Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Workshop TZB-info: Vytápění topným olejem pro domácnosti i průmysl

Zveme Vás na workshop zaměřený na technologii olejového vytápění v jedno- a dvoupalivových systémech s důrazem na zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR.


Partneři workshopuExtralehký topný olej je běžným palivem pro vytápění domácností i průmyslové použití v celé Evropě. Jeho výhod lze úspěšně využít i během přechodného období na cestě k bezemisní energetice. Díky své vysoké energetické hustotě není náročný na prostory pro uskladnění, a stávající systémy využívající zemní plyn lze o topný olej rozšířit bez rozsáhlých a finančně náročných investic. Cílem workshopu je vzájemná výměna informací a zkušeností při návrhu a realizaci olejového hospodářství, instalaci hořáků a kotlů, zajištění bezpečného odvodu spalin, a to včetně souvisících bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany.

  • KDY: středa 19.4. 2023 od 9.00–15.30 hod
    občerstvení po celý den vč. oběda
  • KDE: Floret Praha - Průhonice, parkování zajištěno
  • VSTUP: zdarma
  • REGISTRACE: do 31. března 2023, online přihláška na konci článku
Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem.

Dále je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání Certifikace CTI ČR a je hodnocen 3 kreditními body.
CTI ČR vytvořil dlouhodobý program odborného instalatérského - topenářského vzdělávání, akreditovaných kurzů a zdokonalovacích školení za účelem uznání a získání bodových ohodnocení. Účastníci kurzů, školení a konferencí pořádaných CTI ČR v daném roce získávají bodové hodnocení na základě vydávaných osvědčení. Při získání 10 bodů uděluje cech dle platných Směrnic CTI ČR Certifikát CTI ČR - ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMŮ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CECHEM TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Program workshopu

8:30-9:00 Prezence účastníků
9:00 Úvod
Význam topného oleje jako zdroje tepla v ČR a v sousedních evropských státech. Stabilizační funkce topného oleje na cenu tepla. Ekologické aspekty a budoucnost. (Ing. Josef Hodboď, TZB-info)
9:10–9:55 Použití kapalných paliv ve vytápění budov a průmyslové energetice
Chemické a fyzikální vlastnosti TOEL; produkční kapacity v Evropě; distribuční řetězec TOEL v ČR (Richard Richtermoc – NRG GROUP)
9:55–10:40 Technologie skladování
Možnosti uskladnění TOEL ve vnitřních i venkovních prostorech; druhy nádrží a jejich umístění. Požadavky na bezpečnost při skladování.
Dvouplášťové nádrže pro uskladnění 0,7 – 25 m3 topného oleje; úložiště TOEL ve vnitřních prostorech budov; kontejnerové úložiště TOEL jako alternativa; zabezpečení proti únikům TOEL (Ing. Richard Kaiser, EUROHEAT, výhradní zástupce firmy Schütz v ČR)
Velkokapacitní nádrže pro venkovní umístění; plastové nádrže; ocelové nádrže; potrubní rozvody a čerpací technika; měřící a zebezpečovací technika (Richard Richtermoc a Josef Prskavec, NRG GROUP)
10:40-11:00 Přestávka
11:00–11:45 Technologie spalování
Olejové a dvoupalivové hořáky (Ing. Jaromír Urban, WEISHAUPT)
11:45–12:30 Technologie odvodu spalin
Komínové systémy, materiály a technologie pro odvod spalin z LTO. Čistění, kontrola a revize spalinových cest (Ing. Jiří Vrba, Člen Technické normalizační komise 105 - Komíny)
12:30–13:30 Oběd
13:30–14:15 TOEL z pohledu požární bezpečnosti staveb
Zajištění požární bezpečnosti stavby při využívání TOEL pro vytápění dle platné legislativy a norem. (Ing. Josef Král, projektant požární bezpečnosti staveb)
14:15–15:15 Diskuse
15:30 Závěr


 
 
Reklama