Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Detailní měření vlivu výše útlumu vytápění v mimopracovní době na celkovou spotřebu energie ve Fenix Office Centru v Jeseníku

V lednu letošního roku byly v rámci měření, které na objektu nepřetržitě probíhají už od června 2016, získány cenné údaje i o chování budovy za situace, kdy dojde v mimopracovní době k útlumu vytápění. Otázka zněla - přinese tento krok nějaké úspory energie a pokud ano, jaké? Bude mít tento krok vliv na další parametry – například na výskyt odběrových špiček?

Grafy ukazují, jak se vyvíjela spotřeba energie na vytápění ve dnech 15. až 19. ledna, kdy nebyl útlum v mimopracovní době prováděn. Venkovní teploty oscilovaly kolem 0°C, nejnižší teplota ve sledovaném období byla -6°C, nejvyšší pak 8°C. Spotřeba budovy pak odpovídala vývoji teplot – nejnižší byla ve středu 17. ledna v poledne, kdy teploměr ukazoval již zmíněných osm stupňů nad nulou.

V následujícím týdnu, tj. od 22. do 26. ledna, byl v mimopracovní době vytápění utlumeno o 1°C. Začátek týdne byl mrazivý (teplota klesla až na -18°C, ale postupně teploty rostly a od poloviny týdne se pohybovaly kolem +3°C. Nejtepleji pak bylo ve středu 24. ledna v poledne (+10° C). Tento den bylo vytápění po skončení pracovní doby utlumeno o 2°C.

FOC Graf venkovnách teplot a spotřeby energie v týdnu 15 až 19 ledna
FOC Graf venkovnách teplot a spotřeby energie v týdnu 15 až 19 ledna

Měření spotřeby energie ukázaly, že při srovnatelných venkovních teplotách byl v případě vytápění bez útlumu odběr energie výrazně plynulejší a bez špiček (-40%). Rozdíl mezi útlumem 3°C a 2°C se projevil pouze po víkendu, v pracovních dnech nedošlo v daném období v objektu k většímu útlumu jako 2°C. Ze zprávy UCEEB ČVUT, hodnotící jak energetickou část, tak i kvalitu vnitřního prostředí, vyplynulo jako nejvýhodnější užití útlumu o 2°C v době mezi 17 hod. odpoledne a 3. hodinou ranní. Poněkud překvapivě byla při tomto režimu prokázána vysoká úspora energie na vytápění – o 14 až 20% Navíc při zachování kvality vnitřního prostředí v kategorii I.

FOC Graf venkovnách teplot a spotřeby energie v týdnu 22 až 26 ledna
FOC Graf venkovnách teplot a spotřeby energie v týdnu 22 až 26 ledna

Útlumový režim vykazuje i svá negativa v podobě cca o 20% vyšší spotřeby v čase 7-16 hodin a výrazně vyšší odběrové špičky v ranních hodinách (mezi 3. a 6. hodinou). Obě tato negativa však lze eliminovat správně dimenzovaným bateriovým úložištěm. V rámci experimentu byla posuzována i rychlost snižování hladiny CO2 v různých režimech ventilace včetně ventilace vypnuté.

Na detailní a komplexní hodnocení si počkáme do podzimu 2018, kdy vydá Fenix Trading a UCEEB závěrečnou zprávu, hodnotící objekt ve všech aspektech.

Podle podkladů společnosti Fenix Trading připravil ing. Peter Šovčík

FOC graf spotřeby energie 24 ledna 2018
FOC graf spotřeby energie 24 ledna 2018

FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...