Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotle Rojek na ruční přikládání, na dřevo, uhlí, piliny, štěpku i dřevěné nebo hnědouhelné brikety

Pro zplynovací kotle řady ROJEK KTP suché dřevo není podmínkou. Pro pyrolytické kotle řady ROJEK PK je možné využít kusové dřevo až o délce 530 mm. Kotle splňují EKODESIGN.


Zplynovací kotle řady ROJEK KTP

Zplynovací kotle ROJEK KTP jsou určeny ke spalování palivového dřeva a hnědého uhlí velikosti Kostka. Dalším možným alternativním palivem je krátké kusové dřevo, čerstvé piliny, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasa, dřevěné nebo hnědouhelné brikety a černé uhlí (Kostka). Paliva je možné a doporučené míchat. To je umožněno originální konstrukcí ohniště kotle s využitím dvoustupňového spalování, kde dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Spalování tohoto různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle. Suché dřevo není podmínkou. Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle. Kotle jsou konstruovány na menší komínový tah.

 • Jmenovitý výkon:
  • KTP 20 výkon 20 kW
  • KTP 25 výkon 25 kW
  • KTP 30 výkon 30 kW
  • KTP 40 výkon 40 kW
  • KTP 49 výkon 49 kW
  • KTP 80 výkon 80 kW
 • Palivo: dřevo, hnědé uhlí.
  Kotle jsou určeny ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), výhřevnost 17 - 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5, zároveň splňuje EKODESIGN. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa. To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80% zplynování a cca 20% klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva.

 • Servis a montáž: seznam OZO

Pyrolytické kotle řady ROJEK PK

Hlavní předností u řady kotlů ROJEK PK a PK BIO je, že mají horní plnění nakládací (odhořívací) komory, což umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo (délka polen může být až 530 mm), tak i pro rozměrově menší paliva.

Kotle této řady jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami od 20 do 60 kW. Jsou schválené a certifikované dle normy ČSN EN 303 – 5. Kotle jsou určeny pro spalování palivového polenového dřeva – kusové dřevo o délce 530 mm nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 – 40 mm) a Kostka (40 – 100 mm).

Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

 • Jmenovitý výkon:
  • ROJEK PK 20 výkon 20 / 21,5 kW
  • ROJEK PK BIO 20 výkon 20 kW
  • ROJEK PK 25 výkon 25 kW
  • ROJEK PK BIO 25 výkon 25 kW
  • ROJEK PK 30 výkon 32 / 28 kW
  • ROJEK PK BIO 30 výkon 30 kW
  • ROJEK PK 40 výkon 36 / 40 kW
  • ROJEK PK BIO 40 výkon 36 kW
  • ROJEK PK 49 výkon 43 / 49 kW
  • ROJEK PK BIO 49 výkon 43 kW
  • ROJEK PK 60 výkon 50 / 60 kW
  • ROJEK PK BIO 60 výkon 50 kW
 • Palivo: dřevo / hnědé uhlí.
  Kotle PK jsou určeny ke spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg, nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 - 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 - 20 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 4 na palivo hnědé uhlí a na palivo dřevo dle ČSN EN 303-5. 

  Kotle PK BIO jsou určeny ke spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 5 na palivo dřevo dle ČSN EN 303-5. 

 • Servis a montáž: seznam OZO

ROJEK a.s.
logo ROJEK a.s.

Společnost ROJEK vyrábí teplovodní kotle na ruční přikládání, teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva, lehké dřevoobráběcí stroje (HOBBY), kombinované profesionální dřevoobráběcí stroje a klasické dřevoobráběcí stroje.