Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravuje se sloučení technických pravidel pro plynové spotřebiče do 50 kW

Sloučení pěti pravidel do jednoho v oblasti plynových spotřebičů o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW má zjednodušit práci projektantů, montážních firem, revizních techniků, pracovníků servisních organizací a provozovatelů těchto zařízení.

Český plynárenský svaz informoval, že předmětem jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK) v dubnu 2020 byl, mimo jiné, námět na sloučení níže uvedených technických pravidel, stanovující zásady přípravy, realizace a provozu odběrných plynových zařízení (OPZ) a plynových spotřebičů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW do jednoho dokumentu. Cílem sloučení pěti uvedených pravidel do jednoho je snaha u nejvíce frekventovaných činností, tedy v oblasti jmenovitého tepelného výkonu do 50 kW, zjednodušit práci projektantů, montážních firem, revizních techniků, pracovníků servisních organizací a provozovatelů těchto spotřebičů. Sloučení se týká těchto pravidel:

  • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
  • TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba,
  • TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu,
  • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest,
  • TDG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů

Kromě materiálů, kterých se týkají uvedená technická pravidla (ocel, měď, vícevrstvé trubky), mají být do sloučeného dokumentu zahrnuty i základní zásady pro instalaci domovních plynovodů z korozivzdorné oceli. Rovněž bude stanoven rozsah platnosti sloučených technických pravidel ve vztahu k ČSN EN 1775 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ a k TPG 703 01 „Průmyslové plynovody“.

Podle rozhodnutí TKK ČPS byl tento námět diskutován se zástupci odborné veřejnosti, významných firem a sdružení, působících v oblasti OPZ. Na základě jejich kladného vyjádření následně odsouhlasila TKK zpracování revizí a sloučení těchto pravidel do jednoho předpisu, tj. TPG 704 01, a zařazení do Plánu tvorby normativních dokumentů na r. 2020. V současnosti probíhají přípravné práce.

 
 
Reklama