Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Wels Energiesparmesse 2018 – největší rakouský veletrh zaměřený na TZB

Rakouský veletrh Energiesparmesse, který tradičně proběhl v hornorakouském městě Wels, je ukazatelem trendů, které probíhají v oboru vytápění u našich jižních sousedů. Autor článku zachytil základní trendy, které byly letos prezentovány. Rakousko je leaderem ve využití biomasy a tak veletrh ve Welsu ve spojení se souběžně probíhající konferencí World Sustainable Energy Days je důležitým místem setkání příznivců tohoto paliva.

I letos se tradičně v hornorakouském Welsu, ve dnech 28.2. až 4.3., uskutečnil odborný mezinárodní veletrh úspor energií Energiesparmesse 2018, který je zaměřen na oblast stavebnictví, koupelen, sanity, vytápění a energie. Paralelně s veletrhem proběhla každoroční konference udržitelné energie World Sustainable Energy Days 2018.

Veletrhu Energiesparmesse 2018 se zúčastnilo více jak 800 vystavovatelů z deseti zemí světa, přičemž pochopitelně převažovali domácí vystavovatelé z Rakouska. Nechyběli ani vystavovatelé z České republiky jako výrobci teplovodních kotlů Kovarson s.r.o. a Atmos, Jaroslav Cankař a syn a dále výrobce žárobetonových tvarovek pro kotle a krby LAC, s.r.o.


Nový automatický kotel KAJMAN pro spalování dřevních pelet, který se nabízí ve výkonové řadě 10, 12, 15, 18 a 20 kW

Obr.1 Stánek českého výrobce kotlů Kovarson s.r.o. Ten přijel na veletrh mimo jiné s novým automatickým kotlem KAJMAN pro spalování dřevních pelet, který se nabízí ve výkonové řadě 10, 12, 15, 18 a 20 kW (fotografie vpravo).
Obr. 2 Hojně navštěvovaný stánek českého Atmosu s nabídkou zplynovacích a automatických kotlů na veletrhu ve Welsu
Obr. 2 Hojně navštěvovaný stánek českého Atmosu s nabídkou zplynovacích a automatických kotlů na veletrhu ve Welsu
Obr. 3 Společnost LAC s.r.o. se účastní veletrhu ve Welsu jako vystavovatel již po desáté
Obr. 3 Společnost LAC s.r.o. se účastní veletrhu ve Welsu jako vystavovatel již po desáté

Nepřehlédnutelné byly stánky rakouských výrobců kotlů jako ETA Heiztechnik, ÖkoFEN, Fröling, Hargassner, Windhager a dalších, kteří na veletrhu prezentovali špičkové zařízení určené pro spalování dřevní biomasy – dřevních pelet, kusového dřeva, dřevní štěpky a jejich kombinací. Spalování dřevní štěpky je v Rakousku více rozšířené v porovnání s Českou republikou a tato skutečnost se odrážela i v nabídce těchto výrobců.

Obr. 4 Nový kotel od výrobce Windhager určený pro spalování dřevní štěpky do 100 kW
Obr. 4 Nový kotel od výrobce Windhager určený pro spalování dřevní štěpky do 100 kW
Obr. 5 Kotel na dřevní štěpku o výkonu 250 kW výrobce Sommerauer
Obr. 5 Kotel na dřevní štěpku o výkonu 250 kW výrobce Sommerauer

Obr. 6 Štěpkovací stroj německého výrobce Heizohack
Obr. 6 Štěpkovací stroj německého výrobce Heizohack

S ohledem na vysokou oblíbenost spalování dřevní štěpky v Rakousku se stánek německé společnosti Heizohack těšil z velkého zájmu návštěvníku. Společnost se zabývá především výrobou různých typů strojů pro štěpkování dřeva a rovněž součásti nabídky jsou i kotle pro spalování dřevní štěpky s označením RHK-AK ve výkonových řadách až do 1500 kW.

V souvislosti se stále přísnějšími požadavky na emise prachu, kladenými na výrobce a provozovatele spalovacích zařízení, dochází k rozšiřování nabídky zařízení pro snížení koncentrace prachu ve spalinách. Jedním z možných přístupů je využití elektrostatického odlučovače. Pro snížení emisí prachu ze spalování biomasy nabízí například společnost ETA Heiztechnik pro své kotle externí elektrostatické odlučovače a to jak pro kotle malých výkonů ETA HACK a PE-K, tak pro kotle větších výkonů (obrázek Obr. 7). Elektrostatický odlučovač pevných částic je vybavený automatickým čistěním v pravidelných intervalech. Odloučené částice prachu jsou pak následně automaticky dopravovány pomocí šneku do popelníku, který je umístěn vedle odlučovače.

Obr. 7 Nabídka elektrostatického odlučovače prachu pro kotle větších výkonů rakouského výrobce ETA Heiztechnik
Obr. 7 Nabídka elektrostatického odlučovače prachu pro kotle větších výkonů rakouského výrobce ETA Heiztechnik

Obr. 7 Nabídka elektrostatického odlučovače prachu pro kotle větších výkonů rakouského výrobce ETA Heiztechnik

Na veletrhu byly také k vidění zástupci kondenzačních kotlů určených pro spalování biomasy. Příkladem může být kompaktní kotel nové řady NanoPK výrobce Hargassner s přídavným s modulem pro kondenzaci vody obsažené ve spalinách. Výrobce uvádí, že pomocí tohoto modulu, který může být dodatečně instalován, je účinnost kotle díky kondenzaci vody ve spalinách a snížení teploty spalin až o 10 % vyšší. Nadšení potenciálních uživatelů mohou ochladit zvýšené nároky kladené na spalinovou cestu, neboť musí být řešena jako tzv. mokrá a s vyšší odolností proti agresivním látkám, než které vznikají při spalování zemního plynu.

Obr. 8 Kotel Hargassner NanoPK Plus nabízený ve výkonové řadě 6-32 kW s přídavným kondenzačním modulem
Obr. 8 Kotel Hargassner NanoPK Plus nabízený ve výkonové řadě 6-32 kW s přídavným kondenzačním modulem
Obr. 9 Ukázkový model technologie pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny prezentovaný německou společností Burkhardt
Obr. 9 Ukázkový model technologie pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny prezentovaný německou společností Burkhardt

Součásti výstavy byly stánky, které prezentovaly jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy. Zástupcem této oblasti byla například německá společnost Burkhardt. Ta nabízí zplynovací jednotky pro dřevní pelety s označením V4.50 a V3.90 v kombinaci s kogeneračními jednotkami CHP smartblock 50T, CHP ECO 165 HG a 180 HG. Její jednotky disponují elektrickým výkonem od 50 do 180 kW a tepelným výkonem od 110 do 270 kW.

Jednotka menšího výkonu s označením KWK 60/20 pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny byla k vidění u výrobce kotlů Hargassner s tepelným výkonem 60 kW a elektrickým výkonem 20 kW na biomasu.

Obr. 10 Jednotka Hargassner KWK 60/20 pro spalování dřevní biomasy
Obr. 10 Jednotka Hargassner KWK 60/20 pro spalování dřevní biomasy
Obr. 11 Ukázkový příklad systému Fronius Energy Package s akumulátorem Fronius Solar Battery pro dočasné uskladnění vyrobené energie ze slunce za účelem flexibilního využití podle aktuální potřeby
Obr. 11 Ukázkový příklad systému Fronius Energy Package s akumulátorem Fronius Solar Battery pro dočasné uskladnění vyrobené energie ze slunce za účelem flexibilního využití podle aktuální potřeby

Velkým tématem veletrhu byly technologie chytrých domů, fotovoltaické systémy, ukládání elektrické energie ze slunce a elektromobilita. Vzhledem k tomu, že ceny fotovoltaických systémů během posledních několika let výrazně klesly, z ekonomických důvodů se stávají pro domácnosti zajímavou alternativou. Tato skutečnost se promítla i do nabídky celé řady vystavovatelů.

Obr. 12 Střecha budoucnosti VEMET eQ pro výrobu elektrické energie a vytápění podle představy společnosti Symak
Obr. 12 Střecha budoucnosti VEMET eQ pro výrobu elektrické energie a vytápění podle představy společnosti Symak
Obr. 13 Lokální topidla nabízená výrobcem Austroflamm
Obr. 13 Lokální topidla nabízená výrobcem Austroflamm

I přes jasně zřetelný moderní trend automatizace vytápění, inteligentních domů, akumulace energie apod. byla nabídka výrobců klasických topidel na kusové dřevo široká. Výrobci nabízeli celou řadu variant krbových kamen, vložek a varných spotřebičů a ze zájmů návštěvníků bylo vidět, že obliba klasického lokálního vytápění kusovým dřevem je v Rakousku stále vysoká.

Obr. 14 Kuchyňský set se zabudovaným varným spotřebičem na dřevo rakouského výrobce Lohberger
Obr. 14 Kuchyňský set se zabudovaným varným spotřebičem na dřevo rakouského výrobce Lohberger
Obr. 15 Stánek výrobce lokálních topidel na biomasu Greithwald
Obr. 15 Stánek výrobce lokálních topidel na biomasu Greithwald

Veletrh Energiesparmesse nabízí celou řadu výstavních stánků se zajímavými produkty a vzhledem k tomu, že rakouský Wels je pro nás dobře dostupný, mohu návštěvu tohoto veletrhu jen doporučit.

 
 
Reklama