Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea – skutečná spotřeba elektrické energie

Článek nabízí skutečně naměřené údaje spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla Panasonic Aquarea pro rodinný dům. Hledá tak odpověď na otázku, kolik je skutečná spotřeba elektrické energie na vytápění domu a přípravu teplé vody v porovnání s teoretickým výpočtem od projektanta.

Velice často se setkáváme s dotazy, kolik vlastně je skutečná spotřeba elektrické energie na vytápění domu a ohřevu TV (teplé vody) v porovnání s teoretickým výpočtem od projektanta. Níže si Vám dovolujeme předložit skutečně naměřené údaje spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla Panasonic Aquarea o výkonu 7 kW v období listopad 2010 až září 2012.

RD Horoušánky

Vstupní parametry

  • Tepelná ztráta domu při výpočtové teplotě −12 °C je stanovena na 7 kW.
  • Navržené tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea o výkonu 7 kW
  • Zásobník (boiler) na TV o objemu 300 litrů
  • RD je také opatřen samostatnou rekuperační jednotkou s průtokem 130 m3/h

Teoreticky vypočtené hodnoty

Podle teoretického výpočtu potřeby tepla a ohřevu TV dle výpočtové tabulky na serveru www.tzb-info.cz:

Tepelná ztráta domuQc = 7 kW
Venkovní výpočtová teplota vzduchute = −12 °C
Celková roční spotřeba energie na vytápění a ohřev TVQ = 7769 kWh/rok
Teoretické náklady na vytápění a ohřev TV20 199 Kč/rok

Naměřené hodnoty

RD Horoušánky – pohled na venkovní jednotku
RD Horoušánky – pohled na venkovní jednotku

Rekuperační jednotka + Hydrobox Panasonic
Rekuperační jednotka + Hydrobox Panasonic
RD Horoušánky spotřeby elektrické energie v kWh
RokMěsícPrůměrná spotřeba za den
kWh/den
Spotřeba za měsíc
kWh/měsíc
2010listopadVytápění + TV26.1784
2010prosinec37.51125
2011leden30.6950
2011únor32.4908
2011březen18.8582
2011duben4.8143
2011květenPouze TV4.2131
2011červen3.296
2011červenec3.196
2011srpen2.062
2011září2.060
2011říjenVytápění + TV15.2470
2011listopad23.2697
2011prosinec20.9647
2012leden24.0743
2012únor37.31082
2012březen15.8489
2012duben9.7300
2012květenPouze TV3.4104
2012červen3.399
2012červenec2.164
2012srpen2.887
2012září4.0123
PopiskWh
Spotřeba na vytápění a ohřev TV – 11/2010 až 10/2011 (12 měsíců)540714 059
Spotřeba na vytápění a ohřev TV – 11/2010 až 04/2011 (6 měsíců)449211 680
Spotřeba na vytápění a ohřev TV – 10/2011 až 04/2012 (7 měsíců)442911 516
Spotřeba na ohřev TV – 05/2011 až 09/2011 (5 měsíců)4451 156
Spotřeba na ohřev TV – 05/2011 až 09/2011 (5 měsíců)4781 242
Graf

Závěr

Z naměřených a vypočtených hodnot pro výše uvedený RD vyplývá:

Průměrná roční spotřeba elektrické energie na ohřev TV a vytápění428 kWh/měsíc
Průměrné celkové náklady na ohřev TV a vytápění13 354 Kč/rok
Průměrná spotřeba elektrické energie na ohřev TV v létě461 kWh/léto
Průměrné celkové náklady na ohřev TV v létě (6 až 7 měsíců)1 199 Kč (6 až 7 měsíců)

Teoretický výpočet sice předpokládal náklady 20 199 Kč, ale skutečně naměřená spotřeba pro rodinný dům s celkovou tepelnou ztrátou 7 kW činí pouze 13 345 Kč/rok. Zajímavá je i spotřeba pro ohřev TV v létě (cca 1 200 Kč), z čehož plyne, že investice do solárního ohřevu pro TV by se vůbec nevyplatila, resp. celková návratnost tepelného čerpadla v kombinaci se solárním systémem se velice prodlouží.


Komentář redakce TZB-info:

Jedná o firemní článek, kdy za publikované údaje zodpovídá příslušná firma. V tomto případě, ale autor cituje použití výpočetní pomůcku TZB-info. Považuji proto za korektní upozornit čtenáře, že výpočet potřeby tepla na vytápění závisí na zvolených koeficientech výpočtu, tedy počtu denostupňů, průměrné vnitřní teplotě, způsobu provozu domu a daném případě i na topném faktoru čerpadla uvažovaném ve výpočtu. Deklarovaná teoreticky vypočtená hodnota 7 769 kWh pro tepelnou ztrátu 7 kW se pak může pro konkrétní lokalitu lišit od uváděné hodnoty.

Ing. Milan Bechyně

KLIMA RAPID, spol. s r.o.
logo KLIMA RAPID, spol. s r.o.

Firma KLIMA RAPID, spol. s r.o. nabízí - tepelná čerpadla, klimatizace, vzduchotechnika, čističky vzduchu. Komplexní technické řešení, včetně montáže a servisu technických zařízení. Tepelná čerpadla a klimatizace - internetový obchod Exkluzivní zastoupení ...