Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zahájení projektu Čisté vytápění s norskými fondy a pozvánka TZB-info na vysílání

V rámci 5denního vysílání rozhovorů a komentářů 20.–24.9. 2021 proběhne v redakci TZB-info i oficiální zahájení projektu Čisté vytápění s norskými fondy a navazující rozhovory.

Norsko, ilustrační obrázek, foto Ing. Zdeněk Lyčka
Norsko, ilustrační obrázek, foto Ing. Zdeněk Lyčka

Projekt Čisté vytápění s norskými fondy

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím zvyšování enviromentálního podvědomí a odborné pomoci laické i odborné veřejnosti v oblastech:

  • Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností
  • Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve spalovacích stacionárních zdrojích při vytápění domácností
  • Informační podpora v oblasti vytápění domácností
  • Informační podpora projektů spojených s kvalitou ovzduší realizovaných v rámci OPŽP 2021–2027

K realizaci zmíněných prioritních opatření je nutné oslovit co nejširší veřejnost, které se problematika lokálního vytápění domácností týká. Tedy jak odborníky, kteří se problematikou ochrany životního prostředí zabývají každým dnem, tak i laickou veřejnost, která na základě svých nižších odborných znalostí nedokáže posoudit dopady konkrétních kroků vycházejících z environmentální politiky ČR a EU.

Oficiální zahájení projektu Čisté vytápění s norskými fondy se bude konat v rámci týdne on-line vysílání portálu TZB-info

Zahájení proběhne v redakci TZB-info ve středu 22.9.2021 od 13.20 hodin

Na zahájení navazují rozhovory v živém streamu s tematikou úspor a snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší:
  • 13:40 Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
  • 14:00 Ing. Bohdan Polak, ředitel Odboru realizace velkých projektů SFŽP ČR

K poslechu rozhovorů jste srdečně zváni.

Odkaz na živé vysílání najdete na titulce na TZB-info, na youtube TZB-info a také včetně celého týdenního programu na stránce Týden on-line 20.–24.9.2021

Projekt připravuje portál TZB-info, projekt je podpořen SFŽP a prostředky z Norských fondů


Projekt Čisté vytápění s norskými fondy není jednorázový projekt na rok a půl. Navazuje na již úspěšně probíhající projekt Výměny kotlů na tzb-info.cz a bude se rozvíjet i po r. 2022 se zvyšujícím se tlakem na provozovatele lokálního vytápění domácností ve smyslu požadavku na další snižování emisí zejména suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu. Do projektu je zahrnut Kalkulátor nákladů na vytápění domácností a produkovaných emisí, který po potřebných úpravách naváže na již desítky let fungující pomůcku. Plánujeme vzdělávací videa, články, reportáže, publikace i podporu v rámci akcí pro veřejnost a odborníky.


TZB-info se za 20 let stalo respektovaným nezávislým zdrojem informací s vysokou relevancí na vyhledávačích a informace z projektu mají velký potenciál zhlédnutí i přijetí veřejností. Děkujeme, že svým zájmem podporujete projekt i vy.

 
 
Reklama