Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zpřísněné emisní limity a jejich řešení

Zpřísněné emisní limity bosch průmyslové kotle parní horkovodní kogenerace

Zájem České republiky a Evropské unie o zachování či dokonce zlepšení kvality životního prostředí je jistě směr, který všichni podporujeme. Po roce 1989 se zdálo, že se vše výrazně zlepšuje a že máme snad konečně vše vyřešeno. Severní Čechy přestaly zakazovat procházky mateřským školám a při návštěvě, nejen těchto krajů, se najednou objevily překrásné scenérie české přírody.

Hlavním důvodem, jak se zdá, byl především prudký pokles průmyslové výroby. Následné kroky plynofikací, změny v uvádění do provozu nových dopravních prostředků, to vše jsme vnímali pozitivně. Dnes však opět průmyslová výroba roste a problém se znovu objevuje, ne však v takové míře jako koncem osmdesátých let.

Tab. 1 Specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017
Druh palivaSpecifické emisní limity [mg/m3]
> 0,3 / 1 MW> 1–5 MW> 5–50 MW
SO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCO
Pevné palivo obecně6502506506502506502500650150400
1100(2)1100(2)800(1)400(1)100(1)250(1)
1100(2)250(5)650(5)
Paliva dle § 15 odst. 5650150300650150300650150300
Kapalné palivo5001755001001751700450100175
Plynné palivo a zkapalněný plyn200100200100900(4)20050(4)100
300(3)300(3)300(3)
Poznámky: (1) Vztahuje se na spalovací a stacionární zdroje s fluidním ložem. (2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi. (3) Vztahuje se na spalování propan butanu. (4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě. (5) Vztahuje se na spalování biomasy.

V zemi stále zůstává poměrně značné množství velkých znečišťovatelů ovzduší. Jsou to především elektrárny a velké výrobní podniky, ale také městské a jiné teplárny rozmístěné prakticky po celé republice.

Změny v předpisech postihují především tyto zdroje. Společnosti provozující tato zařízení nyní řeší otázku, co s kotli, které jsou zastaralé a neekologické, s nízkou účinností, emisně nevhodné a s omezenou regulovatelností výkonu. Jednou z variant je úprava tohoto zařízení či pořízení nového stejného typu, druhou pak přechod na jiný druh topného média, nejspíše na zemní plyn. Zejména tam, kde dochází ke snižování spotřeby tepla a případně i snižování parametrů, např. tlaků páry, je cesta změny paliva nanejvýš vhodná.

Společnost Bosch Termotechnika nabízí řešení právě pro tyto případy. V jejím sortimentu se nachází jak kotle v horkovodním provedení do výkonů 38 MW, tak kotle parní do 55 t/h. Jejich vhodná skladba zabezpečuje odběr energie od minimálních hodnot do potřebných výkonů. Dvouplamencové horkovodní kotle UT-HZ, parní kotle ZFR, případně ZFR-X na přehřátou páru, umožňují provoz s vysokou účinností a s emisními limity, které jsou dostatečně pod hodnotou stanovenou vyhláškou od roku 2016, 2018 (viz tabulky).

Společnost nabízí maximální podporu při řešení těchto problémů. Výsledky z posledních let dokazují, že cesta, kterou se Bosch v oblasti ochrany životního prostředí vydal, je správná a nám všem přináší svými výsledky čistší ovzduší a maximální spokojenost provozovatelů těchto kotelen.

Tab. 2 Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2016
Druh palivaEmisní limity [mg/m3]
50–100 MW> 100–300 MW> 300 MW
SO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCO
Pevné palivo obecně400(1)300(3)(7)15250250(1)200(3)(7)15250200(1)200(3)(7)10250
Biomasa100(1)300(3)15250100(1)250(3)10250100(1)200(3)10250
Rašelina300(1)300(3)15250300(1)250(3)10250200(1)200(3)10250
Kapalné palivo obecně350(1)450(7)15175250(1)200(3)(7)15175200(1)150(3)(7)5175
90(4)100(4)90(4)100(4)90(4)100(4)
Zkapalněný plyn520051005200510052005100
90(4)90(4)90(4)
Plynné palivo obecně302005100(6)30200510051005100
120(4)120(4)50(5)
Zemní plyn510051005100510051005100
50(2)50(5)50(5)
Koksárenský plyn400300301004003003010040030030100
200(8)
Vysokopecní plyn200300101002003001010020030010100
200(8)
Plyn ze zplyňování rafinérských zbytků300(1)450510030(1)450510030(1)300(2)5100
Poznámky: (1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se vztahuje specifický emisní limit 2000 mg/m3. (2) Vztahuje se pouze na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. (3) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3. (4) Platí v případě spalování biomasy s výjimkou spalování výlisků z biomasy. (5) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.
Tab. 3 Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018
Druh palivaSpecifické emisní limity [mg/m3]
> 0,3 / 1 MW> 1–5 MW> 5–50 MW
SO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCOSO2NOxTZLCO
Pevné palivo600100400500505001500(1)50030300
400(2)500(4)
Kapalné palivo1308013050801500(5)1303080
450(5)450(5)
Plynné palivo a zkapalněný plyn100(3)50100(3)50100(3)50
Poznámky: (1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se vztahuje specifický emisní limit 2000 mg/m3. (2) Vztahuje se pouze na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. (3) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3. (4) Platí v případě spalování biomasy s výjimkou spalování výlisků z biomasy. (5) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.

Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. -  Průmyslové kotle

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...