Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetické štítky pro topné systémy

Energetické štítky na chladničkách, myčkách a dalších elektrospotřebičích jsou dnes již samozřejmostí. Od září letošního roku budou povinnou výbavou také pro kotle, topné systémy a systémy pro ohřev teplé vody. Zařízení, které bude uvedeno na trh před 26. září 2015, může být do vyčerpání zásob prodáváno.

Jde o další z řady postupně zaváděných opatření, jejichž cílem je na celoevropské úrovni snížit množství emisí skleníkových plynů. V rámci plnění cílů tzv. Kjótského protokolu, jehož podpisem se hospodářsky rozvinuté země zavázaly ke snižování emisí skleníkových plynů, si Evropská unie stanovila cíl zredukovat do roku 2020 emise CO2 o 20 procent. V prosinci 2007 Evropská unie schválila několik směrnic pro úsporu energie a ochranu životního prostředí. Tyto směrnice jsou známy především pod těmito zkratkami:

  • ErP – což znamená „Energy related Products“ – výrobky spojené se spotřebou energie.
  • ELD – „Energy Labelling Directive” – označování výrobků energetickými štítky.

Čtěte také: Co znamená ErP pro topenářskou techniku v článku Ing. Luboše Morávka

ErP směrnice nastavují hranice pro minimální hodnoty energetické účinnosti, přičemž ELD směrnice požaduje označování výrobků štítkem zobrazující hodnoty tzv. sezónní energetické účinnosti spotřebiče s výkonem od 0 do 70 kW, popř. jeho kombinace s ostatními prvky topného systém, jako jsou např. zásobníky, solární panely a regulace.

Příslušné směrnice, zejména č. 2009/125/ES, zahrnují všechny spotřebiče pro vytápění, jako jsou plynové a olejové kotle, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, ohřívače vody a zásobníky TV včetně kombinovaných kotlů. Tato vyhláška předepisuje různé minimální požadavky na účinnost různých vytápěcích technologií s výkonem od 0 do 400 kW. Energetické štítky zaváděné v Evropské unii podle směrnice 2010/30/EU jsou rovněž spojeny s ErP směrnicí.

Stupnice od A+++ do G pro topné zařízení a A do G pro ohřívače vody na štítku určuje jejich zařazení podle účinnosti. Od září 2015 jsou tyto obě směrnice povinné pro všechny členské státy EU a v případě, že produkt nebude splňovat požadované hodnoty, nebude možné jej po tomto datu uvádět na trh.

Dne 26. září 2015 vstoupí v platnost tyto směrnice po dvouleté přechodové fázi.

Vzhledem k požadavkům směrnice ErP nebude od 26.9.2015 možné uvádět na trh následující výrobky:

  • Nekondenzační plynové kotle s výjimkou kotlů B1, (B1 = komínové kotle ≤ 10 kW pouze pro topení a komínové kotle ≤ 30 kW pro ohřev TUV a topení)
  • Kotle B1 pak nesplní požadavek ErP 26.9.2018, pokud emise NOx převýší 56 mg/kWh
  • Nekondenzační olejové kotle

Prodej skladových zásob po tomto datu:
Definice pojmu uvádění na trh je obsažena v § 2 zákona č. 22/1997 Sb.: Veškeré zboží nesplňující požadavky, které se nachází ve skladech dalších (nikoli prvních) prodejců, tedy bylo uvedeno na trh před tímto datem, může být do vyčerpání těchto zásob prodáváno.
Naopak první prodejce nebo výrobce nesmí již toto zboží po 26.9.2015 prodávat ani nabízet k prodeji.

 
 
Reklama