Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co se změní u plynových kotlů od září 2015?

Jak Ekodesign ovlivní nabídku kotlů pro ústřední vytápění?

Česká televize v hlavní zpravodajské relaci 2.7.2015 v souboru informací k energetickým průkazům, dotacím SFŽP a úsporám zařadila ve zkratce i informaci k výrazné změně v sortimentu plynových kotlů. Od září budou výrobci na trh EU dodávat jen kondenzační kotle. Při výměně kotle se tak musíme připravit na nutné stavební úpravy a dražší kotle.

Od 26. září 2015 vstupuje v platnost první soubor požadavků na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů dle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013. Tento článek se zamýšlí nad praktickými dopady tohoto zařízení na instalace teplovodních systémů ústředního topení.

Ponechme bez komentáře šílený termín "ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů" pro kotel, ale co se vlastně skutečně děje?

Pro palivové kotle, tedy kotle na plyn nebo olej, se jmenovitým výkonem do 70 kW včetně, stanovuje nařízení, že sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být nižší než 86 %.
Sezónní energetická účinnost je parametr, který je definován nařízením č. 811/2013 a jeho vysvětlení překračuje rámec tohoto článku, ale obecně lze říct, že tento parametr má vyjádřit účinnost kotle s ohledem na skutečné podmínky provozu.

A co to v praxi znamená?

Pro kotle o výkonech nad 70 kW do 400 kW včetně je stanoven požadavek na užitečnou účinnost při 100 % jmenovitého tepelného výkonu minimálně 86 % a při 30 % výkonu na 94 %.
Těmto požadavkům vyhoví pouze kondenzační kotle a další dodávky klasických nekondenzačních kotlů jsou tímto nařízením, až na výjimku uvedenou níže, zakázany.

Pro TZB-info se k situaci vyjádřila řada zástupců významných dodavatelů plynových kotlů, kterých se dotýká ukončení prodejů nekondenzačních kotlů: Změny sortimentu a štítky pro plynové kotle od září 2015.
"Oceňujeme, že se výrobci maximáně snaží informovat odbornou i laickou veřejnost, protože uživatelé a zejména montážní firmy se mohou setkat v budoucnosti s problémy při výměně dosluhujících nekondenzačních kotlů za nové kondenzační", říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a shrnuje: "Kdo má dosluhující kotel, ten by měl stávající kotel vyměnit co nejdříve, dokud nekondenzační kotle jsou ještě na trhu. Stejně by měl postupovat ten, komu se nechce do stavebních prací - nového kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu a vložkování komína. Pozor i v bytových domech, kde se využívá společných komínů, protože všechny kotle musí být stejné."

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info pro Českou televizi
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ČT 2.7. 2015 zpravodajství v 19.00 hod.
"Je mi líto, že v reportáži ČT zaznělo z celé problematiky jen avizo výrobců, že úspornější kondenzační kotle budou dražší. Jakkoliv je to pravda a je také pravda, že i opravy kondenzačních kotlů budu dražší než u jednodušších konvenčních kotlů, jedná se o širší problematiku, která by zasloužila více času s důležitým doporučením v případě dosluhujících kotlů zvážit pořízení konvenčního kotle, dokud ještě jsou. Při výměněně starého kotle za nový konvekční dojde rovněž k zajímavým úsporám a přitom se nemusí sáhnout hlouběji do kapsy," říká Kopačková a dodává: "Bohužel se nám nepodařilo Českou televizi přesvědčit, že spojení s problematikou dotací a energetických štítků nebude nejšťastnější. Nutno ovšem dodat, že i změny u průkazů energetické náročnosti budovy od 1.7.2015 mohou znamenat nemalé úspory a jsou proto důležité."

Jak se tedy změní nabídka kotlů na trhu?

Plynové kotle
  • Kondenzační kotel – v této kategorii k žádné změně nedochází, kondenzační kotle splní požadavek s dostatečnou rezervou
  • Konvenční kotel typu B1 – tento kotel dostal v nařízení výjimku, byť jen v omezeném rozsahu. Tyto kotle bude možné montovat pouze jako náhradu stávajícího kotle, který je instalován do společného otevřeného kouřovodu. Důvodem výjimky jsou příliš vysoké náklady na změnu takových systémů pro kondenzační kotle. Do výjimky jsou zařazeny kotle se jmenovitým výkonem do 10 kW včetně (kombikotle do 30kW), přičemž minimální hodnota sezonní účinnosti je zde snížena na 75%.
  • Ostatní konvenční kotle – všechny další konvenční kotle, které nevyhoví podmínkám předchozího odstavce, nebude možné nadále uvádět na trh.
Elektrické kotle?

Elektrické kotle mají předepsanou sezonní energetickou účinnost pouze 30 %, což se zdá být ve srovnání s plynem mnohem snazší požadavek, ale výpočet účinnosti v tomto případě zohledňuje, že samotná elektrická energie se vyrábí většinou v elektrárnách na fosilní paliva, takže kotle, které se dnes pyšní účinností 99 %, dosáhnou v případě sezonní účinnosti na pouze asi 36 %. Když uvážíme, že již 26. září 2017 se požadavek ekodesignu zvýší na 36 %, jsou i výrobci elektrokotlů v nelehké situaci.

Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva jsou zařazena do jiné skupiny a nařízení č. 813 je neovlivňuje. V ČR ovšem platí zákon o ochraně ovzduší, který od r. 2018 zakazuje uvádět na trh kotle s emisní třídou nižší než 4 a pokud nedojde k nějakému zdržení, pak v r. 2020 začne platit v celé EU ekodesign i pro kotle na tuhá paliva a ten bude vyžadovat již emisní třídu 5.

Pojem uvedení na trh znamená prvotní akt fyzického doručení výrobku na území EU. Kotel je uveden na trh ve chvíli, kde jej výrobce sídlící v EU dodá zákazníkovi v EU, nebo kdy kotel vyrobený mimo území EU přiveze jeho dovozce na území EU. Pojem se vztahuje na každý jednotlivý kus výrobku. Co to konkrétně znamená? Výrobci a dovozci nesmí od 26. září 2015 tyto konvenční kotle dodávat, ale jejich zákazníci, například velkoobchody nebo montážní firmy, mohou nadále prodávat kotle naskladněné před tímto datem a to až do vyprodání zásob.

REKAPITULACE
Zásadní změnu pocítí ti, kteří mají konvenční kotel a budou ho potřebovat po 26. září 2015 vyměnit.

  • Pokud výměna nastane nedlouho po nabytí platnosti Ecodesignu, bude možné zřejmě ještě vybírat z téměř kompletní nabídky kotlů, které si velkoobchody naskladnili ještě před uvedeným datem. Časem se ale zásoby budou vyprodávat.
  • Pokud v době nutné výměny nebude již vhodný kotel na trhu, je ještě možné pokusit se o opravu kotle. Náhradní díly se budou dodávat i nadále, ale oprava může být velmi nákladná.
  • Další variantou je koupě kondenzačního kotle, což je ostatně i záměr legislativy. V tom případě ale bude potřeba krom kotle vyměnit i kouřovod. Výměna kouřovodu je především problémem pro vícepodlažní domy se společným odvodem spalin turbokotlů. Konvenční turba nejsou zahrnuta do výše zmíněné výjimky a obyvatelé takových domů budou postaveni dříve či později před skoro neřešitelný problém. Pokud by měl být společný odvod spalin přestaven pro kondenzační kotle, budou muset vyměnit kotel všichni současně.

Zamyslet se je třeba i nad tím, zda otopná tělesa postačují pro topení s nižší teplotou otopné vody a od kotle bude navíc potřeba zajistit odvod kondenzátu (článek na toto téma máme již připraven a vyjde v nejbližších dnech).
 
 
Reklama