Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Plynárenská praktika pro pedagogy v dubnu v Pardubicích

Odborný akreditovaný kurz „Plynárenská praktika pro pedagogy“ pořádá CTI ČR ve spolupráci se SOU plynárenským 11. 4. 2019 v Pardubicích.

Plynárenská praktika pro pedagogy 11.4.2019, Pardubice

Pořádá CTI ČR ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích

Odborný kurz je určen pracovníkům instalatérských firem, učitelům SOŠ a SOU, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu praktického použití jednotlivých soustav a jejich komponentů.

Náplň kurzu:

  • Městské plynovodní sítě, přípojky a jejich rekonstrukce: nové materiály, technologie spojování, platné předpisy
  • Regulace tlak: regulace z vysokotlaku /nové druhy stanic/, regulace středotlaká /nové konstrukce a druhy regulátorů/ platné předpisy
  • Odběrná plynová zařízení: domovní rozvody plynu, materiály, postup a zásady montáže, platné předpisy
  • Spalování topných plynů: teorie spalovacích procesů, hořáky
  • Plynové spotřebiče: druhy plynových spotřebičů včetně využití CNG v dopravě, postupy při instalaci spotřebičů, kondenzační plynové kotle, kogenerace, platné předpisy
  • Odtahy spalin|: nové materiály a technologie, nejčastější závady, měření spalin a další měření, nové předpisy
  • Havárie na rozvodech plynu a jejich následky
Více informací v pozvánce.
Svoje přihlášky zasílejte do 31. března 2019 na cti@cechtop.cz nebo využijte formulář na konci článku.

Proběhla Bezpečnost provozu plynových zařízení


CTI ČR společně se SOU plynárenským v Pardubicích uspořádali dne 12. 3. 2019 odborný akreditovaný kurz zaměřený na úniky plynu a jejich odstraňování, výbuchy plynu v otevřených a uzavřených prostorách, zvyšování bezpečnosti provozu formou moderních zabezpečovacích prvků a bezpečnost provozu cvičné plynové kotelny.

Kurz byl určen převážně pro pedagogické pracovníky, ale měli jsme možnost přivítat i zástupce z řad odborných firem. V průběhu kurzu kromě odborných přednášek zaměřených na základní požadavky národní a evropské legislativy, týkající se bezpečnosti a spolehlivosti provozu, měli účastníci kurzu možnost zhlédnout a prakticky si vyzkoušet lokalizaci úniku plynu pomocí kobercové a zvonové sondy detektoru PM-4 a HS680. Byli tak poučeni o zjišťování úniku plynu nejen v uzavřených, ale-i vnějších prostorech. Prakticky se též účastníci odborného kurzu seznámili s konstrukcí bezpečnostních prvků regulátoru, porovnali zabezpečení starých, atmosférických a nových kondenzačních kotlů, tzn. pojistky plamene, termostaty, jištění průtoku a zabezpečení topného okruhu expanzní nádobou a pojistným ventilem. Nechyběla ani praktická výuka v cvičné plynové kotelně, která byla zaměřena na bezpečnost provozu a novou legislativu.

V samém závěru odborného kurzu jsme všem přítomným demonstrovali detonační hoření a za pomocí výstřelu z plynového děla názorně simulovali účinky výbuchu plynu v otevřených a uzavřených prostorách.

Děkujeme panu Mgr. Martinu Valentovi řediteli Středního odborného učiliště plynárenského v Pardubicích za profesionální organizační zajištění akreditovaného kurzu.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...