Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Koronavirus a dálkové odečty

Zdánlivě to spolu nesouvisí. Nahlédneme-li do historie, každá vyhrocená společenská situace je výzvou pro urychlený technický rozvoj. Jak v negativním smyslu, ale také i v pozitivním, s možností vytvoření skutečné a prospěšné užitné hodnoty zjednodušující život.

On-line odečty správců a konečných uživatelů


Se zaváděním digitalizace s návazností komunikace, se přímo nabízí vytvoření nové kvalitativní situace v oblasti správy bytových domů. Zejména on-line řešení správy činností související s dodávkami energií včetně odečtů, s možným následným rozúčtováním nákladů mezi jednotlivé konečné uživatele bytového domu. Přitom zcela zásadním je on-line přístup k datům nejen pro správce energií, ale především pro konečné uživatele.

Možnost kdykoliv provést dálkový odečet správcem objektu (i nezávislým na rozúčtovací firmě) umožňuje vypracovat rozúčtování například i při častém stěhování konečných uživatelů. Rovněž tak v situacích, kdy byty jsou pronajímány a je mnohdy obtížně zajistitelný termín vstupu do bytu. Zde všude mají dálkové odečty nezastupitelnou úlohu. To vše beze zbytku platí pro situace podobné Koronavirové pandemii, kdy přístup do bytů může být legislativně omezen.

Evropská a Česká legislativa

Směrnice EU 2018/2002 a novelizovaná Směrnice EU 2012/27 ze dne 11. prosince 2018, má být promítnuta do České legislativy. Kromě možnosti častých odečtů jsou formulovány další požadavky v příloze VIIa Směrnice v bodech 3 c a f.
Bod c) srovnání aktuální spotřeby konečných uživatelů se spotřebou na vytápění a chlazení za stejné období předcházejícího roku (v grafické podobě) opravené o klimatický faktor.
Bod f) srovnání spotřeby s průměrným normalizovaným, nebo referenčním konečným uživatelem stejné uživatelské kategorie.

Realizace

Problematikou moderního a uživatelsky příznivého systému měření tepla, včetně realizací, se firma Lomex LM s.r.o. zabývá od roku 1997. Již od roku 2015 všechny realizované bezdrátové systémy měření MV3, a také nově realizované projekty, mají aplikovány nyní uvedené požadavky Evropských Směrnic. Rovněž tak i požadavky dle přílohy VIIa body c), f).
Např. srovnání měřených hodnot s loňským obdobím je velmi jednoduché, neboť průběžné výpočty se provádějí s aktuální venkovní teplotou a není třeba zavádět klimatizační faktor, který by upravoval data ve vztahu rozdílu velikosti meziročních venkovních teplot. Celý měřicí systém lze realizovat v přijatelných pořizovacích a provozních nákladech. Odečty konečných uživatelů i správců jsou na realizovaném projektu vždy zdarma.

 
 
Reklama