

Větrání a odvlhčování vnitřních bazénů je nutnost. Řízená úprava vzduchu v bazénu je důležitá nejen z hlediska komfortu a hygieny vnitřního prostředí bazénu, ale i pro eliminaci kondenzace vzdušné vlhkosti a s ní spojené ochrany stavebních konstrukcí.

Často se můžeme v praxi setkat s případy, kdy jsou používány pouze lokální kondenzační odvlhčovací jednotky bez možnosti výměny vzduchu, které mnohdy navíc nejsou schopné zajistit dostatečné proudění vzduchu v prostoru bazénu. To může vést k lokální kondenzaci vlhkosti, stékání vody po zasklených plochách, k výskytu plísní a v neposlední řadě i k nárůstu koncentrace škodlivých látek ve vzduchu (zejména chemikálie z bazénové desinfekce, atd.)

Ideálním řešením je použití větracích a odvlhčovacích jednotek řady WPLE s tepelným čerpadlem a rekuperací tepla, určených pro automatické odvlhčování a komfortní větraní malých i velkých vnitřních bazénů, u kterých je kladen důraz na nízké provozní náklady.

Jednotky WPLE jsou vyráběny ve čtyřech typových velikostech pokrývající vzduchové výkony od 2250 do 5200 m3/h. Skříně jednotek jsou sestaveny z hliníkových profilů. Plášť je tvořen zdvojenými výplněmi z pozinkovaného plechu s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vlny o tloušťce 25 mm, které umožňují pohodlný přístup, kontrolu a snadnou údržbu všech vnitřních komponent včetně vzduchových filtrů a chladicího okruhu.

Jednotky jsou vybaveny úspornými EC radiálními ventilátory s lopatkami zahnutými směrem dozadu, rekuperačním výměníkem tepla, teplovodním dohřívačem přiváděného vzduchu, snadno vyměnitelnými kapsovými filtry přiváděného (F7) i odváděného (G4) vzduchu, cirkulační i bypass klapkou rekuperátoru a automatickou regulací. Jednotky WPLE WT jsou navíc vybaveny titanovým výměníkem pro ohřev bazénové vody.

Základní funkce jednotky WPLE

(všechny provozní režimy jsou uvedeny v technických podkladech výrobku)

1) Letní provoz – větrání bez rekuperace a ohřevu tepelným čerpadlem

Intenzivní větrání se 100 % čerstvého vzduchu kdy je skutečná teplota v bazénové hale vyšší než teplota požadovaná a zároveň vyšší než teplota venkovní. Čerstvý vzduch není předehříván v rekuperačním výměníku – je otevřen obtok (by pass) výměníku. Tepelné čerpadlo a vodní dohřev jsou mimo provoz. Odvlhčování je zajištěno výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za čerstvý suchý při větrání. Současně dochází k chlazení vzduchu v bazénové hale.

 

2) Letní provoz – větrání s rekuperací a ohřevem tepelným čerpadlem

Intenzivní větrání se 100 % čerstvého vzduchu při nižších teplotách venkovního vzduchu. Čerstvý vzduch je předehříván v rekuperačním výměníku a dále ohříván pomocí tepelného čerpadla. Vodní dohřev je mimo provoz. Odvlhčování je zajištěno výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za čerstvý suchý při větrání.

 

3) Zimní provoz – částečné větrání s rekuperací tepla, ohřevem tepelným čerpadlem a teplovodním dohřevem


Větrání se sníženým množstvím čerstvého vzduchu při nižších avšak nadnulových venkovních teplotách. Čerstvý vzduch je směšován s cirkulačním, je předehříván v rekuperačním výměníku a dále ohříván pomocí tepelného čerpadla a vodního dohřívače. Odvlhčování je zajištěno částečně výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za čerstvý suchý při větrání a částečně strojním odvlhčováním cirkulačního vzduchu.

 

4) Zimní provoz – odvlhčování bez přívodu čerstvého vzduchu

Strojní odvlhčování bez přívodu čerstvého vzduchu. Cirkulační vzduch je nejprve ochlazován pod teplotu rosného bodu kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti a následně je zpětně ohříván s využitím kondenzačního tepla. Odvlhčování je zajištěno pouze strojním odvlhčováním cirkulačního vzduchu.

 

Výhody použití jednotek WPLE

Snadná instalace – Jednotky WPLE jsou na stavbu dodávány ve dvou samostatně transportovatelných dílech, které se v místě instalace jednoduše spojí v jeden celek. Jednotka je již z výroby vybavena jednotlivými komponenty regulace a výrazně tak usnadní celkovou montáž.

Vysoký energetický efekt – Maximálních energetických úspor je dosahováno spojením rekuperace větracího vzduchu a instalací vestavěného tepelného čerpadla. Všechny komponenty, které tvoří jeden celek jsou vybírány s maximálním ohledem na celkovou energetickou náročnost zařízení. Příkladem jsou úsporné radiální EC ventilátory.

Tichý provoz – Opláštění jednotky je tvořeno zdvojenými výplněmi z pozinkovaného plechu s tepelnou a hlukovou izolací 25 mm.

Inteligentní řídicí systém – Jednotky WPLE jsou vybaveny automatickou regulací využívající PLC systém CAREL. Ovládání se provádí pomocí externě připojeného ovládacího panelu s přehledným podsvíceným displejem a funkčními tlačítky. Elektrický rozváděč včetně řídicího systému umožňuje připojit různá externí zařízení, externí řídicí signály, čidla vlhkosti a teploty.

Volba výkonu odvlhčování a typu větrací jednotky WPLE vychází z požadovaného objemového průtoku vzduchu, který zajistí odvod odpařené vody z prostoru bazénu. Objemový průtok vzduchu je nutné stanovit pro nejméně příznivý provozní případ – pro letní období s vysokými venkovními teplotami a současně pro maximální předpokládané využití bazénu!

Objemový průtok vzduchu lze stanovit následujícím výpočtem:

Pro stanovení množství odpařené vody lze například použít výpočet dle VDI 2089:

Projekční podklad včetně jednoduchého výpočetního programu pro stanovení objemového průtoku vzduchu ve formátu XLS je volně ke stažení na internetových stránkách výrobce www.pzp.cz.

Ukázka realizací

Lázeňský bazén, Německo
Lázeňský bazén, Německo
Veřejný bazén Žďár nad Sázavou
Veřejný bazén Žďár nad Sázavou

Hotelový bazén, hotel Svratka
Hotelový bazén, hotel Svratka
Veřejný bazén Nová Ves
Veřejný bazén Nová Ves

Společnost PZP HEATING a.s. navazuje na dvacetiletou tradici společnosti PZP KOMPLET a.s. v České republice a zahraničí. Její hlavní činností je vývoj a výroba tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody a s tím související výroba větracích a odvlhčovacích jednotek s tepelnými čerpadly pro vnitřní bazény.


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...