Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit statisíce korun

V roce 2019 došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení způsobených stavební činností, což vedlo k odstavení 4 760 odběratelů. Celkové škody dosáhly výše několika miliónů korun a jsou zbytečné.

Pracovník GasNetu označuje místo, kudy vede plynovod
Pracovník GasNetu označuje místo, kudy vede plynovod

Stavební sezóna se naplno rozbíhá a opět se začnou objevovat případy narušení plynárenských zařízení. Vznikají často velmi nepříjemné, někdy i zdraví nebezpečné situace, spojené s odstavením zákazníků a pochopitelně se značnými hmotnými škodami. Přitom úplně zbytečně. Největší provozovatel plynovodů v tuzemsku, společnost GasNet, proto apeluje na stavebníky. Před zahájením výkopových prací si nechte vyznačit, kudy vedou plynárenské sítě. Takzvané vytyčení provádíme zdarma a můžete tím zabránit zbytečným nehodám a škodám. Jenom v loňském roce došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení. „Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě a způsobí únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas společnosti GasNet s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje P. Káčer.

Pracovník GasNetu provádí vytyčování
Pracovník GasNetu provádí vytyčování

Na online portálu dostanete vše zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje společnost GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynárenské sítě, souhlas se stavební činností, lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu provedení stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vytyčení plynovodů GasNet provádí zdarma.

Stavebníky často čeká pokuta – úplně zbytečně

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, dochází bohužel každoročně k několika stovkám případů, kdy stavební firmy či fyzické osoby naruší plynárenské zařízení. Například v roce 2019 nebylo před zahájením stavby u více než 40 % případů provedeno vytyčení. Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 519 narušení, při kterých muselo být odstaveno 4 760 zákazníků. „Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Pavel Káčer a pokračuje: „Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny. Apelujeme proto tímto na stavebníky a jejich dodavatele, aby těmto situacím předcházeli.

 
 
Reklama