Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Digitální servisní přístroj testo 550

Ideální pro všechna měření na chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech

Digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr ceny a výkonu a následující výhody:

Velké číslice umožňuji snadné a rychlé odečtení hodnot na displeji. Dva tlakové senzory s kompenzací teploty rychle a přesně měří vysoký a nízký tlak a automaticky dopočítávají teploty. Stačí jediný pohled na displej přístroje a vidíte výsledek měření.

Dva teplotní vstupy zajišťují souběžný výpočet a zobrazení přehřátí a podchlazení. Navíc je možno zobrazit teplotní rozdíl.

Jednoduše, pouhým stisknutím tlačítka, lze přepínat mezi měřícími úlohami.

Při uvádění zařízení do provozu pomocí testo 550 získáte hned dvě výhody současně:

  1. Zobrazení vakua vytváří podporu při vakuaci zařízení.
  2. Je zařízení skutečně těsné? Díky funkci tlakové zkoušky u testo 550 lze měřením tlaku zařízení a okolní teploty za určitý časový úsek získat jednoduše odpověď. Tím je zařízení spolehlivě seřízeno.

Intuitivní obsluha zaručuje okamžité obeznámení, jak s digitálním servisním přístrojem zacházet. Podsvícený displej zajišťuje vždy jasný, dobrý náhled na naměřené hodnoty – i když je v místnosti tma. Dvě praktická přímá tlačítka Vám nabízejí další využití, jako zobrazení hodnot MIN/MAX/MEAN a okamžitý přístup ke 40 volitelným chladivům. Průtok chladiva lze kontrolovat pomocí integrovaného průzoru. Tři držáky hadic slouží ke snadnému připevnění hadic pro chladivo na bloku ventilu.

Testo 550 s integrovanou ochranou proti nárazům

Nové testo 550 je vybaveno robustním, dvoucestným, kovovým blokem ventilů se 3 přípojkami a 3 držáky hadic. Stabilní pouzdro chrání proti nárazům. Během měření zaručuje bezpečné připevnění digitálního servisního přístroje závěsné zařízení. Jako stvořené pro robustní aplikace.

Testo 550 nabízí podporu při všech úlohách měření:

Kondenzace a odpařování

Testo 550 měří rychle a přesně vysoký a nízký tlak a automaticky dopočítává teplotu kondenzace a odpařování.

Vakuace

Zobrazení vakua pomáhá při vakuaci zařízení a upozorňuje na dosažení vakua.

Mód tepelného čerpadla

Od nynějška není třeba při údržbě klimatizačních zařízení, která chladí a topí, provádět výměnu hadic pro chladivo. Jestliže uživatel aktivuje mód tepelného čerpadla, přepne servisní přístroj testo 550 automaticky zobrazení vysokého a nízkého tlaku a teplot.

Přehřátí a podchlazení

Současný výpočet přehřátí a podchlazení pomocí dvou externích, připojitelných, teplotních sond. Toto je například možné pomocí klešťové sondy pro měření teploty na potrubí. Sondy se jednoduše připnou na trubky a tam s rychlou odezvou snímají povrchovou teplotu. Měří se tak obě teploty současně a je tím šetřen drahocenný čas.

Tlaková zkouška s kompenzací teploty

Uživatelé mohou díky tlakové zkoušce s kompenzací teploty kontrolovat servisním přístrojem testo 550 u svých zařízení těsnost. Měří se jednoduše tlak zařízení a okolní teplota – přičemž si může uživatel sám definovat časový interval, ve kterém se má měřit. S pomocí tohoto měření se může informovat o teplotně kompenzovaném diferenčním tlaku a o teplotě na začátku a na konci měření.

Přístroj testo 550 můžete zakoupit pouze u těchto partnerů:


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...