Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinné zkoušky pro topenáře v roce 2019

Zkoušky z profesních kvalifikací pro topenáře a instalatéry, které jsou podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. povinné pro instalace tepelných zdrojů v Kotlíkových dotacích a Nové Zelené úsporám se opět rozjíždějí.

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět.

Kdo smí dotované zdroje instalovat

Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace zařízení využívajících obnovitelné zdroje a od 1. července 2015 je povinnost zmírněna pouze na všechny dotované instalace (novelou č. 103/2015 Sb.).

Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let. Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zkouška z profesní kvalifikace

Zkouška z profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je celodenní, zkoušce předchází školení formou kurzu.

Přihlášení na zkoušku

Termíny zkoušek v roce 2019:

  • 29.1.2019 - Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) - místo konání: firma Propuls Solar, Načešice
  • 30.1.2019 - Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) - místo konání: firma Propuls Solar, Načešice
  • 13.2.2019 - Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) - místo konání: firma ROJEK, Kostelec nad Orlicí
  • 13.2.2019 - Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) - místo konání: firma ROJEK, Kostelec nad Orlicí

Zkouškami u nás úspěšně prošlo více jak 2000 topenářů a instalatérů, těšíme se na Vaši návštěvu. Platnost Osvědčení o absolvování zkoušky je 5 let.

Více informací na www.topenaridotace.cz.

Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...