Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhlášení soutěže PREMIÉROVÁ NOVINKA INFOTHERMY 2015

Soutěž je organizována portálem TZB-info společně s agenturou Inforpres, pořadatelem specializované topenářské výstavy Infotherma 2015. Cílem soutěže je prezentovat v internetovém prostoru a na výstavě novinky vystavujících firem.

Soutěže se mohou zúčastnit vystavovatelé Infothermy 2015, kteří na specializované topenářské výstavě vystavují nový výrobek za následujících podmínek:

  • Každý vystavovatel může přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu vystavovanou ve vlastním stánku Infothermy 2015.
  • Účast v soutěži je pro vystavující firmu na Infothermě 2015 bezplatná, podmínkou je pouze, v případě vyhodnocení, poskytnutí výrobku k vystavení do vstupní expozice.
  • Jako přihlášku do soutěže zašle zájemce o účast v soutěži na kontaktní mail prezentaci novinky v elektronickém formátu (PDF, DOCX, DOC).
  • Termín pro zaslání přihlášek je 27. 11. 2014.
  • Rozsah prezentace omezte na 1 normostranu textu (1 800 znaků včetně mezer) a max. 3 obrázky.
  • K prezentaci bude zaslán i telefonický a mailový kontakt na osobu, která bude za firmu s portálem TZB-info komunikovat. Kontakt nebude zveřejněn.
  • Prezentace přihlášených exponátů do soutěže bude v pondělí 1. prosince v článku, publikovaném na titulní straně portálů TZB-info a Estav.cz. U každé přihlášené novinky bude hlasovací tlačítko, pomocí kterého čtenář označí novinku, která ho nejvíce zaujala. Hlasování bude ukončeno 8. ledna 2015 ve 12 hod.
  • Hlasování bude technicky ošetřeno k zamezení opakovaného hlasování z jedné IP adresy.
  • Nejúspěšnějších 10 novinek bude prezentováno ve vstupní expozici výstavy Infotherma 2015 a vystavovatelé budou mít možnost prezentovat novinku v rámci doprovodného programu výstavy.
  • Dále pak budou 3 vítězní vystavovatelé oceněni na zahajovací tiskové konferenci výstavy a jejich novinky pak následně prezentovány v samostatném článku na portálech TZB-info a ESTAV.cz.

VYBERTE NEJLEPŠÍ PRODUKT A HLASUJTE V SOUTĚŽI PREMIÉROVÁ NOVINKA INFOTHERMY 2015

 
 
Reklama