Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sálavé vytápění přečerpávací stanice odpadních vod

Existuje řada technologicky důležitých objektů, ve kterých je nutné udržovat nezámrznou teplotu. Tyto objekty nejsou vytápěny na komfort obytných budov, tudíž je v nich oproti obytným budovám velmi snížen počet dnů a hodin, kdy je nutné provozovat otopný systém. Proto se v těchto objektech technického zázemí prosazují řešení, která by v případě jiných nebytových prostorů mohla být ekonomicky neefektivní. Příkladem může být přečerpávací stanice odpadních vod.

Existuje nespočet staveb, nebo částí staveb, které plní funkci technického zázemí různých technologických nebo průmyslových procesů. Tyto prostory zpravidla zabírají jen malou část z celého objektu, a nebo se jedná o většinou malý, samostatný objekt. Přesto je význam tohoto malého objektu pro předmětný proces životně důležitý. Přestože v objektu není přítomná lidská obsluha, je nutné jej temperovat. Neboť v objektu instalované technologie velmi často vyžadují udržování minimálně nezámrzné teploty, tedy teploty ležící bezpečně nad bodem mrazu.

Příkladem objektu technického zázemí s potřebou udržovat v něm nezámrznou teplotu, může být přečerpávací stanice odpadních vod. Jedna z nich je umístěna u Baťova kanálu v Petrově u Strážnice. Kalové hospodářství, které je v objektu umístěné, musí být chráněno proti zamrznutí. Objekt je umístěn mimo obytnou zónu a vede k němu jen kabel pro přívod elektrické energie k pohonu čerpadel, řízení chodu stanice a dalších zařízení. Bylo by sice možné ke stanici vybudovat plynovodní přípojku, ale investiční náklady na její vybudování, vzhledem k relativně malé potřebě energie na temperování objektu, by byly vynaloženy zcela neefektivně.

S ohledem na ekonomickou efektivitu bylo pro temperování stanice vybráno elektrické sálavé vytápění. Pro tuto specifickou aplikaci byly zvoleny sálavé panely ECOSUN 700 IKP se zvýšeným elektrickým krytím IP 54, neboť jde o prostor, kde je třeba ochrana nejen před prachem, ale především před stříkající vodou. Místnost s elektrickým rozvaděčem, kde není požadavek na elektrické krytí tak vysoký, je temperována panelem ECOSUN 300 U s krytím IP44.

Přečerpávací stanice odpadních vod v Petrově u Strážnice
Přečerpávací stanice odpadních vod v Petrově
u Strážnice
Technologie přečerpávací stanice nesmí zamrznout
Technologie přečerpávací stanice nesmí zamrznout
Sálavé topné panely ECOSUN 700 IKP nevyžadují žádnou provozní údržbu
Sálavé topné panely ECOSUN 700 IKP nevyžadují žádnou provozní údržbu

Výhodou zvoleného systému temperování objektu přečerpávací stanice pomocí elektrického sálavého vytápění s panely ECOSUN jsou nejen nízké pořizovací náklady, ale pro objekt bez trvalé přítomnosti obsluhy i nulové nároky na údržbu a velmi snadná regulace. Topné panely jsou umístěny na stropě, a proto zcela minimálně ovlivňují využití vnitřního prostoru. V běžné manipulační výšce na stěnách nic nepřekáží, respektive nemůže být tedy neopatrnou manipulací poškozeno. Důležitým faktem je i to, že v případě odstávky stanice z jakýchkoliv důvodů, není nutné otopný systém zabezpečovat, např. proti zamrznutí, korozi, zavzdušnění apod.

Regulace panelů je řešena jednoduchými prostorovými termostaty EBERLE AZT-A 524410 s krytím IP 54. Termostaty snímají teplotu v prostoru a při poklesu teploty vzduchu pod +5 °C sepnou topné panely. Celkem je v přečerpávací stanici nainstalováno 7ks topných panelů ECOSUN 700 IKP a 1ks ECOSUN 300 U. Pořizovací náklady tohoto technologicky nezbytného otopného systému včetně 2ks termostatů AZT-A byly na hranici necelých 30.000 Kč bez DPH. Náklady na provozní spotřebu elektrické energie na temperování jsou vzhledem k nákladům na provozní spotřebu celé stanice velmi příznivé.

Topné panely se vyznačují naprosto tichým a bezprašným provozem
Topné panely se vyznačují naprosto tichým a bezprašným provozem
Na stropě sálavé panely nijak nepřekáží ani nehrozí jejich poškození
Na stropě sálavé panely nijak nepřekáží ani nehrozí jejich poškození
Panoramatický pohled na vnitřní vybavení přečerpávací stanice
Panoramatický pohled na vnitřní vybavení přečerpávací stanice

Provozovatel
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2, č.p. 2933 695 11 Hodonín
www.vak-hod.cz


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...