Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Siemens a RD Rýmařov: nové standardy v energetické účinnosti budov

Energeticky úsporné budovy se postupně stávají standardem i v oblasti rezidenčního bydlení. Důkazem tohoto trendu je i úzká spolupráce mezi předním českým výrobcem energeticky efektivních domů, firmou RD Rýmařov, a společností Siemens, která je tradičním dodavatelem produktů a řešení snižujících energetickou náročnost. Obě společnosti navázaly na předchozí úspěšnou spolupráci a pro zájemce o úsporné a komfortní bydlení připravily nový produkt s názvem Inteligentní domy RD Rýmařov 2013.

Dobře izolované a těsnící domy dnes musí svým uživatelům poskytovat nejen optimální tepelnou pohodu v každé místnosti, ale i pružně reagovat na kvalitu vnitřního prostředí pomocí nuceného větrání objektu. Vedle vynikajících izolačních vlastností obvodového pláště objektu, tak získává mimořádný význam také kvalitní regulace vytápění a větrání, a to jak z hlediska maximálního uživatelského komfortu, tak zejména z hlediska úspory provozních nákladů.

Stále přetrvávající praxí na českém trhu s nemovitostmi je označovat jako nízkoenergetické všechny domy, které vykazují odpovídající izolační vlastnosti a jsou vybaveny systémem řízeného větrání. Výsledky tohoto hodnocení jsou rovněž posuzovány dle použitého zdroje vytápění. Nikdo přitom objektivně neposuzuje energetickou efektivitu topných a větracích soustav, především z pohledu řízení a regulace. Evropská norma EN 15232 „Energetická náročnost budov – vliv automatizace, řízení a správy budov“ člení posuzované objekty dle energetické efektivity hospodaření s dodanou energií. Implementací zásad plynoucích z tohoto předpisu lze snížit spotřebu energie až o 30 %, při současném zachování, resp. zlepšení kvality vnitřního prostředí v objektu.

Jak vypadá takovýto přístup v praxi? Smělý plán vybavit všechny nové domy společnosti RD Rýmařov energeticky efektivním systémem regulace vytápění a větrání, postavil pracovní skupinu odborníků z firem RD Rýmařov a Siemens před nesnadný úkol. Cílem bylo zajistit špičkovou kvalitu vnitřního prostředí při zachování pořizovací ceny domu a snížení provozních nákladů.

Synco Living
Synco Living

Posun v energeticky efektivním využití zdrojů tepla

Základem technologie stávajících domů bylo obchodně úspěšné řešení vytápění v podobě elektrokotle řízeného prostorovým termostatem a radiátorů regulovaných termostatickými ventily (toto řešení si dosud zvolilo více než 80 % zákazníků). A také autonomní přetlakové větrání objektu s neustálým chodem bez objektivní detekce potřeby větrání.

Inovované řešení nahradilo elektrokotel a teplovodní rozvody účinnými přímotopy a doplnilo novou větrací přetlakovou jednotku, kterou lze řídit pomocí systému automatizace domácnosti Synco Living značky Siemens. Ten umožňuje řídit vytápění a větrání, budovy v souladu s normou EN 15232, s nejvyšší možnou energetickou efektivitou.

Přínosy pro uživatele – komfort

Systém sám identifikuje počátek i konec topného období na základě vnitřních a venkovních teplot. Požadovanou teplotu řídí autonomně v jednotlivých místnostech pomocí týdenních programů a podle přání obyvatel domu. Systém hlídá kvalitu vnitřního vzduchu pomocí čidla hladiny CO2 a zajišťuje automatickou výměnu vnitřního vzduchu dle aktuální potřeby. Vzduch je vždy filtrován. Nucené větrání brání pronikání vnějšího hluku, prachu a hmyzu do objektu. Celý systém je také možné ovládat doplňkově pomocí aplikací v chytrých telefonech, tabletech či osobních počítačích.

Zdravé vnitřní prostředí

Přesně hlídaná požadovaná teplota v každé místnosti s ohledem na její využití zajišťuje stabilní teplotu v objektu. Rovněž řízená výměna filtrovaného vzduchu přispívá k zdravému vnitřnímu prostředí. Inteligentní řídicí systém reaguje na aktivity obyvatel v domácnosti (vaření, koupání, návštěvy apod.) tak, aby větrací jednotka vždy dodávala odpovídající množství čerstvého vzduchu. Kromě ochrany před vysokou vlhkostí a plísněmi v domácnosti, resp. nadměrnou hladinou oxidu uhličitého, se tak řízením množství větracího vzduchu brání opačnému extrému – nezdravě nízké vlhkosti vzduchu v interiéru.

Úspory provozních energií

RD Rýmařov Largo
RD Rýmařov Largo

Systém měří aktuální vnitřní teplotu v každé místnosti s přesností ±0,2 °C (standardní termostaty spínají s přesností ±1 °C). Pro každou místnost je tak spínán vždy jen aktuálně potřebný zdroj tepla, a to jen po dobu nezbytnou k dosažení komfortní teploty. Díky přesnosti měření nedochází k zbytečnému zpoždění při aktivaci, nebo vypnutí zdroje tepla. Neustálý monitoring kvality vnitřního vzduchu a detekce vybraných činností zajišťuje optimalizaci přívodu větracího vzduchu tak, aby při zachování komfortu a zdravého vnitřního prostření systém pracoval co nejefektivněji. Toto řešení umožňuje minimalizovat tepelné ztráty objektu při větrání a současně snížit spotřebu pomocné elektrické energie pro větrání. Maximálně efektivního využití energie lze dosáhnout také díky týdenním programům pro řízení teplot v jednotlivých místnostech a uvolnění větrací jednotky. Důležitou systémovou funkcí je rovněž centrální tlačítko přítomnosti.

V základní konfiguraci systému činí úspory na vytápění vybraného domu z produkce společnosti RD Rýmařov (150 m2 podlahové plochy, výpočtová tepelná ztráta při −15 °C činí 6,3 kW) zhruba 4000 Kč za rok (v závislosti na dodavateli elektrické energie).

Široká paleta doplňků

Většina doplňků nezvyšuje pouze komfort obyvatel domu, ale přispívá také ke snižování celkové spotřeby elektrické energie. Kromě již zmiňované vzdálené správy prostřednictvím mobilních aplikací systém nabízí i centrální ovládání osvětlení, vybraných elektrospotřebičů a žaluzií, resp. rolet. Velmi přesně a efektivně může řídit také klimatizaci jednotlivých místností. Bezpečnost domácnosti může zvýšit systém kouřových a okenních čidel, případně senzor zaplavení. Přínosem je rovněž možnost monitoringu spotřeby jednotlivých energií v objektu.

Postupným zaváděním výše popsaného uživatelského a energeticky efektivního standardu do všech modelů rodinných domů, definuje RD Rýmařov ve spolupráci se společností Siemens novou koncepci „Energeticky efektivního domu“.

Výzkumné a inovační centrum při VŠB Ostrava

Spolupráce společností Siemens a RD Rýmařov je dlouhodobá. Obě firmy se například v nedávné době zúčastnily projektu návrhu a výstavby dvoupodlažní budovy Výzkumného a inovačního centra při Vysoké škole bánské, který zrealizoval Moravskoslezský dřevařský klastr. Budova, která patří k nejmodernějším pasivním dřevostavbám v ČR, přibližuje studentům a pedagogům prostředí pasivní dřevostavby v reálných podmínkách. Společnost Siemens do ní dodala řídicí systém Desigo PX, který umožňuje testovat a ověřovat fyzikální veličiny uvnitř konstrukce a v jednotlivých místnostech. Cílem je vývoj standardů pro nízkoenergetické a pasivní domy s následnou možností uvádění nových poznatků do výrobní a obchodní praxe.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 122 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com.

Společnost RD Rýmařov, s. r. o. působí na stavebním trhu již 40 let. S historií společnosti je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Společnost realizovala více než 22 000 staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Více informací naleznete na www.rdrymarov.cz.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...