Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytyčením plynovodů předejdete zbytečným komplikacím, radí stavebníkům GasNet

Skupina GasNet, která je největším českým distributorem plynu, apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit umístění plynárenského zařízení na staveništi. Vyhnou se tak zbytečným problémům. V minulém roce došlo během stavební sezony k 585 případům narušení plynárenských zařízení, jejichž škody dosáhly řádu miliónů korun.

Pracovník GasNetu během vytyčování plynovodu.
Pracovník GasNetu během vytyčování plynovodu.

Vytyčení provádí plynaři z GasNetu zdarma a může se tím zabránit zbytečným škodám. Jenom v průběhu loňské stavební sezóny došlo k 585 případům narušení plynárenských zařízení, z toho 501 bylo způsobeno neodbornou stavební činností. „Jedná se bezpochyby o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci provádí práce neodborným postupem nebo nemají vytyčené sítě a způsobí tím únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádech milionů, které následně po vinících vymáháme,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas GasNetu s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje Petr Koutný.

Vytyčení lze objednat online a je zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností. Lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vydání stanoviska a vytyčení plynovodů provádí GasNet zdarma.

Pro zjednodušení celého procesu jsou navíc stanoviska vyjadřující souhlas se stavební činností vybavena QR kódem, který žadatele rychle navede na portál Distribuce plynu online. GasNet taky pokračuje v distribuci jednoduchého letáku s návodem, jak vytyčení objednat. Ke stažení jsou materiály na webové stránce distributora.

Samotné vytyčení probíhá tak, že přímo na staveništi vysleduje technik GasNetu přesnou trasu plynovodu nebo plynovodní přípojky pomocí detektoru a zakreslí sprejem průchod potrubí s plynem přímo na zem, kde se má kopat. Po ukončení stavebních prací kontrolují plynaři opět na místě těsnost potrubí. Konečné zasypání obnaženého potrubí se řídí přesným technologickým postupem, který musí rovněž stavaři dodržet.

Vyhněte se zbytečným pokutám, případy narůstají

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, každý rok dochází k několika stovkám případů, kdy stavebníci naruší plynárenské zařízení. V roce 2021 nebylo před zahájením stavby u více než 43 % případů provedeno vytyčení. Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 584 narušení, při kterých muselo být odstaveno od dodávek plynu 5 130 zákazníků. „Proti roku 2020 došlo v loňském roce k nárůstu těchto případů o cca 8 %. Apelujeme proto na stavebníky a firmy, aby podobným situacím předcházeli. Zbytečně tak vznikají situace, které mohou ohrozit zdraví či způsobit materiální škody. Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Petr Koutný a pokračuje: „Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny.


GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...