Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nechte si vytyčit plynovody: počet jejich poškození při stavebních pracích roste

K narušení plynárenských zařízení na staveništích dochází stále častěji. Důvodem je nedostatečné vytyčování plynovodů, které stavební firmy často zanedbávají. Podle ředitele provozu a údržby sítí skupiny GasNet Petra Koutného způsobuje tento nedůsledný přístup škody v řádech milionů korun. A to zcela zbytečně.

Plynárenské společnosti se v posledních letech potýkají s neustálým zvyšováním počtu případů, při kterých dochází k narušení plynárenských zařízení. Změnila se nějak situace?

Jejich počet je bohužel stále vysoký a konstantně roste. Jen za první pololetí letošního roku evidujeme v naší síti 240 narušení. V loňském roce jsme jich celkově zaznamenali 585, z toho 501 bylo způsobeno neodbornou stavební činností. Přitom neustále na všechny stavebníky apelujeme, aby si před zahájením prací nechali polohu plynárenského zařízení vytyčit. V roce 2021 nebylo před zahájením stavby provedeno vytyčení u více než 43 % případů. A to i přesto, že bez toho nesmí práce vůbec začít.

Jak k porušení nejčastěji dochází?

Scénář takových událostí se víceméně stále opakuje. Před výkopovými a zemními pracemi nedojde k vytyčení sítě a při kopání stavebníci naruší plynovodní potrubí lžící rypadla. Příkladem může být nedávná havárie v Přepeřích u Turnova, kde muselo být kvůli narušení plynovodu odstaveno od dodávek 217 odběratelů. Na místo byli okamžitě vysláni pracovníci naší pohotovosti, kteří narušení zajistili a následně zahájili opravu poškozené části potrubí.

Jaké škody tyto případy zpravidla způsobují?

V prvé řadě musí z důvodů těchto škod odstavit od plynu zákazníky v okolí. V roce 2021 jich bylo asi 5 130. A pokud škody vyčíslíme, jedná se řádově o miliony korun.

To je poměrně vysoká částka. Kdo tyto peníze zaplatí?

Pochopitelně viník, kterým je ve většině případů stavební firma provádějící výkopové práce. Z narušení vyplývají nejen materiální škody, ale také dochází k ohrožení zdraví. Tyto případy předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty.

Pochybení a zanedbání se může stavebníkům značně prodražit. Jak lze vytyčení nejjednodušeji zařídit?

Pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je zásadní získat souhlas distribuční společnosti. Tuto povinnost stavebníkovi ukládá energetický zákon. Stavebník od nás obdrží stanovisko, na jehož základě si může objednat jak vytyčení plynárenských sítí, tak i kontrolu stavby. Stanovisko lze získat prostřednictvím webového portálu gasnet.cz/vytyceni. Vydání stanoviska a následné vytyčení provádíme zcela zdarma.


GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...