Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální situace na trhu s pevnými palivy pro vytápění domácností

Palivové dříví i hnědé uhlí jsou pro maloodběratele běžně dostupné, nicméně jejich ceny vzrostly až na dvojnásobek. Dřevní peletu lze objednat s dodáním koncem roku. Ceny vzrostly více než dvaapůlkrát.

Ceny elektřiny a zemního plynu na burzách trhají každý den nové rekordy a ve srovnání s loňskou topnou sezónou již vystoupaly na několikanásobky. Ale jak jsou na tom pevná paliva, která využívají k vytápění malé domovní kotelny? Pojďme si udělat malý přehled o současných cenách a dostupnosti nejrozšířenějších pevných paliv pro vytápění domácností, tedy tříděného hnědého uhlí, palivového dříví a dřevních pelet.

Hnědé uhlí

V malých teplovodních kotlích a lokálních topidlech se spaluje v současnosti prakticky výhradně tříděné hnědé uhlí. V současnosti, tedy v srpnu 2022, bylo tříděné hnědé uhlí jakosti ořech a hrášek k dostání po celé republice, u některých dodavatelů se pouze na několik týdnů prodloužila čekací doba mezi objednáním a dodáním uhlí k zákazníkovi. Podle statistik oddělení analýz a datové podpory MPO vzrostla v prvním pololetí 2022 domácí produkce tříděného hnědého uhlí o 26 %, a to ze 781 tis. tun v prvním pololetí 2021 na 987 tisíc tun v prvním pololetí 2022. Tento nárůst šel ovšem na vrub výraznému nárůstu vývozu hnědého uhlí do zahraničí ze 128 tis. tun v 1. pol. 2021 na 312 tis. tun v 1. pol. 2022. Zvýšený vývoz je pravděpodobně hlavní příčinou prodloužení čekací doby na dodání objednaného uhlí. V současnosti nejsou k dispozici žádné indicie, které by nasvědčovaly tomu, že by producenti tříděného hnědého uhlí nebyli schopni pokrýt dlouhodobé požadavky maloodběratelů.

Tunu volně loženého uhlí lze nakoupit za ceny od 5 200 Kč do 6 000 Kč, což představuje oproti cenám v loňském roce nárůst řádově o 75 %. Za podstatně vyšší ceny 8 000 Kč/t a více je k dostání pytlované uhlí (sáčky 20 až 25 kg).

Přečtěte si také Náhrada plynu pro vytápění domácností Přečíst článek

Palivové dříví

Také palivového dříví je v současnosti na trhu relativní dostatek. Velké množství domácností se předzásobilo v loňském roce a v prvním pololetí toho letošního na několik topných sezón dopředu, takže lze předpokládat, že trh by si měl i v budoucnu poradit se zvýšenou poptávkou po tomto palivu. Oproti loňskému roku vzrostly průměrné ceny palivového dříví na dvojnásobek. U ceny je důležité, zda se jedná o dřevo listnaté či jehličnaté, nákup kulatiny či již štípaného dříví nebo k jaké měrné jednotce je cena vztažena. A samozřejmě také podle toho, zda dříví nakupujete přímo u výrobce nebo přes e-shop. V průměru se ceny palivového dříví u zpracovatelů v srpnu 2022 pohybovaly v rozmezí 1 200 až 2 000 Kč za prmr (prostorový metr rovnaný).

Dřevní pelety

V současnosti trh s dřevní peletou prakticky zkolaboval. Většina výrobců a dodavatelů dřevních pelet není schopna plnit enormní nárůst zájmu o toto palivo. Není zde prostor spekulovat o tom, proč je tomu tak. Výrobní kapacity domácích peletáren jsou dostatečné na to, aby plynule pokryly výrazný nárůst domácí poptávky po dřevní peletě. Problém je ovšem především ve změně „rytmu“ prodeje. V předešlých létech vyráběly peletárny pelety mimo topnou sezónu na sklad a poté průběžně pokrývaly postupně nabíhající poptávky odběratelů. V letošním roce ovšem na konečné odběratele zapůsobila hrozba rozsáhlé a dlouhotrvající energetické krize a nekontrolovatelné inflace. V prvním pololetí výrobcům pelet objem objednávek neustále výrazně narůstal, a to i po ukončení topné sezóny. Domácnosti se snaží předzásobit peletou i na několik let dopředu, protože jejich cena neustále roste. Navíc na evropský trh s peletou významně zapůsobil zákaz dovozu pelet z Běloruska a Ruska a omezení dovozu z Ukrajiny, takže o dřevní peletu je enormní zájem po celé Evropské unii, což má neblahý vliv i na „tržní“ cenu této energetické komodity. Většina domácích výrobců a prodejců dřevních pelet v současnosti přijímá objednávky až na konec letošního roku či začátek roku příštího. Dle názoru odborníků z oboru by měly být problémy s dostupností pelety pouze dočasného rázu a v nadcházejících letech by mělo být na trhu dostatek dřevních pelet i po výrazném nárůstu provozovaných peletových kotlů a kamen. Zatímco se v loňském roce pohybovala průměrná cena dřevní pelety kvality A1 okolo hranice 6 000 Kč za tunu, v srpnu 2022 již průměrná cena atakovala hranici 14 000 Kč.

Přečtěte si také Biomasa vs. tepelné čerpadlo – srovnání měrných provozních nákladů Přečíst článek

Závěrem

Reálná hrozba nedostupnosti zemního plynu a nekontrolovatelný růst cen elektrické energie na komoditních burzách způsobily nefalšovaný chaos v energetice, který se nevyhnul ani energetice „malé“, tedy vytápění domácností. Je proto přirozené, že se ty domácnosti, u kterých je to především technicky proveditelné, stále více obracejí k možnosti vytápění pevnými palivy. Pevná paliva jsou domácím produktem a lze se jimi předzásobit na několik topných sezón dopředu. Pevnými palivy dostatečně předzásobená domácnost tak může pociťovat větší „energetickou bezpečnost“ a za jistých okolností může být vytápěna i v případě krátkodobějších blackoutů. Zvláště u sociálně slabších domácností hrají bezesporu také významnou roli relativně nízké náklady na vytápění. Enormní nárůst zájmu o pevná paliva výrazně zapůsobil na trh s nimi, ovšem lze se důvodně domnívat, že v nadcházejících topných sezónách bude na trhu jak dostatek palivového dříví a tříděného hnědého uhlí, tak i dřevních pelet. A musíme také doufat, že nárůst kotlů a kamen spalujících biomasu a uhlí půjde na vrub moderních ekologických technologií, tedy nízkoemisních zdrojů tepla.

 
 
Reklama