Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetické štítky ErP – Viessmann pomáhá svým obchodním partnerům s realizací

Od 26. září 2015 budou energetické štítky ErP povinné, takže odborné firmy budou muset ve svých nabídkách topných zařízení, ohřívačů vody a zásobníků i kompletních zařízení uvádět zařazení účinnosti podle směrnice EU.

Firmy budou dále povinny uvádět příslušnou třídu energetické účinnosti poptávaných produktů v brožurách a inzerátech a na vystavených zařízeních umístit štítek energetické účinnosti (etiketu).

Firma Viessmann vám se splněním těchto požadavků ráda pomůže.

Produktový štítek


 

Od data nabytí platnosti v září tohoto roku budou produktové štítky a technické údaje součástí topných zařízení a zásobníků. Zařazení do energetické třídy se zjistí podle příslušných nařízení EU, uvede se na produktovém štítku a přiloží ke každému produktu.

Zařazení energetické účinnosti topných zařízení ukazuje na stupnici od G do A++ černá šipka, přidávají se navíc údaje o výkonu a emisích hluku. U kogeneračních zařízení obsahuje štítek dodatečný symbol pro výrobu elektřiny. Štítky pro tepelná čerpadla ukazují dvě zařazení do energetických tříd: jedno pro výstupní teplotu 55 °C a jedno pro teplotu 35 °C. U tepelných čerpadel se údaje o výkonu navíc vztahují na tři klimatická pásma (symbolizuje malá tříbarevná EU karta). Zásobníky do objemu 500 l budou mít vlastní štítek, jehož stupnice pro zařazení do energetické třídy má rozsah pouze od G do A.

Produkty beze štítku, které byly expedované před datem nabytí platnosti

Produkty topné techniky uvedené do oběhu před 26. zářím 2015, které nebudou označeny štítkem účinnosti, bude možné i po tomto termínu nadále prodávat, instalovat a uvádět do provozu. Budete tak moci prodávat a montovat i dodávky obdržené před tímto datem i produkty ze skladu.

Zařízení na větrání obytných místností a kotle na biomasu zatím zůstanou bez štítku. Příslušná nařízení v současné době zpracovávají odborníci komise EU. Označování těchto produktů energetickými štítky se výhledově plánuje až na rok 2016, popř. 2017. Bez produktových štítků zůstanou solární komponenty jako kolektory a solární čerpadlové skupiny. Protože solární termické systémy se zpravidla používají pouze ve spojení s jinými topnými zařízeními, stanovují nařízení EU pouze nutnost uvádět potřebné údaje v listech technických údajů produktů, které poslouží k vytvoření štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění.

Štítky energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění

Příklad produktového štítku tepelného čerpadla Viessmann Vitocal 300-G k vytápění místnosti
Příklad produktového štítku tepelného čerpadla Vitocal 300-G k vytápění místnosti

Obsáhlé informace o energetické účinnosti kompletního topného zařízení obsahuje tzv. štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění. Údaje na něm se musí vypočítat z údajů uvedených v jednotlivých listech technických údajů daného produktu – například topného zařízení, regulace, zásobníku a solárních kolektorů. Příslušné početní metody určují nařízení EU. Odborná topenářská firma bude muset ve své nabídce poskytnout zákazníkům informaci o konečném zařazení účinnosti celého zařízení a při jeho instalaci mu předat štítek. Pro efektivní a bezpečný provoz topného zařízení je vždy dobré využít komponenty od jednoho výrobce. Díky tomu mají obchodní partneři firmy Viessmann výhodu, protože všechny komponenty jsou vzájemně sladěny a bez problému spolu fungují. Navíc odpadnou náklady na vypracování štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy, jelikož firma Viessmann nabízí výpočet a přípravu štítku jako službu zákazníkovi.

Kompletní nabídka umožňuje kombinovaná zařízení se špičkovým zařazením

Štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění může prokázat u celého zařízení lepší zařazení do energetické třídy, než mají jednotlivé komponenty, jelikož štítek obsahuje stupnici až do A+++. Tak může být zařízení, jehož primární zdroj tepla je zařazen do A, např. rozšířeno o termické solární zařízení, čímž bude dosaženo celkové energetické třídy A+ nebo s dodatečným tepelným čerpadlem A++. Tím se výrazně zvýší energetická třída bivalentních a multivalentních systémů. Kompletní nabídka Viessmann má pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče připraveny systémové komponenty, které jsou vzájemně sladěny – včetně inteligentní regulační elektroniky – tak, aby byla i při rozdílných konfiguracích zaručena vždy maximální energetická účinnost.

Zákonné podklady

Nové označení energetických tříd jednotné pro celou Evropu má investorům představit základ srovnání a pomůcku při rozhodování o zakoupení nového topného zařízení. Zákonem je k tomu stanovena směrnice o uvádění spotřeby energie 2010/30/EU – označovaná i jako ErP směrnice (Energy-related Products) – stejně jako nařízení EU:

  • 2013/811/EU k uvádění spotřeby energie u klasických a kombinovaných zdrojů k vytápění místností i kombinovaných zařízení, sem spadají kotle do 70 kW na olej a plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky i kombinovaná zařízení se solárními kolektory a regulacemi (od 70 do 400 kW platí nově povinnost splňovat podmínky ecodesignu, tzn. parametry účinnosti a emisních hodnot),
  • 2013/812/EU k uvádění spotřeby energie u zásobníků teplé vody do objemu 500 litrů a kombinovaných zařízení.

Servis Viessmann pro obchodní partnery zahrnuje:

  • Produktový štítek ke každému jednotlivému produktu.
  • Štítkový konfigurátor jako software pro odborné firmy.
  • Podporu ve věci přípravy štítků energetické účinnosti u kombinovaných systémů vytápění pro zařízení nakonfigurovaná ze strany stavby v případě použití komponentů Viessmann.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.