Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jednou větou: transformace energetiky očima účastníků Podzimní plynárenské konference

Podzimní plynárenská konference 2021 se soustředila na budoucí roli plynů v kontextu klimaticko-energetické národní a evropské politiky. „Čeká nás největší transformace energetiky a průmyslu od industriální revoluce“ řekl Thomas Merker, GasNet, s.r.o.


Martin Slabý

předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Současná krize trhu s energiemi dává nepřehlédnutelný impulz k systémovým změnám v energetické politice, evropské i tuzemské. Dnes tu krizi dokážeme zvládnout, za pět let už to nemusí být možné.


Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Je nezbytné si přiznat, že plyn JE klíčovým facilitátorem technologicky a ekonomicky udržitelné energetické tranzice.


Radek Benčík

jednatel, NET4GAS, s.r.o.

Plynárenská infrastruktura je nadčasovým i reálným mostem mezi současností a budoucností – historicky a i v blízké budoucnosti poslouží pro přepravu zemního plynu, v delším časovém horizontu bude využitelná pro přepravu dekarbonizovaných plynů, například vodíku.


David Šafář

člen představenstva a CTO, EG.D, a.s.

Posilujeme investice do rozvoje a obnovy distribuční sítě plynu včetně testování nových technologií s ohledem na rozvoj biometanu a vodíku.


Jiří Šimek

jednatel společnosti, innogy Energo

Zemní plyn je bezpečným a vyzkoušeným palivem na cestě k nízkoemisní budoucnosti jak v energetice, tak v dopravě.


René Neděla

náměstek pro řízení sekce energetiky, MPO

Aktuální skokové růsty cen energií znamenají pro sektor plynárenství důležitou výzvu – v EU bude muset zemní plyn obhájit svoji úlohu v energetické tranzici.


Filip Dostál

Head of Business Development, GasNet, s.r.o.

Bez snižování emisí v nákladní silniční dopravě uhlíkové neutrality nedosáhneme. Na této cestě je třeba postupovat krok za krokem: LNG → bioLNG → vodík.


Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR

Před sektorem plynárenství leží obrovská výzva. Pokud má přispět k transformaci směrem ke klimaticky neutrální Evropě do 2050 musí velmi rychle přijít s řešeními, která povedou k čistým nulovým emisím CO2 v následujících dekádách.


Tomáš Drápela

předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR

Plyn je objektivně jedinou plnohodnotnou náhradou za uhlí pro české teplárenství. Pokud ovšem nebude v Bruselu notifikován zákon POZE anebo nebude zavedena uhlíková daň pro všechny výrobce tepla, tak problém teplárnám s vysokými cenami (díky vysoké ceně povolenky) nevyřeší.


Michal Macenauer

ředitel strategie, EGÚ Brno, a.s.

Bez plynu nelze zajistit bezpečný provoz elektrizační soustavy včetně teplárenství v žádné z možných variant rozvoje energetika pro dosažení výrazné dekarbonizace potřebuje funkční plynárenství.


Petr Kusý

člen Rady ERÚ

ERÚ je nedílnou součástí procesu postupné plynofikace tepláren. Naše nové tarify, platné od roku 2022, boří bariéry připojení tepláren k plynárenské soustavě. Čím snazší bude změna pro teplárny, tím spíše ji spotřebitel nepozná na své peněžence či komfortu vytápění.


Martin Paidar

člen představenstva, HYTEP

Zdroje zeleného vodíku je třeba řešit v mezinárodním kontextu – všichni dovážet nemohou, někdo musí i produkovat.

 
 
Reklama