Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Může hliníková fólie snížit spotřebu tepla na vytápění? A co teplota v místnostech?

V rozhovoru s prof. Ing. Jiřím Baštou, Ph.D. o tom, že Al fólie za otopným tělesem sníží ztrátu tepla v rozsahu 0,4 % až cca 5 %. Současně se však sníží výkon otopného tělesa o 10 až 15 % v závislosti na druhu a typu otopného tělesa. V rozhovoru také o snižování teploty v místnostech.

Hliníková fólie za otopným tělesem sníží ztrátu tepla v rozsahu 0,4 % (zateplený dům vyhovující ČSN 73 0540) až cca 5 % (nezateplený dům s tepelně technickými vlastnostmi z 50. let). Současně se sníží výkon otopného tělesa o 10 až 15 % v závislosti na druhu a typu otopného tělesa.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Snaha o snižování tepelných ztrát se může zaměřovat několika směry. Jedním z nich jsou i úvahy o možnostech zamezení tepelných úniků z bezprostřední blízkosti otopných těles. Tělesa jsou na základě funkčních požadavků umisťována převážně u obvodové stěny pod oknem ve velmi malé vzdálenosti od ní. V důsledku konvekce a tepelného sálání od tělesa dochází ke zvýšení teploty stěny za tělesem a tím i ke zvýšení tepelných ztrát v těchto místech. Laická veřejnost je nabádána k instalaci reflexních hliníkových (Al) fólií na stěny za otopným tělesem za účelem úspor tepla na vytápění.

Umístění Al fólie na stěnu za otopné těleso má z hlediska snížení tepelných ztrát význam, pokud jde o prosklenou plochu.

V případě neprosklené zdi se úsporný efekt snížení tepelné ztráty pohybuje v úrovni cca 0,4 % u stavebních konstrukcí odpovídajících stavebním předpisům od roku 2012 až po cca 5 % u nezateplených stavebních konstrukcí s dobou výstavby v 50. letech minulého století. Do komplexního hodnocení přínosu vložení Al fólie za těleso je nezbytně nutné zahrnout i vliv snížení výkonu otopného tělesa, u nejčastěji používaných otopných těles o cca 12 až 15 %. Toto snížení výkonu tělesa je násobně větší než snížení tepelné ztráty stěnou, a proto musí být kompenzováno zvýšením střední teploty otopné vody. To negativně ovlivní energetickou účinnost kondenzačních kotlů a zejména tepelných čerpadel.

Přečtěte si také Vliv reflexní Al fólie a tepelné izolace na stěně za otopným tělesem na úsporu tepla Přečíst článek

V rozhovoru se prof. Ing. Jiřím Baštou, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí z Fakulta strojní ČVUT Praha a zároveň předsedou Sekce vytápění Společnosti pro techniku prostředí vyjadřuje i k druhému mediálně vděčnému tématu snižování teploty v místnostech.

 
 
Reklama